Tweede Kamer spoort Nederlandse regering aan; stop landonteigeningen blanke boeren Zuid-Afrika

Deze week werd in de Nederlandse Tweede Kamer door de volksvertegenwoordigers gestemd over twee interessante verzoeken over Zuid-Afrika, beide met betrekking op de situatie van de blanke boeren in het land. De verzoeken werden door de TK-leden Van Helvert (CDA) en Van der Staaij (SGP) ingediend met als doel de regering te bewegen zich op het internationale toneel uit te spreken over het racistische regime in Zuid-Afrika en dat wijze waarop men met een deel van haar inwoners omgaat. Slechts het verzoek over de landonteigeningen haalde een meerderheid, het verzoek om Zuid-Afrika ook aan te spreken op het specifieke racisme naar blanken sneuvelde, omdat de VVD tegenstemde.

Er werden twee verzoeken ter stemming gebracht met duidelijke woorden over hoe de Nederlandse regering in contact met Zuid-Afrika en op internationale fora, duidelijk stelling zou kunnen nemen. Met daarnaast het idee om een internationaal onderzoek naar de aanvallen op blanke boeren in Zuid-Afrika op te starten. Het ging om de volgende verzoeken;

de motie-Van Helvert/Van der Staaij over de aanvallen op blanke boeren in Zuid-Afrika (32735, nr. 261);
de motie-Van Helvert/Van der Staaij over de voorgenomen landonteigening van blanke boeren in Zuid-Afrika (32735, nr. 262);

Het eerste verzoek haalde het niet, omdat de Kamerleden van de VVD tegenstemden en hiermee lieten blijken geen onderzoek en acties tegen racisme en aanvallen op blanke boeren te willen. Wat opviel is dat in de kwestie over het opzichtige racisme in Zuid-Afrika links en rechts in Nederland tegenover elkaar staan, waarbij rechts zich druk maakt om racisme in het land en links deze achterstelling en de hiermee in verband staande moordpartijen niet zoveel kan schelen.

De verzoeken geven daarnaast ook een wijziging weer in opvattingen in de Tweede Kamer, dat het niet enkel het Kamerlid Martin Bosma van de PVV en zijn politieke partij zich over deze kwestie druk maken, maar dat zowel de het CDA als de SGP feiten laten spreken als ‘constaterende dat in Zuid-Afrika in de afgelopen twintig jaar duizenden blanke boeren zijn vermoord’.

