Als het Vlaams Belang zijn zin krijgt worden de premies voor ploegenarbeid vrijgesteld van zowel de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen. De leiding van de partij dient daarvoor nu een wetsvoorstel in. In zijn motivatie stelt voorzitter Tom Van Grieken dat die bijdragen veel hoger zijn in vergelijking met onze buurlanden waardoor het concurrentievermogen van onze bedrijven sterk wordt aangetast.

In april voerde de federale regering een beperkte relancewet door met daarin een beperkte lastenverlaging voor ploegenarbeid in bepaalde sectoren. Die vrijstelling bedraagt dit jaar 6 procent en vanaf 2020 18 procent van de belastbare bezoldiging van werknemers tewerkgesteld in ploegen.

Ploegenpremie volledig vrij van sociale bijdragen

Volgens het Vlaams Belang gaat dit lang niet ver genoeg. Om de concurrentiekracht van onze bedrijven te verhogen heeft de partij nu dus een wetsvoorstel ingediend om de ploegenpremie volledig vrij te stellen van sociale werkgevers- en werknemersbijdragen.

“De ploegenpremie is een vorm van vergoeding voor de ongemakken en nadelen die het werk in ploegen met zich meebrengt. De arbeiders houden door de heffingen slechts een deel over van de totaalkost voor de werkgever. Dat is onrechtvaardig. Door de ploegenpremie volledig vrij te stellen van bijdragen wordt niet alleen de concurrentiekracht van onze bedrijven beter, maar zal ook de arbeider op het einde van de maand netto meer overhouden op zijn loonbriefje”, verduidelijkt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn aan ReactNieuws.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: