Afgelopen zaterdag vond in een met kunst aangeklede zaal te Rotterdam een bijeenkomst plaats van IDNL, een identitaire organisatie die ondersteuning biedt aan allerlei rechtse initiatieven én overweegt in de toekomst zelf een politieke partij op te richten. Er waren rond de 75 mensen aanwezig en tijdens een zestal korte en wat langere lezingen kwamen thema’s als immigratie, islam, etnonationalisme en identiteit voorbij, ook waren zelfklevers te verkrijgen en boeken beschikbaar.

Tijdens het bijeenkomen bood IDNL de mogelijkheid aan een aantal groeperingen om hun ideeën en plannen te verklaren en daarbij hielden enkele sprekers van de organisatie zelf een vertoog. Aanwezig waren Rechts in Verzet, een actiegroep tegen de islamisering, Binding Rechts een politieke partij uit de gemeenteraad van Enschede en Top Der Duinen, een identitaire denktank.

De lezingen van het bestuur van IDNL betroffen pleidooien voor een terugkeer naar de basis, het volk, dat Nederland is er voor de Nederlanders, als eerste rechthebbenden op hun historische grond en tegen het civil nationalisme dat het Nederlanderschap terugbrengt tot een stukje papier. Etnonationalisme als medicatie tegen het liberalisme, waarbij het individu weer terug ondergeschikt aan het volk wordt. Het liberalisme als ideologie en haar uitvoerders zouden het doel hebben Nederland en de Nederlanders op te heffen, volgens IDNL en er werd opgeroepen tot het beschermen van de tradities van het Nederlandse volk, met onze helden en gebouwen.

Rechts in Verzet deelde mee dat er vanuit de organisatie allerlei protesten komen tegen islamisering, zoals het halal slachten en acties bij moskeeën. Vanuit de gemeenteraad van Enschede kwam naar voren dat ook in deze stad het straatbeeld rap aan het veranderen is en zaken als islam, immigratie grote problemen opleveren met als gevolg druk op de lokale zorgvoorzieningen. Top Der Duinen liet weten zelfklevers te verspreiden met als doel mensen in levende lijve te verblijden met een pro-blanke boodschap.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Bijeenkomst IDNL: ‘Van civil naar etnonationalisme’”

  1. Zijn dqt niet die Israelfreaks? Prima tegen Halal slachten, maar dan ook tegen het Koscher slchten, want dat is hetzelfde!

    1. Nee dat is niet hetzelfde,indien men joden van iets beticht heet dat antisemitisme {u weet wel geen kritiek op het “uitverkoren” volk}.Tegen moslims kan men oneindig trappen,zeker als het de joodse zaak dient {degene die dat doen noemt men koosjer “nationalisten”}.

  2. Jeremy – psychefilosoof

    Tja, een ieder die al in de geschiedenis de wereld wilde veranderen, uiteindelijk door minder trouw aan jezelf te zijn cq minder trouw aan het doel voor ogen, zijn gezwicht mbt akkoorden sluiten, een veer laten ten bate van een groter doel, ten bate van hogerop te kunnen komen en uiteindelijk zich verloren in de brei van manipulaties van het Kapitaal, privileges, strijd in den erkenning, strijdtoneel van onderuit gehaald kunnen worden en het zun kracht verliest en uiteindelijk wordt opgeslokt in de brei van een Politiek web waarin de zwarte weduwe het spinnenweb domineert en overleeft. Succes alvast met je nieuwe politieke partij op te zetten.

Trending

%d bloggers liken dit: