Amerikaanse journaliste Lara Logan ontmaskert leugenpers

De in de Verenigde Staten van Amerika werkzame journalist Lara Logan was enkele dagen terug te gast op een YouTube-kanaal en verhaalde zonder enige terughoudendheid over de stand van zaken van de media in (bovenal) het land waarin zij werkzaam is. Het publiek kreeg een openhartig vraaggesprek te zien over de rol en niveau van de media in de Verenigde Staten van Amerika, maar ook daarbuiten van wat men noemt de ‘westerse media’. Het verhaal in grote lijnen sluit aan bij het bestaande beeld van een ideologisch gedreven links-liberale media welke met regelmaat de eigen journalistieke regels overtreedt, enkel om maar vast te houden aan de van boven opgelegde ideologische lijn.

Lara Logan is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Afrika, werkt al zo’n 25 jaar als journalist en vooral voor Amerikaanse media. Ze was van 2006 t/m 2018 hoofd van de buitenlandafdeling van CBS News, een van de grote mediaorganisaties in de V.S.A. Iemand die dus op het hoogste niveau heeft kunnen meekijken in de keuken, hoe de media is verworden tot leugenpers. Met het kritiekloos aan het woord laten van hoge regeringsfunctionarissen en het promoten van de links-liberale ideologie. De opmerking van Logan dat ook in veel landen in Europa het er zeer slecht aan toe is met de eens kritische en onafhankelijk media, zal voor velen een bevestiging zijn van wat ze dagelijks te zien krijgen.

One comment

  1. Deze video duurt langer dan 3u, wie graag een kortere video ziet hierover:

Comments are closed.