3 comments

 1. Na my mening het die uitslag van dié twee mosies veel te doen met ONKUNDE.
  Soos wat ek die Nederlanders ken, kan dit nie wees omdat hulle gevoelloos, wreed en onmenslik is nie. Nee, dit moet aan onkunde toegeskryf word.
  Die eerste mosie, wat oor die onteiening van blanke boere se eiendom gaan, is aanvaar. Daarvoor is ‘n mens dankbaar.
  Maar, dat die Nederlanders téén die mosie van moorde, verkragtings en marteling gestem het, gaan die verstand te bowe!
  In hierdie week (op 15 Julie 2019) is amptelik aangekondig dat Suid-Afrika die mees ONVEILIGE van die wereld se 50 grootste toeristebestemmings is. Die halfmiljoen-kerf (500 000) van moorde binne 25 jaar in Suid-Afrika is pas oorgesteek. Dit sluit alle kleure en kulture in. Maar die aantal blankes wat in dié tyd vermoor is, is 100 000. Dit wil sê: 20%. Die blanke inwoners is 4 miljoen, uit ‘n totaal van 60 miljoen mense. Daar word dus in verhouding, veel meer blankes as swartes vermoor.
  Is daardie 6 politieke partye in die Nederlandse Tweede Kamer, wat teen die mosie gestem het, dan sò gevoelloos dat hulle niks vir daardie 100 000 vermoorde stamgenote (Nederlanders) in Suid-Afrika omgee nie?
  Die Verenigde Nasies het ook ‘n verslag oor vroue se veiligheid wereldwyd hierdie week bekendgemaak. Suid-Afrika is die land in die hele wereld waar vroue die onveiligste is, is bevind.
  Die feit dat méér swartes as wittes in Suid-Afrika aangeval en vermoor word, is nie n bewys dat witmense in Suid-Afrika veilig is nie. Inteendeel; in verhouding is blankes veel meer kwesbaar as swartes. Die groep wat (in verhouding) die swaarste getref word, is juis die BLANKE BOERE; daarna die POLISIE (alle rasse); dan BLANKE bewoners; en dan SWART bewoners.
  * Iemand het beweer: “Daar is nie ‘n probleem met te min GRONDGEBIED nie, maar daar is ‘n probleem met OORBEVOLKING!”
  In die jaar 1910 was daar amptelik 3-miljoen swartmense in Suid-Afrika; 2 miljoen blankes; 2 miljoen bruinmense; en 1 miljoen Asiërs.
  In die jaar 2019 was daar 50 miljoen swartes; 4,1 miljoen wittes; 5,1 miljoen bruines; en 2,2 miljoen Asiërs.
  Die blankes (wat Engelssprekendes, Afrikaners, Portugese, Grieke, Italianers, ens., insluit) het in 119 jaar se tyd met slegs 241% gegroei; die Asiërs met 816%; die Bruinmense met 940%; en die Swartes met 1115%.
  Die swartes teel aan soos konyne, maar verwag om op elke gebied gelyk met die blankes te wees, selfs al is 50% van die swartes werkloos. Hulle eis gelykheid op ekonomiese en finansiële gebied; en hulle eis almal doktorsgrade. Hul I.K. is slegs 60, en hulle brand skole, universiteite, hospitale en klinieke af waarvoor die blankes met belastinggeld betaal het.
  * President Donald Trump het op 14 Januarie 2019 ‘n wet teen genocide onderteken. Drie swart partye in Suid-Afrika – ANC, EFF, en BLF – verkondig daagliks in die openbaar dat Boere vermoor en uitgeroei moet word. Die hof het die aanklag van haatspraak teen hierdie 3 partye verwerp, maar ‘n aanklag van haatspraak teen blankes is aanvaar, nadat ‘n blanke vrou – wat die k-woord (kaffer) gebruik het – tot 3 jaar gevangenisstraf opgelê is. Sy was die slagoffer van ‘n ernstige misdaad, en toe die swart polisiebeampte weier om die saak te ondersoek, het sy haar vererg en die polisieman met die k-woord beledig. Dit is die dubbele standaarde waaraan die blankes hulle moet onderwerp. Die k-woord word met 3 jaar in die gevangenis beloon, terwyl daar niks mee verkeerd is om “kill the Boer, kill the farmer” te sing en te skree nie.
  * En so lyk die moordlys:
  Internasionaal………………………= 6 per 100 000.
  Suid-Afrika…………………………..= 34 per 100 000.
  Suid-Afrikaanse Polisiediens….= 37 per 100 000.
  Suid-Afrikaanse blanke boere..= 198 per 100 000.
  Om n blanke boer in Suid-Afrika te wees, is die gevaarlikste beroep in die wereld. Ons noem dit “Die ANC se stadige oorlog”, of ” The ANC’s silent war”.
  President Cyril Ramaphosa dryf die spot met blankes, en sê:”Die blankes is soos paddas wat in water gekook word. Hulle sien niks, hoor niks, sê niks, en doen niks”.
  Tussen 1948 en 1989 (in die sogenaamde rassistiese apartheidsera) is daar gemiddeld 170 mense per jaar vermoor; en tussen 1994 en 2016 (die sogenaamde utopia van Nelson Mandela) is 24 206 moorde elke jaar gepleeg.
  * The London Times Quote of the Year:
  “South Africa is the only country in the world where affirmative action is in the favor of the majority who has complete political control. The fact that the political majority requires affirmative action to protect them against a 9% minority group is testament to a complete failure on their part to build their own wealth making structures, such that their only solution is to take it from others”.
  “Ineptocracy is a system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing, and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed are rewarded with goods and services paid for by the confiscated wealth of a diminishing number of producers”.

 2. In de 2e motie is de VVD weer eens volstrekt onbetrouwbaar !

Comments are closed.