In de laatste nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging werpt men met een uitgebreide blik op de situatie in het hoger onderwijs van Nederland en Vlaanderen. Men laat zien dat de verengelsing rap alle opleidingen overneemt, de situatie in Nederland er dramatisch aan toe is en dat dit meer en meer voor Vlaanderen ook geldt. Pleidooien voor meertaligheid dienen om volledige universiteiten te verengelsing, iets dat volgens Taalverdediging bewust beleid is dat wordt nagestreefd.

Daarbij komt de politieke keuze van het massaal toelaten van buitenlandse studenten, die men Engelstalige opleidingen voorschotelt. Volgens een prognose van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stijgt het aantal buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten van nu 48.000 naar 70.000 in 2024. Voor de hogescholen is dat minder: van nu 30.0000 naar 33.000.

Dit beleid behelst een gevaar in zich, namelijk dat Nederlandse studenten van de eigen universiteiten geweerd worden. De nieuwe instroom legt immers een grote druk op het huidige systeem en sommige opleidingen laten maar een beperkt aantal studenten toe. Taalverdediging weet de oplossing wel en dat is het stoppen met Engelstalige onderwijs, omdat er ook geen enkele noodzaak voor Nederland is om buitenlandse studenten door verengelsing van het onderwijs aan te trekken.

Een wijdverspreide opvatting is dat het Nederlands provinciaals zou zijn in vergelijking met het internationale Engels en dit is een drijvende opvatting achter het huidige beleid. Ook in Vlaanderen is dit wijdverspreid. Niettegenstaande dat in de afgelopen 100 jaar het Nederlands in het hoger onderwijs een grote emancipatiebeweging voor de Vlaamse bevolking als gevolg had.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: