George Soros-rechter verkozen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens !

Van links naar rechts: Soros, Pavli en Berberi

De Raad van Europa (RVE) verkoos op dinsdag 9 oktober drie nieuwe rechters voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Deze mandaten gelden voor negen jaar, maar zijn niet hernieuwbaar. Nu, negen jaren zijn ruim voldoende om negatieve invloeden te laten gelden.

Even ter herinnering:
De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie (EU), maar een intergouvernementele organisatie die vooral tot doel heeft in Europa:
-de mensenrechten te beschermen
-de culturele verscheidenheid te bevorderen
en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden. (oef)

Het was nu de beurt aan Noorwegen, Turkije en Albanië om deze ambten in te vullen. Elk van de betrokken landen moest drie kandidaten naar voor schuiven. Zoals gebruikelijk besliste een ‘neutrale Jury’ of de kandidaten ‘ideologisch en cultureel’ in aanmerking kwamen, wat eigenlijk zoveel betekent dat ze de multiculturele, mondialistische en de opengrenzenpolitiek genegen moeten zijn. Twee van de drie Albanese kandidaten, Sokol Berberi en Darian Pavli, bekleedden hoge postjes bij de ‘Open Society’ van de George Soros. Het clubje van de Hongaarse Jood investeerde niet minder dan 130 miljoen euro in Albanië, waar het trouwens over een eigen kantoor beschikt.

Soros investeert liever in kleinere landen – hun stemmen wegen immers evenveel door als grote naties – omdat hij daar meer grip op krijgt. De plaatselijke afdelingen van Human Rights Watch en Amnesty International, waar beide kandidaat-rechters nauw bij aanleunen, genieten in Albanië met volle teugen van de monsterinbreng van Soros.

Stemming

Zoals te verwachten was haalde de ‘mensenrechtenadvocaat’ Darian Pavli het gemakkelijk met 98 van de 170 uitgebrachte stemmen(13 leden van de Raad onthielden zich). De man is al 15 jaar actief in alle mogelijke domeinen van de zogenaamde mensenrechten, eerst in New York en vervolgens in Tirana, waar hij zich bij de Open Society van Soros verdienstelijk maakte. We hadden al weinig of geen vertrouwen in de Europese rechtspraak. Maar met volgelingen van Soros als rechtsprekenden, bereikt het vertrouwen een absoluut dieptepunt.

Het geschreven verslag van de vergadering van de Raad Van Europa is bij ons weten nog niet beschikbaar. We weten dan ook niet hoe de Belgische leden van de Raad, waaronder N-VA’ers, stemden. Maar de banden die bestaan tussen N-VA-parlementsleden en Soros, doen het ergste vermoeden….We komen daar wel op terug.

Lees meer over de verbintenissen tussen George Soros en Europarlementariërs; George Soros heeft 11 Belgische partners die zijn agenda dienen, waaronder 1 N-VA’er

6 comments

  1. In het Ver-Nederland van de jaren ’70 van de vorige eeuw zei eens Hedy d’Ancona (Partij van de Arbeid en minister van ….): “…..want wij hebben voor een raciale samenleving gekozen”. Dat vond ik toen een heel erg vreemde zin, maar ja, ik was jong en nog niet te weinig ervaren (het was toen ook nog niet zo zichtbaar van wat er nu allemaal naar buiten komt). Maar sinds een aantal jaren ben ik erachter gekomen dat dit toen al, en waarschijnlijk al veel en veel eerder – Zionistische agenda/Protocollen van Zion, Jezuietenorde, Bilderberg en meer van zulks – in het geniep gepland was, m.i. dus al al voor de eerste wereldoorlog en die is nooit gestopt maar op een andere manier verdergegaan; de show must go on! O.a. is het gevolg de EEG en daarna de EU. “We zijn nu in De Aap gelogeerd”. Ik was lid van die partij, maar eenmaal ontdekkend dat zij in Nederland in vele steden vele prachtige oude gebouwen, -winkels en -huizen etc. doodleuk en gemakkelijk sloopten en daar toekomstige krotttenwoningen en lelijke (goedkope bouw) gebouwen voor terugzette, werd ik met een ruk wakker en sindsdien zie ik meer en meer dat er aan een duistere agenda wordt gewerkt. De teek Soros past dan ook helemaal in dit plaatje. Ik voel mij niet meer thuis hier en dit Ver-Domde/Vernederland. Hoe ik mijzelf noem? Een Verdomde Vernederlandse.

  2. De witte mens vervangen willen de zionisten allang! Wit zijn is bijvoorbaat al racistisch, zei laatst een zio Jood! Ook is het filmpje van de Zweedse Barbera Lerner Spectra te bekijken
    op youtube, waar ze beweerd dat zij, de Joden een grote rol spelen in multi culti! Soros laat in Afrika pamfletten uitdelen om de Afrikanen hierheen te lokken, de vrouwen zijn voor alles in en dat het hiereen paradijs is, waar je alles voor niets krijgt, ja dan komen ze wel! Zo komen de extreme zio’s steeds dichter bij hun Tamudische profetie, de wereld heerschappij! Dit is geen gezwam, maar absoluut te bewijzen! Lees het boek of kijk de film van George Orwell maar, 1984, die geeft een duidelijk beeld in wat voor wereld we al zo ongeveer terecht gekomen zijn!
    Mensen wordt wakker voor het te laat is !

    1. Wij in Nederland hadden in de jaren ’70/’80 van de vorige eeuw ene minister Pronk, Partij van de Arbeid, en die ronselde over de gehele wereld mensen uit de derde wereld om naar Nederland te komen; hij had daarvoor veel ambtenaren in het buitenland die daarvoor zorg droegen. Zodoende kregen wij al heel veel “asiel”zoekers uit diverse landen binnen. Ook was het zo dat als een buitenlandse gastarbeider of asielzoeker iets op zijn kerfstok had en vervolgens in de gevangenis kwam, dat zo iemand dan bij ontslag een bedrag van toen fl. 35.000 mee kreeg om een eigen zaak te beginnen, Nederlandse ex-gevangenen waren daarvan uitgesloten; meestal werd dat een slagerij annex groentewinkel waarbij dan tevens geen diploma etc. werd gevergd in tegenstelling tot de Nederlandse Middenstanders aan allerlei eisen moesten voldoen en die allerlei diploma’s en erkenningen moesten hebben. Het heeft heel heel veel jaren geduurd voordat De Middenstand hier achter kwam en er werd toen dus van de regering geeist dat de eigenaren van dit soort winkels ook aan De Wet moesten voldoen, dat gebeurde niet en daarop eiste De Middenstand dat zij ook niet meer aan de eisen hoefde te voldoen. Heden ten dage is het dus zo dat als u bijvoorbeeld een schilder bestelt voor schilderwerk in of aan uw huis dat je dan niet weet of die schilder vakkundig gediplomeerd en/of meesterschilder is of dat het een beunhaas is; dat risico moet dan maar worden genomen zeggen ze, pfff, wat een redenering zeg! Maar ja, vandaar bijvoorbeeld de vele Polen e.a. die ver onder het uurloon van de timmermannen/schilders/loodgieters enz. kwamen werken (vnl. onder zetbazen werkend) en vele landgenoten het nakijken hadden. We worden allemaal langzamerhand naar de sodemieter geholpen.

  3. De Hongaarse premier Viktor Orbán richtte tijdens zijn felle campagne voor de verkiezingen in april zijn pijlen op miljardair George Soros. Orbán beweert dat Soros de oorspronkelijke bevolking van Hongarije wil vervangen voor migranten. ‘We hebben een tegenstander die anders is dan wij,’ zei Orbán over Soros. ‘Hij werkt niet met open vizier, maar in het geniep. Hij is niet eerlijk, maar bedriegt, hij is niet nationaal, maar een kosmopoliet. Hij gelooft niet in werken, maar speculeert met geld. Hij heeft geen vaderland, omdat hij denkt dat de hele wereld van hem is.’

Comments are closed.