Uiteindelijk hebben die bombardementen zelf de humanitaire ramp enorm vergroot

De Secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg liet deze week tijdens een bezoek aan Servië een aantal opmerkelijke uitspraken optekenen, hij beweerde onder anderen tegenover Servische studenten op de Universiteit van Belgrado dat de NAVO-bombardementen in 1999 tijdens de Joegoslavische burgeroorlog bedoeld waren om de Serven te beschermen tegen de eigen regering. De Nederlandse politicoloog Alfred Vierling deed bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag aangifte tegen drie leden van de toenmalige Nederlandse regering voor hun rol hierin. Hij is kritisch over deze bewering van de Secretaris-generaal van de NAVO en ReAct heeft hem hierover enkele vragen voorgelegd.

Wat is volgens u precies de reden dat de NAVO ingreep in de Joegoslavische Burgeroorlog?

Oh, nou ja. Een aantal. Geopolitiek, het was de eerste keer na de implosie van de Sovjet-Unie dat de NAVO zich moest bewijzen als nuttige organisatie. Het was in de eerste plaats om de Duitse Alleingang tegen te gaan – in Amerikaanse ogen – Duitsland had al Slovenië losgepeuterd en heeft zo een beetje de hele Balkan tot haar uniek achterland kunnen maken. Nou, de Amerikanen wilden heel graag daar in de zachte onderbuik van Europa voor het eerst zich vestigen. Ja en dan ook wel praktisch om te waarborgen dat hun pijpleidingen van Konstanz via Kosovo en zo naar de Adriatische Zee zouden kunnen komen. Overigens dus helemaal strijdig met het belang van de Rotterdamse haven. En de Balkan een beetje lospeuteren uit de handen van Duitsland en de Russische invloedssfeer en daarmee dus Europa een beetje in de tang kunnen nemen, ik denk dat het dat vooral was. De NAVO is dan het nieuwe instrument, Duitsland heeft dat opgelegd gekregen, om daarmee dus Oost-Europa eigenlijk ook onder de Amerikaanse invloed te brengen, zoals West-Europa al geinfeodeerd was d.m.v. de Europese Unie.

Zijn er feiten die erop wijzen dat deze bombardementen hebben geleid tot bescherming van de Servische bevolking zoals de Secretaris-generaal van de NAVO beweert?

Nee, bombardementen beschermen over het algemeen niet en zeker niet als je 87 clusterbommen laat gooien, chemische fabrieken laat ontploffen en het hele land vol verarmd uranium bestrooit. Dat is natuurlijk gewoon chemische oorlogsvoering daar zijn dan ook zeker 2000, waarschijnlijk meer mensen omgekomen en er zijn later 2500 aan kanker doodgegaan en nog steeds heeft Joegoslavië de meeste kankergevallen in Europa. We hebben zwartboeken gezien van de – heel keurig bijgehouden door Joegoslavië – van wat er is aangericht, zowel materiële schade dat in de 200 miljard loopt, als foto’s van de mensen die ermee zijn omgekomen. De casus belli was geënsceneerd door William Walker, de architect van de USA oorlog in Nicaragua, met zogenaamde massagraven te Račak, waar later een Fins team van patholoog-anatomen vaststelden dat er geen Bosniaks maar Serven in lagen. Vergeet ook niet dat die bombardementen je natuurlijk altijd moet verkopen als precisiebombardementen, maar als je bruggen en hele dorpen gaat vernielen….

Kijk, eerst was het weer slecht en konden ze het niet goed zien en toen was er politieke aandrang om toch maar meer te bombarderen, want ze wilden geen grondoorlog en ja als je dan meer wil bombarderen dan moet je ook meer doelen hebben. Eigenlijk hadden ze te weinig doelen en de doelen werden in de NAVO, politiek vaag in de raad vastgesteld, maar in de praktijk eigenlijk door de Amerikaanse legertop. Maar zeker voor de tweede vlucht – bommenwerpers kunnen niet gaan landen met bommen die ze al bij zich dragen – die moeten dan toch als ze hun doel missen op een ander doel worden gegooid, nou die doelen worden gewoon door Saceur, dat is via de Amerikaanse commandostructuur voorgeschreven. Dan is men natuurlijk de bruggen en zo gaan bombarderen, dan komen daar burgers bij om, dus dan wordt het een vuile oorlog. Als het erom gaat van; hebben we het leed voorkomen? Dan is er nog wel een verschil tussen mogelijk een goed voornemen en een eindresultaat, want men heeft dan wel gezegd, ja ja er waren zoveel vluchtelingen, mensen op de vlucht voor de Serven, ja want Milošević was het mohammedaanse UCK gaan aanvallen nadat de Amerikaanse ambassadeur dat een terroristische organisatie noemde, maar uiteindelijk hebben die bombardementen zelf de humanitaire ramp enorm vergroot. Er zijn daardoor 250.000 mensen op de vlucht gegaan, op een gegeven moment kwamen in de omringende landen van Servië meer vluchtelingen aan dan dat er ooit uit Joegoslavië zijn gevlucht. Dus het is een volkomen debacle als je het resultaat wil afmeten aan de bedoelingen van de NAVO.

