Gisteren vond de jaarlijkse Erkenbrand bijeenkomst plaats, inmiddels is het voor de derde maal dat de alternatief rechtse studiegroep een aantal voorname sprekers en talloze bezoekers bij elkaar wist te verzamelen onder de aankondiging ‘Op de schouders van giganten’. Meer dan honderd mensen waren hierop afgekomen, in een gezellige ruimte waar het uitstekend vertoeven was en volop de mogelijkheid om met gelijkgezinden van gedachten te wisselen, evenals het aanschaffen van boeken. Een viertal Engelstalige sprekers spraken de zaal toe en konden op de nodige instemming rekenen onder de toehoorders, ook werd er uitgebreid gebruikt van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Anders dan de titel deed vermoeden, werd er voornamelijk gesproken over de recente ontwikkelingen op het internet en specifiek de sociale media, waarbij er massaal rechtse organisaties en denkers worden gecensureerd. Een voor mij onverwacht positief gegeven was dat er stevig anti-kapitalistische geluiden te horen vielen, die de vorm aannam van scherpe kritiek op het internationale grootbedrijf en hun links-liberale, politieke keuzes.

De eerste spreker kwam uit Zweden, de voor mij onbekende Frodi Midjord van het Scandza Forum, een rechtse debat- en studiegroep. Hij besprak kort de treurige situatie in Zweden; de massale immigratie, de links-liberale oververtegenwoordiging en rapporten over buitenlandse beinvloeding van de maatschappij. Kern van zijn boodschap was een antwoord en uitweg uit het systeem waarbij Europeanen van de middenklasse zouden opdraaien voor het beleid, door ervoor te werken en het middels belasting te financieren.

Dit antwoord was volgens hem een algehele ‘blanke staking’ oftewel het niet langer ondersteunen van dit systeem door ervoor te betalen en te werken. Het zou een beeld kunnen worden dat wij in de hoofden van de mensen kunnen stoppen. Er zou een mentale verschuiving moeten komen, die mensen de ernst van de situatie voorlegt en wijst op de keuze voor de staking.

De Schotse youtuber Milenial Woes is een vaste spreker bij Erkenbrand bijeenkomsten. Hij ging in op zijn eigen problemen door de censuur op het web, hij werd recentelijk op twitter geblokkeerd. Volgens hem heeft links geen belang bij vrijheid van meningsuiting, maar rechtse denkers wel. Het is volgens Milenial Woes het belangrijkste vraagstuk, wat zonder dit zou het ook onmogelijk zijn om andere zaken te bespreken. Recente ontwikkelingen op de sociale media, twitter accounts worden afgesloten en alternatieve websites worden neergehaald. Er zou een digitale politiestaat ontstaan, volgens de spreker.

Persoonlijk had hij zijn blokkade op twitter met veel ongeloof ervaren en ziet het verwijderen van publieke figuren en hun sociale media-accounts als een vorm van psychologisch misbruik. Volgens hem is het niet acceptabel dat grote bedrijven je zomaar van hun platform kunnen gooien. Er zou digitale rechtsbescherming van vrije meningsuiting voor mensen moeten zijn om hen te beschermen, bijvoorbeeld een ‘Digital First Amendment’, die kwestie zou moeten worden neergelegd bij de EU-politici.

In een kortere tweede verhandeling sprak Milenial Woes over macht en hoe het werkt en hoe het te zoeken. Hij bekritiseerde de bekende psycholoog Jordan Petersson die volgens hem angst voor macht zou hebben en dus geen juiste strategie tegen de cultuurmarxisten. Links weet dit, heeft de macht overgenomen, zoals te zien bij telecom bedrijven. Daartegenover wil rechts eerlijk zijn en de regels en fatsoensnormen in acht nemen.

Als derde sprak George Hutcheson de voorzitter van de Students For Western Civilisation uit Canada. Hij kon het nodige vertellen over de situatie op de universiteiten aldaar. Er blijken allemaal concepten te bestaan zoals wit racisme en wit privilege, waar niet over wordt gedebatteerd of inhoudelijk beoordeeld, maar als feiten leven. Ze hebben als gevolg de promotie van massa-immigratie en roepen extreme vijandigheid op t.o.v. Europeanen. Spreker vond dat iedere student zijn onwetendheid moet wegnemen door discussie en kennis, zeker ook van andere opvattingen.

De hoofdspreker van de middag was de Amerikaanse publicist Greg Johnson. Hij benadrukte het belang van vrije meningsuiting als idee om in de hedendaagse politieke constellatie door te drukken, maar ook om vast te leggen in een toekomstige staat. In de komende etnostaat, zou er ook de bescherming van vrije meningsuitwisseling moeten zijn, ook voor tegenstanders en daarmee het zelfbehoud van de maatschappij garanderen. Het beschermt volgens Johnson de bevolking tegen narcistische politieke ideeën en middels goed onderwijs kan men de bevolking tegen volksvijandige opvattingen inenten.

Men moet de ‘slecht nieuws boodschappers’ in ere houden en inzien dat ze nut hebben voor een samenleving. Spreker viel op dat de maatschappij in de V.S.A. onder links-liberale controle, collectief narcistisch is geworden. Dit systeem drijft mensen tot het etno-nationalisme, maar geeft wel rechtse organisaties en denkers ervan de schuld. Die zouden het volk verleiden om dergelijke opvattingen in te nemen, het systeem wil echter ons om zeep helpen, want zonder die geluiden ‘zou het multiculturalisme natuurlijk wel werken’.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: