Viktor Orbán: “Zeg maar vaarwel tegen de elite van ‘68”

De Hongaarse President Viktor Orbán bracht tijdens de jaarlijkse ‘Bálványos open universiteit en studentenkamp’ een hoopvolle boodschap naar voren. Orbán denkt dat bij de volgende verkiezingen voor het Europees Parlement de koers gaat veranderen en dit het einde van het multiculturalisme zal gaan inluiden. Dat zal dan tevens het einde betekenen van de controle over de Europese Unie door de liberale elite, aldus Viktor Orbán. Voor Hongarije wil hij vasthouden aan een politiek systeem op nationale en christelijke grondslagen.

Vanaf 1990 wordt deze ‘open universiteit en studentenkamp’ georganiseerd en is een grensoverschrijdende samenwerking tussen Roemenië en Hongarije voor politieke dialoog. Waarbij er wordt gediscussieerd en zienswijzen worden voorgelegd over de belangrijke politieke kwesties die het welzijn van de bevolking aangaan. Tevens zijn er paneldiscussies en worden verhandelingen gepresenteerd door experts in de kunsten, politiek, economie en andere wetenschapsgebieden.

Orbán doorliep in zijn voordracht de periode van af 1990 toen het land wederom een democratie werd. Zijn partij zat 16 jaar in de oppositie en is inmiddels 12 jaar aan de macht. Men poogt de mislukkingen van de eerste liberaal-democratische jaren weg te vegen en een Hongarije op te bouwen op christelijke en nationale grondslagen, met een economische model dat is gemoduleerd naar de specifieke Hongaarse behoeftes.

Daarnaast ging Viktor Orbán in zijn analyse verder door aan te geven dat zijn politieke partij met een tweederde meerderheid in het Hongaarse Parlement niet enkel het politieke systeem heeft kunnen aanpassen, maar deze daarbij moet kunnen inpassen in een tijdperk. Zo’n tijdperk heeft een culturele werkelijkheid, spirituele ordening, collectieve geloofsovertuiging, sociale gebruiken en een culturele ontwikkeling.

Voor het wegvegen van de anti-Europese en multiculturele krachten in de Europese Unie ziet Orbán de rol van de generatie van ’90 weggelegd. Ze zagen eerst Europa als de toekomst en zien zichzelf nu als de toekomst voor Europa, met hun christelijke overtuigingen, gericht op de natiestaat.

7 comments

  1. Deze man is de beste leider die een volk zich kan wensen. Die laat zich, in tegenstelling tot de andere Europese linkse volksverraders, niet door de EU-dictators omkopen en manipuleren! Die laatsten verkwanselen niet alleen hun landen aan meest agressieve, primitieve bevolkingsgroepen ter wereld d.m.v. het maken van ‘dealtjes’ met de rijke olie- /moslimlanden, maar voeren hun dictatoriale wetten in om de weerstand van het volk te onderdrukken!

  2. Geweldig deze man, voolopig moeten wij het doen met Junker de dronkelap

  3. Een president naar mijn hart , die moesten we hier ook een hebben .

Comments are closed.