Sinds de invoering van de Wet op het Raadgevend Referendum zijn er in Nederland al twee volksraadplegingen georganiseerd, te weten het Oekraïnereferendum en het referendum over de Sleepwet. De regering heeft echter recent besloten het referendum af te schaffen. Volgens het Burgcomité EU is er nu nog één serieuze kans voor het afdwingen van een referendum, voor dat deze wet niet meer bestaat. Men vraagt aan Nederlanders te tekenen voor een referendum over het opnemen van ieder Nederlander in een actief donorregistratiesysteem.

Dit wetsvoorstel van D66 over actieve donorregistratie is op dinsdag 13 februari 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. Het huidige toestemmingssysteem wordt vervangen door een systeem van actieve donorregistratie. De nieuwe donorwet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister. Als de nieuwe donorwet is ingevoerd in de zomer van 2020, is de eerste stap dat iedere Nederlandse ingezetene van 18 jaar en ouder, die nog niet staat ingeschreven in het Donorregister, wordt aangeschreven en wordt verzocht om een keuze over orgaandonatie te maken en deze in het Donorregister vast te leggen.

Het Burgercomité EU is groot voorstander van referenda, daar waar het om grote maatschappelijke vraagstukken gaat en laat het volgende weten;

Dit biedt kiezers weer een kans om zich over een belangrijk onderwerp uit te spreken en, ongeacht de uitslag, de politiek nogmaals te laten zien dat het referendum bij uitstek een fantastisch instrument is om burgers meer bij de politiek te betrekken. Dit maakt tevens dat de argumenten van de regering om de Wet raadgevend referendum af te schaffen en de kiezer op afstand te houden ook geen stand houden.

U heeft HIER de mogelijkheid om te tekenen voor een wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem. Op basis van voldoende handtekeningen kan er dan een referendum over georganiseerd worden.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: