De provincie Limburg heeft een nieuw college, met daarin de twee landelijke populistische partijen het Forum voor Democratie en de Partij voor de Vrijheid. Daarnaast doen het CDA, de VVD, een lokale partij en een onafhankelijk lid van GroenLinks mee. Het programma van het college met als titel Vernieuwend Verbinden bestaat uit tien thema’s waarmee men verbetering van de regio wil bereiken en samenwerking aangaat met buurlanden en de andere Europese regio’s. Men legt er de nadruk op dat dit een bestuur is waarbij de kwaliteit van de bestuurders en niet de partij van de kandidaten doorslaggevend is geweest.

Limburg heeft als regio in de geschiedenis van Nederland altijd een wat unieke positie gehad en het vormen van het bestuur is met het toelaten van onafhankelijke en populistische kandidaten als enige provincie buiten de totale grip van de grote politieke partijen gebleven. Het is de eerste provincie waar het FvD en de PVV plaatsnemen in het college. De progressieve partijen weigerden hun medewerking en het GroenLinks-lid werd per omgaande uit de eigen partij gezet vanwege haar medewerking aan dit bestuur.

Het programma van het college is ambitieus en vormt zich rondom 10 thema’s, waaronder een sociale agenda, energiebeleid en cultuur, erfgoed en sport. Interessant is wel dat er in het programma zich nog een juiste opmerking van de Socialistische Partij bevindt namelijk over ‘de noodzaak van arbeidsmigratie’. Het valt tegen dat de twee populistische wethouders, Ruud Burlet van het FvD en Robert Housmans van de PVV, dit niet ook zelf inzien, namelijk dat er helemaal geen noodzaak is voor welke vorm van immigratie dan ook.

De formateurs hebben de griffie van Provinciale Staten verzocht de voorbereidingen te treffen die nodig zijn om de voorgestelde kandidaat-gedeputeerden te kunnen benoemen in de vergadering van Provinciale Staten op vrijdag 28 juni 2019. Daar zullen de formateurs verantwoording afleggen over het formatieproces en het bereikte resultaat. Indien Provinciale Staten in deze vergadering instemmen met de kandidaat-gedeputeerden kan het eerste Nederlandse provinciale extraparlementair college van Gedeputeerde Staten voor Limburg aan de slag gaan. In de eerste vergadering van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal het collegeprogramma formeel worden vastgesteld.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d