Wat zou de Secretaris-generaal van de NAVO dan met het beschermen van Serven tegen de eigen regering bedoelen?

Als dat zo is dan is het toch wel vreemd dat er geen enkele dissident is aangespoeld in omringende landen. Men is Joegoslavië gaan bombarderen en de bevolking heeft als één man zich achter de regering opgesteld. Natuurlijk ook in Bosnië al, waarbij die bombardementen op iedereen vielen, niet alleen de Serven, maar ook de Moslims die niet achter Alija Izetbegović – de Amerikaanse zetbaas – stonden en de Kroaten. Dus laat ik zeggen die bombardementen, kun je van te voren wel weten, die zorgen er juist voor dat een bevolking achter de aangevallen regering gaat staan, dan speelt een nationalisme dat misschien de Amerikaan en de West-Europeaan onderschat. Maar in de Balkan daar hebben zeker de Serven eeuwen overleefd door een nationale samenhang en die zijn natuurlijk achter hun regering gaan staan. Bovendien, wie was dan die regering? Ze hebben wel Milošević, die overigens die oorlog heel goed militair aankon, die hebben ze wel tot de Dayton-akkoorden en tot EU-lidmaatschap willen bombarderen, dus de joint ventures werden niet geraakt, daardoor moesten die bombardementen ook steeds meer worden opgevoerd. Maar uiteindelijk is het eindresultaat dat de meeste Balkanlanden deze enorme klap van die bombardementen niet te boven zijn gekomen. Europa moest dat dan weer – met kosten van zo’n 250 miljard – erin steken om het op te bouwen. Dat niet is gebeurd. Er is eigenlijk op allerlei terreinen vanuit het perspectief van de officiële NAVO doelstellingen vooral geen verlies geleden. Wel heeft madame Albright persoonlijk de goudmijnen van Joegoslavië ingepikt.

Heeft u verder nog iets toe te voegen over deze kwestie?

Als mensen nog verder willen studeren op deze kwestie kan ik nog wel wat boeken opnoemen; een interessant boek heet Pyrrus in Kosovo van Rob de Wijk, er zijn de boeken die ik eerder noemde uit Joegoslavië NATO Crimes in Yugoslavia: Documentary Evidence, de een van materiële schade en de ander van slachtoffers die gebombardeerd zijn. En dan hebben we ook voor degenen die Frans lezen Maîtres du monde ? ou Les dessous de la guerre des Balkans, mensen die destijds die NAVO (illegale) bombardementen bekritiseerden in Parijs bijeengekomen onder de naam Dialogue, waar ikzelf aan meewerkte, daar hebben ze deze uitgaves van gemaakt, de uitgever is Le Temps des Cerises. En La Justice et La Guerre/Justice and War, vol 8. Daarin wordt eigenlijk de hele problematiek wel beschreven en ook gekwantificeerd, meer dan ik nu in een seconde kan weergeven. Het is wel zo en dan wil er ook niet even bij zeggen, dat Nederland er heel diep in de modder staat, omdat bij de planning, de operationele planning, daar zijn er vier van, daar waren er toch twee van in handen van Nederlandse militairen. Dus we hebben heel intensief niet alleen meegebombardeerd, maar ook gepland waar nou die bommen moesten vallen en ik heb zelf weleens iemand verdedigd wiens dochter daar op de brug van Varvarin is doodgebombardeerd. De piloten ‘onze jongens’ van de Nederlandse F-16 ’s die dat deden kregen in Nederland een lintje. Dus laat ik zeggen; Nederland is daar heel schijnheilig in als land door te blijven zeggen dat het de internationale rechtsorde wil beschermen. Een van de effecten van het bombardement op Joegoslavië is dat het zo’n beetje de hele Verenigde Naties en hun verdragen heeft weggebombardeerd.

3 comments

  1. Znavo is niet anders dan een criminele organisatie die tot doel heeft oorlog voering .!!!

Comments are closed.