Poolse rechtbank staat op tegen politiek-correct Zweden en legt internationaal arrestatiebevel naast zich neer

Polen zal Denis Lisov en zijn drie dochters niet uitleveren aan Zweden, ondanks het Europees arrestatiebevel dat de autoriteiten van Stockholm tegen deze Russische vader uitvaardigden. Volgens de uitspraak van 10 juli van de rechtbank van Warschau is het Europees arrestatiebevel van Zweden tegen de Russische Denis Lisov een schending van ‘vrijheden en mensenrechten’.

De Poolse rechter oordeelde ook dat de drie meisjes zich “geliefd, goed en veilig” voelden bij hun vader, terwijl ze door de Zweedse autoriteiten waren geplaatst “in een moslimpleeggezin dat hen volledig vreemd was in termen van cultuur, gewoonten, religie en mentaliteit, een gezin waarin ze zich niet veilig voelden”.

Voor de Poolse rechter van het hooggerechtshof kan dit “de persoonlijkheid schaden en psychische stoornissen in hen veroorzaken, en naar de mening van het hof kan deze vader niet passief blijven ten opzichte van de schade die zijn kinderen wordt berokkend”. Rechter Dariusz Lubowski verklaarde verder dat “het optreden van de Zweedse autoriteiten rechtstreeks nefast is voor de belangen van die kinderen. Hun etnische, culturele en religieuze identiteit en vooral de warmte en liefde van hun ouders werd ontnomen”.

Vader Lisov met zijn gelukkige kroost

De feiten: deze orthodox-christelijke vader had zijn dochters ontvoerd uit de moslimfamilie waarin zij door de Zweedse sociale dienst waren geplaatst. In een poging Rusland via Polen te bereiken, werd hij in april op de luchthaven van Warschau gearresteerd na tussenkomst van de Zweedse autoriteiten, maar de Poolse grenspolitie, die zag dat de drie dochters gehecht waren aan hun vader en dat deze een bewijs van afstamming kon voorleggen, weigerde de kinderen aan de Zweden over te dragen.

Denis Lisov kwam zeven jaar geleden in Zweden aan. In 2017 werd zijn vrouw ernstig ziek en de sociale dienst besloot zijn kinderen uit huis te plaatsen, in de overtuiging dat de vader geen voltijdse werkgelegenheid had en daarom niet voor hen kon zorgen. In plaats daarvan werden ze bij een Libanese moslimfamilie geplaatst. De familie van Lisov heeft officieel de voogdij over de kinderen behouden, maar mocht ze slechts zes uur per week zien.

Voor normale rechtspraak van mensen met gezond boerenverstand moet men tegenwoordig in de Visegrádlanden zijn. Wat een schril contrast met onze wereldvreemde magistratuur. Enfin, wat voor magistratuur moet doorgaan.

3 comments

  1. Dus de Wijzen kwamen inderdaad uit het Oosten, en nog altijd !

  2. Zowat alle zogezegde landen hebben op dit gebied boter op het hoofd, De zweden in het bijzonder. Dank u Schurft-Europa.

Comments are closed.