BON verliest rechtszaak over verengelsing hoger onderwijs

De door vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) aangespannen rechtszaak tegen Universiteit Maastricht en Universiteit Twente voor het aanbieden van een opleiding in de Engelse taal heeft deze week tot een uitspraak van de voorzieningsrechter geleid. Het ging in de rechtszaak om de opleiding Psychologie, maar de uitspraak moet uiteraard breder worden gezien. Volgens de rechter van de rechtbank Midden-Nederland is niet gebleken dat de universiteiten hiermee handelen in strijd met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Dergelijke uitspraken leggen de verdere verengelsing van het hoger onderwijs geen strobreed meer in de weg. Echter het BON ziet in de inhoud van de uitspraak juist ook veel positieve signalen.

De WHW is de wet waarin staat dat onderwijs en examens in principe in het Nederlands moet worden afgenomen. Hier mag dus volgens de rechter van worden afgeweken als onderwijsinstellingen dit goed kunnen motiveren. De rechter doet geen inhoudelijk uitspraak over de wettigheid van de bewuste opleidingen, omdat er momenteel een onderzoek van de Onderwijsinspectie loopt.

Het BON ziet daar en vanwege inhoudelijke bemerkingen van de rechter grond voor een positieve reactie over de uitspraak. Men ziet als volgend;

– Toekomst om via de rechter handhaving van de wet af te dwingen.
– Dat artikel 1.3.5 en 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs springlevend zijn
– Kansen via rapport Onderwijsinspectie
– Aanmoediging om middels aanknopingspunten wel goed duidelijk te maken waarom de bacheloropleiding Psychologie ook in het Nederlands kan worden gegeven.

De Onderwijsinspectie doet momenteel onderzoek naar de gedragscodes en de internationalisering van het hoger onderwijs en de naleving van de WHW. De uitkomsten van dit onderzoek zouden later dit jaar moeten verschijnen.