Van ‘Front national’ naar ‘Rassemblement national’ ?

Op het tweedaags congres van het Front national in Rijsel, dat afgelopen weekend plaatsvond, werd de langverwachte nieuwe naam voor de partij bekendgemaakt. Het zou ‘Rassemblement national’ moeten worden, als de ongeveer 50.000 partijleden zich per brief met die naamswijziging kunnen verzoenen. De bekende tricolore vlam zou wel als embleem van de partij behouden blijven. Maar of de nieuwe naam er wel komt, leest u verder.

De naamwijziging zou de partij een zachter imago en nieuw élan moeten geven, zo meent de leiding. Anderzijds is de voorgestelde naam een semantische fusie tussen ‘Front national’ en ‘Rassemblement bleu Marine’, de beweging die MLP bij de parlementsverkiezingen 2013 ondersteunde. Maar dat is uiteraard buiten de ‘leugenpers’ gerekend. De voorgestelde naam was amper uitgesproken of het journaille vond in de archieven al sporen terug van een partij met dezelfde naam: Le ‘Rassemblement national’ populaire (RNP). De ‘RNP’ werd in 1941 opgericht door een zekere Marcel Déat (1894-1955), ooit nog Frans minister voor Luchtvaart. De partij van Déat was (nationaal) socialistisch, Europees, ‘rasbeschermend’ en voorstander van collaboratie met Duitsland. Anderzijds – en dat is veel erger – werd de naam ‘Rassemblement national’ in 2013 door een zekere Frédérick Bigrat als merknaam ‘gedeponeerd’, wat het gebruik ervan zo goed als onmogelijk maakt voor de partij.

Dat de partijleiding van het FN dat alles niet heeft nagetrokken, wijst toch ook op een verregaande vorm van amateurisme. Het eerste wat men doet is toch nagaan of een partij- of firmanaam al in gebruik is. Zeker een partij, waarbij alles zo wordt uitvergroot, had dat als prioriteit moeten stellen.

Marine Le Pen wil met de nieuwe naam alle Fransen – die zich niet in de huidige politiek terugvinden – verzamelen. “Het is een roep om ons te vervoegen”, zo stelt de voorzitter. “Het Front national kan terugblikken op een episch en glorieus verleden, dat niemand kan verloochenen. Maar de huidige partijnaam is ook een psychologische rem voor vele kiezers”, aldus MLP, die mee wil regeren.

Of ze gelijk heeft, in wat vader Le Pen een “assasinat politique” (politieke moord) noemt, zal de toekomst moeten uitwijzen. Bij mindere momenten zijn politieke partijen geneigd aan hun naam of programma te tornen, wat niet altijd een succes blijkt te zijn. Bij de centrumrechtse krant ‘Le Figaro’ loopt momenteel een peiling met de vraag: “Le Front national a-t-il raison de changer de nom” ? (Heeft het FN gelijk zijn naam te willen veranderen?) Tot nu toe (maandag 12.03.17 om 13uur) hebben 32.220 lezers hun mening gegeven. Het antwoord is 60% ja en 40% neen.
Niet iedereen is het dus blijkbaar eens met de partijleiding. Als 40% van de lezers – van een gematigde krant – al vinden dat het geen goede keuze is, wat is dan de mening van de partijmilitanten? Veel vragen dus.

Als de naam effectief verdwijnt, dan verdwijnt de naam van de partij die jarenlang richtinggevend was voor de patriottische strijd in Europa. Over de partij, die vele gelijkgezinden de weg toonde, wordt dan een kruis gemaakt. Dat kunnen we alleen maar betreuren. Maar goed, aan alles komt vroeg of laat een einde. Laten we Jean-Marie bedanken en hem nog een rustige oude dag toewensen.