Universiteit Gent voert islamhetze bij NIKE: ‘Mag personeel wel genoeg bidden tijdens de werkuren?’

Het bedrijf NIKE is bij iedereen welbekend: de fabrikant van sportschoenen met het kenmerkende logo is zeker in deze dagen van voetbalgekte overal present.  Maar vanuit het bedrijf bereikte ons wel een heel opmerkelijke melding:  een team van de Universiteit Gent is er begonnen aan een totaal onwetenschappelijke spokenjacht naar ‘racisme’ in het bedrijf, en maakt van de gelegenheid misbruik om hetze te voeren voor de islamsekte:  ‘Krijgt personeel van vreemde afkomst wel genoeg mogelijkheden om te bidden tijdens de werkuren, om de uurroosters aan te passen tijdens de Ramadan, om halal te eten, om een hoofddoek te dragen, en worden racisme en discriminatie wel genoeg tegengegaan?’  Personeelsleden wordt gevraagd om de nummer van hun personeelsbadge in te vullen; de beloofde ‘anonimiteit’ is dus onbestaande.

De Universiteit Gent heeft blijkbaar een pseudo-wetenschappelijk ‘onderzoek’ opgezet in samenwerking met de directie van NIKE, waaraan NIKE-personeelsleden gevraagd wordt mee te werken.  Ze moeten een vragenlijst invullen, en anonimiteit wordt beloofd, maar is in werkelijkheid onbestaande, want personeelsleden moeten het nummer van hun personeelsbadge invullen.

De vragen die dan komen, verraden een louter politieke linkse agenda, en zijn totaal onwetenschappelijk.  ‘Doet NIKE voldoende inspanningen voor collega’s van vreemde afkomst’, zo klinkt het.  Het vooropgestelde dogma is dus: NIKE moet inspanningen doen voor vreemde collega’s.  Terwijl men in een vermeend wetenschappelijk onderzoek fundamenteel ook de kans zou moeten hebben om te antwoorden: ik vind als Vlaming dat een bedrijf als NIKE dat gevestigd is in Vlaanderen hoegenaamd geen inspanningen moet doen voor collega’s van vreemde afkomst.  Het zijn integendeel die vreemde collega’s die een inspanning moeten doen om zich volledig te assimileren, en NIKE moet iedereen gelijk behandelen, zonder uitzonderingen.  Maar dat antwoord wordt niet als mogelijkheid voorzien.

En dan volgt de politieke agenda van de UGent:  Doet NIKE wel genoeg inspanningen om allochtonen toe te laten om te bidden tijdens de werkuren, om uurrroosters aan te passen tijdens bv. Ramadan, om halal te eten, om een hoofddoek te dragen, en worden racisme en discriminatie wel genoeg tegengegaan?  Ook hier ontbreekt weer de wetenschappelijk noodzakelijke antwoordmogelijkheid:  ik vind dat NIKE hoegenaamd geen inspanningen daarvoor moet doen, en iedereen gelijk moet behandelen, zonder speciale voorrechten.

Ook een vraag naar bestrijding van ‘racisme en discriminatie’ is volstrekt onwetenschappelijk, aangezien die begrippen niet gedefinieerd worden.  Het probleem is nu net dat volgens elke moslim het niet mogen bidden tijdens de werkuren racism of discriminatie is – terwijl in Vlaanderen in bedrijven nu eenmaal voor niemand tijd wordt vrijgemaakt voor religieuze activiteiten, en dat dus niks met ‘racisme’ of ‘discriminatie’ te maken heeft.

Mochten wij personeel van NIKE zijn, wij zouden duidelijk weigeren hieraan mee te werken, met als mededeling: aangezien hier het nummer van de personeelsbadge gevraagd wordt is dit het verzamelen van gevoelige persoonsinformatie over mijn politieke en filosofische meningen en overtuigingen, en dat is door de privacywetgeving verboden.

In een ver verleden waren universiteiten bolwerken van wetenschappelijke kennis, waar de dogma’s van de samenleving – waaronder zeker die van de kerk – getoetst werden aan de realiteit aan de hand van onderzoek, studie en experimenten.  Net als in de VS zijn ook onze universiteiten echter verworden tot broeinesten van politiek-correct links geneuzel, waarbij anti-wetenschap tot norm verheven wordt.  Een recent voorbeeld was het politieke extreemlinkse pamflet voor open grenzen, ondertekend door alle universiteitsrectoren.  De kuddegeest en de linkse denkdwang overheersen, helaas.

Personeel van NIKE kan ons steeds verder zijn mening doorsturen via PM op onze facebookpagina, wij garanderen volledige anonimiteit.

One comment

  1. Geachte, Dat artikel van Hans De Groot over de hetze van U. Gent binnen Nike, kan ik spijtig genoeg niet openen. Technisch mankement? Of iets anders? W. Denys.

    NVDR: Inderdaad, technisch probleem, zou nu verholpen moeten zijn.

Comments are closed.