In Antwerpen stelde Vlaams Belang-politicus Sam Van Rooy (33) deze week zijn boek voor tegen islamisering, onder de titel: ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering.’  Het werd een opmerkelijk succes, met een bomvolle zaal, 250 ter plekke verkochte boeken, uitgave door de intussen gevestigde uitgeverij van Doorbraak, en veel aandacht van de leugenpers.  Het eerste deel van de boodschap van Sam, een oproep tot verzet tegen de islamisering, sluit naadloos aan bij wat andere VB-auteurs de voorbije decennia hebben neergeschreven.  Het tweede deel van de boodschap is echter grondig nieuw:  één van opening naar hier verblijvende allochtonen, op voorwaarde dat zij de islamisering (en eigenlijk de islam) afwijzen.

Het nieuwe boek van Sam Van Rooy kan niet los gezien worden van een dubbele context: enerzijds het werk van Sams vader, Wim van Rooy; en anderzijds de rol van Sam Van Rooy als coming man binnen het (Antwerpse) Vlaams Belang.

Wim Van Rooy publiceerde in 2015 een vuistdikke turf: ‘Waarover men niet spreekt. Bezonken gedachten over postmodernisme, Europa, islam’.  Dat werk groeide al snel met een indrukwekkend verkoopcijfer uit tot een standaardwerk met gefundeerde kritiek op de islam als anti-Westers, totalitair systeem; het is opmerkelijk, dat het zelfs lovende woorden kreeg van mensen als een Etienne Vermeersch, die de voorbije decennia vooral opvielen met een virulente haat tegenover het toenmalige Vlaams Blok.

Het boek kreeg bovendien cultstatus, toen het aanvankelijk zou uitgegeven worden door Karl Drabbe bij uitgeverij Pelckmans;  daar besliste men echter niet te publiceren, en Drabbe op de koop toe te ontslaan.  Die neemt nu subtiel wraak door het boek van Wims zoon Sam alsnog uit te geven, maar dan als verantwoordelijke bij de uitgeverij van Doorbraak.

Sam omschrijft zijn boek als een wat ‘meer leesbare’ versie van het standaardwerk van zijn vader, en brengt aan de hand van talloze concrete voorbeelden van islamisering een boodschap in dezelfde lijn:  de islam is veel meer dan een godsdienst, en eigenlijk een totalitaire ideologie, die net als nazisme of communisme een bedreiging vormt voor ‘onze westerse manier van leven’ door steeds meer en vaker de regels van islam en sharia op te dringen.  In het rijtje van bedreigde waarden vermeldt Sam de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om een godsdienst (en dus ook de islam) te verlaten, de vrije beleving van homosexualiteit en de verworvenheden inzake gelijkberechtiging van vrouwen.

In de uiteenzetting werd sterk de nadruk gelegd op wat moslims en ex-moslims, of allochtonen uit minderheden in landen met een grote moslim-aanwezigheid, te zeggen hebben.  Noord-Afrikanen, Arabieren, Indiërs, leden van christelijke en andere minderheden in het Midden-Oosten: we moeten ze veel meer lezen, hun geschriften en opiniestukken veel meer verspreiden, veel meer naar hen luisteren, en vooral: geloven wat zij te zeggen hebben, aldus Sam Van Rooy.  Want heel vaak zeggen zij: islamcritici in het Westen hebben gelijk, en gaan zelfs nog niet ver genoeg in hun afwijzing van de islam.

Meteen werd de daad bij het woord gevoegd, en werden diverse mensen van allochtone herkomst op het podium gehaald.  Een Vlaams Belang’er die bij een boekvoorstelling het podium vrijwillig deelt met Surinamers, Arabieren en Noord-Afrikanen:  het is een beeld dat toch wel behoorlijk nieuw is.  En het leidde inderdaad tot opmerkelijke getuigenissen.  ‘ Mijn land was vol van kleur, muziek, levenslust en blijheid’, zo hoorden we vertellen.  ‘Toen de islam kwam, werd het een woestijn.’

Niet iedereen staat te juichen bij alle standpunten van Sam Van Rooy; vooral zijn verdediging van de staat Israël en de veroordeling van de Palestijnen vallen slecht bij de ‘traditionele’ nationalisten.  Daar staat tegenover dat Sams betoog bij de boekvoorstelling indruk maakte door de integriteit ervan.  ‘Ik lig hiervan ‘s nachts wakker’, aldus Sam. ‘Het is 5 na 12 en we moeten in actie komen voor ons land, en we moeten alle bondgenoten aanvaarden die we kunnen vinden.’

Zijn boek werd uitgegeven bij Doorbraak en is hier te bestellen.           

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Sam Van Rooy stelt boek voor tegen islamisering”

  1. De islam is inderdaad een zeer belangrijk aandachtspunt! Echter het is niet omdat wij die islam niet wensen in ons (?) Europa en als een bedreiging ervaren, dat we plots pro Israel hoeven te zijn. Momenteel worden we harder “gesjareld” door de joodse Rothchildbelangen en aanverwanten. Maar ja sommigen huldigen foutief het gezegde “de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden…”

  2. Ik twijfel niet aan de intellectuele capaciteiten van Van Rooy en ik vind het zelfs knap dat hij een boek kan uitgeven bij een andere uitgeverij dan Egmont. Dat hij een zaal kan doen vollopen is ook een pluspunt. Maar, ik ben, zoals Rob zegt, ‘een traditionele nationalist’ en dat wil zeggen dat ik mij dus zorgen maak over het nationalistische gehalte in het denken, doen & handelen van de familie Van Rooy. Ik heb die heren al veel auteurs weten opsommen, maar weinig nationalistische. Zij zijn in mijn ogen eerder bezig met de verdediging van een liberale samenleving dan met de verdediging van nationalistische waarden. Akkoord, ik heb zijn boek nog niet gelezen en zal me dus moeten weerhouden van uitspraken aangaande de inhoud daarvan. Maar afgaande op dit artikel zie ik wel al enkele voorbeelden van die liberale waarden staan (Cfr. de vrije beleving van de homosexualiteit).
    Het Vlaams Belang moet zeer goed opletten met aangespoelden als Van Rooy. Zij hebben onvoldoende traditionele nationalistische vorming genoten. Dat Dewinter uit de hand van Van Rooy eet is voor mij een teken van een zekere intellectuele radeloosheid. Dat mag de gevormde nationalisten er natuurlijk niet van weerhouden om zomaar mee te stappen in het zionistische verhaal dat tegenwoordig de dienst uitmaakt in mijn partij. Nationalisten voeren geen godsdienstoorlogen, ze voeren een strijd voor het overleven van hun cultuur. En doodsoorzaak nummer één van elke cultuur is het zuivere verlichtingsdenken, het liberalisme. Het is dat dat onze culturele weerbaarheid kapotmaakt, het is daarom dat immigratie hier een probleem is. En die immigratieproblematiek staat dan weer boven elke vorm van godsdienstproblematiek. (Bijvoorbeeld: Een Syrische Christen is misschien in zeker zin te verkiezen boven nieuwe moslimmigranten, maar de cultuur van die Syrische Christen past even goed als een Oosterse-tang op ons Vlaamse varken. En dan heb ik het nog niet eens over de sociaal economische gevolgen die iedere migrant met zich meebrengt!)
    We mogen dus nooit uit het oog verliezen dat de Islam een gevolg is van de immigratie. Een gevaarlijk en irritant gevolg, maar nog altijd een gevolg. Vlaams Belang moet die verhouding dringend terug gaan respecteren!


    https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

Trending

%d