PvdA-fractie keert zich in Tilburg tegen verengelsing

De verengelsing in een winkelstraat van Tilburg loopt de spuigaten uit, zelfs zo erg dat het de lokale fractie van de PvdA in de stad er zorgen over heeft en in het geweer is gekomen. De sociaaldemocraten hebben een prijsvraag uitgeschreven voor de ondernemer “…die dit jaar het leukst zijn teksten op de winkelruit en aan de gevels in het Nederlands of het Tilburgs aanbrengt.” Dat is nog eens creatief idee om ondernemers aan te zetten om weer gewoon in de volkstaal te communiceren.

Voor gewone mensen is het, zoals de partij terecht stelt, bijna onmogelijk geworden om nog te communiceren met winkeliers wanneer deze mensen in een buitenlandse taal toeschreeuwen. Veel mensen zullen ook niet begrijpen wat allerlei engelse kreten betekenen en wellicht het stadscentra gaan mijden en hun geld elders uitgeven. Daarbij geeft een vreemde omgeving mensen ook het onprettige gevoel dat ze niet langer thuis zijn.

Neerlands bekendste verdediger van de Nederlandse taal, de stichting Taalverdediging, is positief kritisch en laat in een reactie op de prijsvraag van de PvdA Tilburg het volgende weten aan reactnieuws;

Overigens hebben wij er al jaren bij de Tweede Kamerfracties van alle partijen op aangedrongen om een wetsartikel in te voeren waarin staat dat in alle openbare ruimtes in Nederland de mededelingen, opschriften en aanduidingen in ieder geval ook in het Nederlands moeten worden gesteld. De bereidheid van de Kamerleden daartoe was niet overweldigend, helaas ook niet bij die van de PvdA. Misschien begint bij die partij de ommekeer in Tilburg…

One comment

  1. Begin jaren ’90 ben ik in Vlaanderen al begonnen met een maandblad ‘Wrange Wapper – Omdat Nederlands belangrijk is’, waarin ik de verloedering van onze taal in de zakenwereld en de rest van het openbare leven aan de kaak stelde. Helaas heb ik de uitgave na 10 jaar moeten opgeven wegens het een na een wegvallen van bereidwillige geldschieters. Protest meer dan ooit dringend nodig!

Comments are closed.