In de meest recent nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging opent de stichting de aanval op een aankondiging van het Nederlandse kabinet Rutte-3. Dit betreft het verruimen van de wettelijke mogelijkheden om les te geven (in het Engels uiteraard) in het hoger onderwijs. De aankondiging komt van de minister van onderwijs mevrouw van Engelshoven, een politica met een partijkaart van de liberale D’66. Men ondersteunt tevens de rechtszaak van Beter Onderwijs Nederland (BON) tegen de universiteiten van Maastricht en Enschede die les geven in het Engels.

Het regeringsstandpunt over het invoeren van Engels als voertaal op de universiteiten, wat de minister naar de Kamerleden brengt onder de titel het ‘concept internationalisering’, krijgt aldus stevige kritiek. De minister wil het Engels als voer- en instructietaal invoeren en niet enkel om te Nederlands volksleven te internationaliseren, maar ook om buitenlandse studenten en docenten aan te trekken.

Volgens Taalverdediging is dit een rare denkwijze, want als in Nederland meer behoefte is aan aan hoog geschoold technisch personeel, waarom zou het dan niet noodzakelijk zijn dat deze mensen ook de Nederlandse taal machtig zijn. De kans is logischerwijs groter dat een buitenlands toptalent in Nederland blijft werken als hij of zij zich verbonden voelt met Nederland en de taal beheerst.

Een ander een probleem dat overal wordt gesignaleerd is dat de Engelstalige studenten nauwelijks mengen met de rest van de studentenpopulatie en er grote problemen zijn vanwege de slechte mondelinge actieve en passieve vaardigheid van het Engels. Voor Taalverdediging blijft boven water staan dat buitenlandse studenten gewoon Nederlands moeten leren. Daarbij gaat de minister volgens de stichting voorbij aan de plicht van het hoger onderwijs om academisch Nederlands van de studenten te bevorderen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d