Nieuwe Vlaamse regering zwijgt over armoedebestrijding

De achterban van de politieke partijen keurde het nieuwe regeerakkoord goed. Al verliep dat niet bij iedereen even vlot. Vooral bij de CD&V was er voor, tijdens en na de goedkeuring veel gemor te horen. Velen hadden het moeilijk met de vlucht van voorzitter Beke naar de Vlaamse regering. Het feit dat zowel Koen Van den Heuvel en Joke Schauwvliege met lege handen achterbleven zette veel kwaad bloed.

CD&V haalde toch drie in plaats van de eerder aangekondigde twee ministerszetels binnen. Daaronder het Departement Welzijn en Armoedebestrijding. De partij van huidig voorzitter Beke stond erop dat armoedebestrijding terug onder de bevoegdheden van een CD&V zou vallen. Hoe is men van plan om de groeiende armoede in ons land aan te pakken? Verwonderlijk genoeg is in het nieuwe regeerakkoord geen woord daarover terug te vinden.

Armoedebestrijding wordt doodgezwegen 

Voedselbanken hebben handen en dagdagelijkse voedingsproducten tekort en de OCMW’s worden overspoeld door hulpzoekenden. Toch zwijgt het nieuwe regeerakkoord over maatregelen om de sterk stijgende armoede in Vlaanderen aan te pakken.  Iedereen die met deze problematiek te maken heeft is er van overtuigd dat de nieuwe Vlaamse regering eerder enkele stappen achteruit in plaats van vooruit zet. Armoede en armoedebestrijding wordt in het regeerakkoord dood gezwegen. Terwijl de vorige regering kinderarmoede wilde halveren (waar ze niet in slaagde) is zelfs daarover niets in het nieuwe akkoord terug te vinden.

Dringende maatregelen nodig

Er zijn echter dringende maatregelen nodig om de groeiende armoede in Vlaanderen te stoppen. Werk, huisvesting en kinderopvang vragen ieders aandacht. Een goede coördinatie en een globale visie is daarvoor dringend nodig, maar daar is spijtig genoeg niets van in het nieuwe akkoord terug te vinden.