Voorpost voert druk op in Zeebrugge: “Illegaliteit is criminaliteit”

De nationalistische actiegroep heeft afgelopen donderdag 13 maart wederom een stevig protest laten klinken tegen het gedogen van illegaliteit. Zeebrugge wordt overspoeld met illegalen en alle overlast die hiermee gepaard gaat. De lokale priester speelt hierin een bedenkelijke rol, hij zet al jaren zijn kerkdeur open voor illegalen en verwaarloost daarmee zijn eigen gemeenschap. Vanwege de constante stroom van illegalen in Zeebrugge worden de inwoners geteisterd door een hoop ellende die maar geen einde kent. Voorpost stond klaar aan de pastorij om de pastoor en zijn illegalen een duidelijke boodschap mee te geven.