Het Nederlands gedeeltelijk verbod voor dragen van boerka

Per 1 augustus van dit jaar is het niet langer meer toegestaan om overal het islamitische kledingstuk de boerka te dragen. De Nederlandse overheid regelt de gevolgen van het ingaan van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding als volgend; ‘het dragen van gezichtsbedekkende kleding is daarom niet toegestaan in de gebouwen van de overheid, de zorg, het onderwijs en in het openbaar vervoer.’ De teleurstelling en blijdschap richt zich uiteraard op de boerka, waarbij voor- en tegenstanders elkaar bekritiseren, maar het verbod geldt ook voor integraalhelmen en bivakmutsen.

Echter op het verbod gelden nog wel enkele uitzonderingen, zo leert ons de overheid;

Het verbod geldt niet, indien het dragen van deze kleding noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid, noodzakelijk is in verband met eisen die aan de uitoefening van een beroep of de beoefening van een sport worden gesteld, of passend is in verband met het deelnemen aan een feestelijke of een culturele activiteit. Verder geldt het verbod niet voor cliënten, patiënten of hun bezoekers in residentiële delen van zorginstellingen, omdat deze kunnen worden gezien als het privédomein van de cliënten of patiënten. Om deze reden is voorzien in de bevoegdheid van het bevoegd gezag van niet-residentiële delen van zorginstellingen toe te staan dat gezichtsbedekkende kleding wordt gedragen door cliënten of patiënten die daar permanent of voor onbepaalde tijd verblijven, of hun bezoekers.

Er is natuurlijk de kans dat boerka-dragers toch gewoon naar deze openbare gebouwen gaan en trachten zaken af te handelen. Wie op deze locaties toch gezichtsbedekkende kleding draagt, kan dan door een medewerker van de locatie worden verzocht om de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten. Desnoods kan de politie worden ingeschakeld en kan een boete worden opgelegd. Het zelfs mogelijk om een burgerarrestatie te verrichten zo heeft het Algemeen Dagblad uitgezocht.

One comment

  1. Ik blijf me toch zo vermommen wanneer ik een bank geld kom “ophalen”

Comments are closed.