Actie Voorpost in Amstelveen tegen krakende illegalen

De nationalistische actiegroep Voorpost heeft deze avond in Amstelveen geprotesteerd tegen krakende illegalen die inmiddels ook daar bezig zijn. In Amsterdam is deze groep met ondersteuning van extreemlinks de afgelopen maanden actief aan het kraken van huizen en heeft nu het werkterrein buiten de stad verlegd. Voorpost protesteerde tijdens de gemeentevergadering in Amstelveen, waarbij dit probleem werd besproken, met spandoeken en de leus ‘illegaliteit is criminaliteit’ en kreeg goedkeurende reacties van de aanwezige burgers.

Twee dagen geleden is er in Amstelveen voor de eerste keer door illegalen een groot kantoorpand gekraakt. Dit soort van praktijken, waarbij illegale vreemdelingen panden in beslag nemen, zijn inmiddels in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam heel normaal geworden. Daar krijgen illegalen zelfs met enige regelmaat ondersteuning vanuit het bestuur van de stad zelf.

Voorpost ziet dergelijke praktijken niet al iets positief. De actiegroep wil dat gemeenten optreden tegen illegalen en hun extreemlinkse bondgenoten. Men bezocht dan ook met deze actie direct de Amstelveense gemeenteraad om hen erop te wijzen dat ze als volksvertegenwoordigers en bestuurders hun plicht moeten doen en geen ruimte dienen te bieden aan mensen die de Nederlandse wetten overtreden.

De activisten van Voorpost stonden enige tijd in het midden van het gemeentehuis en konden later voor deur van het gebouw aan de inwoners hun verhaal en opvattingen kwijt. Veel inwoners alhier waren positief over de actie en niet te spreken over de krakende illegalen. Ook de volksvertegenwoordigers leken negatief tegenover dergelijke illegale praktijken te staan en enkelen onder hen lieten weten dat de gemeente dit niet dient toe te staan.

One comment

Comments are closed.