Onthutsend rapport over islamisme in Franse openbare diensten

De onderzoekscommissie van de Franse Nationale Assemblee heeft zojuist een angstaanjagend – maar voor de hand liggend – rapport uitgebracht over de infiltratie van de radicale islam in de Franse openbare diensten. Hetgeen men al lang vermoedde, wordt nu ook aangetoond.

Reguliere diensten, zoals politie, openbaar vervoer, brandweer, hoger onderwijs, gezondheidsdiensten, luchtvaart, en noem maar op, alles werd doorgelicht. Hetzelfde gold voor particuliere veiligheidsdiensten, sportverenigingen, enz. Niets of niemand werd gespaard.

In het rapport worden maar liefst 21.039 personen genoemd die geregistreerd staan in het ‘Alert Processing File for the Prevention of Terrorism Radicalisation’. Hun namen komen voor in maar liefst 10.092 rapporten. De tijdbommen tikken maar verder, en van ontmijnen is er vooralsnog geen sprake. Bij de politie, de gendarmerie, het leger en het onderwijs schijnt het nog enigszins mee te vallen, maar in de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en het gevangeniswezen zijn de alarmgrenzen al overschreden.

Ja, het islamitisch fundamentalisme knabbelt dag in dag uit aan hele delen van onze samenleving en bedreigt zo rechtstreeks onze sociale cohesie, secularisme en veiligheid. Tegenover deze onhoudbare situatie, die een directe bedreiging vormt voor de veiligheid van de bevolking, moeten er krachtige maatregelen genomen worden.

Eerst moeten alle islamitische netwerken ontmanteld worden en moeten alle salafistische moskeeën met onmiddellijk ingang gesloten worden. Het gepamper van dat baardvolkje moet maar eens ophouden.

Want dat rapport gaat nu wel over Frankrijk, maar we weten heel goed dat wanneer het in Parijs regent, het in Brussel druppelt. Maar dat geldt eveneens voor Den Haag, Berlijn of elders in Europa.

Nergens ter wereld subsidieert men zijn eigen ondergang, zoals in onze EU-landen. Dat moet stoppen.

One comment

  1. We zullen ons schrap dienen te zetten uit ZELFVERDEDIGING

Comments are closed.