In Nederland en Vlaanderen massaal Turkse oorlogspropaganda verspreid

Afgelopen week ontvingen in Nederland duizenden huishoudens een boekje met als titel ‘De verraderlijkheid en wreedheid van de PKK’ op de deurmat. Eerder was dit boek ook massaal in een aantal Vlaamse steden verspreid. Adnan Oktar, de schrijver van het boek, woont in Turkije en daar zit ook de verantwoordelijke uitgeverij. Onduidelijk is nog altijd wie of welke organisatie de boekjes zo massaal heeft verspreid, een behoorlijk omvangrijk project, want het zou naar schatting gaan om tienduizenden boekjes. Het werd zeker in en rondom de drie grote steden, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam verspreid.

Op de sociale media valt te lezen dat mensen verontwaardigd zijn over het boek en de agressieve boodschap. Politici lijken vooral angst te hebben voor oplopende spanningen tussen Koerden en Turken. Deze geïmporteerde spanningen zijn de afgelopen tijd wederom opgelaaid. Dit heeft van doen met de ‘Operatie Olijftak’ een militaire actie van het Turks leger in het noordoosten van Syrië in de regio Afrin. Deze is gericht tegen Koerdische milities. De inval is zaterdag 20 januari 2018 begonnen met een luchtaanval met 3 F16’s en loopt momenteel nog.

Het boekje is tegen de Koerdische partij PKK gericht. De PKK, die als politieke partij in Turkije verboden werd, wordt beschreven als een bloeddorstige partij. Verder staat het vol met islamitische loftuitingen en wordt de evolutietheorie een mislukking genoemd. In Nederland heeft inmiddels Kamerlid Bente Becker van de VVD vragen aan de regering gesteld. In Vlaanderen kwam Voorpost met een tegenactie.

Schriftelijke vragen over de verspreiding van Turkse pamfletten

Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK”

1. Bent u bekend met het bericht ‘Grote commotie over in Rijswijk verspreid Turks pamflet tegen de PKK’?1

2. Is bij u bekend wie dit pamflet heeft opgesteld en verspreid heeft onder huishoudens in onder andere Rijswijk, Delft en Rotterdam?

3. Heeft u ook vernomen dat hetzelfde pamflet in Antwerpen rondgedeeld is en dat de Belgische politie een onderzoek ingesteld heeft? Bent u voornemens hierover in gesprek te gaan met uw Belgische collega?

4. Is bekend met welke binnenlandse en/of buitenlandse middelen dit pamflet gefinancierd is? Zo niet, bent u voornemens dit te onderzoeken? Zo ja, ziet u aanleiding om hier verdere stappen op te ondernemen?

5. Bent u met de VVD fractie van mening dat het zorgelijk is dat Turkse propaganda hier van deur tot deur wordt verspreid? Bent u daarnaast van mening dat Nederland niet de plek is voor politieke campagnes uit andere landen? Wordt bezien of er stappen genomen kunnen worden om dit tegen te gaan?

6. Ziet u aanleiding om onderzoek te doen naar de inhoud van het pamflet? In hoeverre bevat dit pamflet strafbare uitingen? Als die er zijn, welke acties worden daar dan op ondernomen?

7. Heeft u redenen om aan te nemen dat de verspreiding van dit pamflet tot een extra risico kan leiden voor het ontstaan van ongeregeldheden tussen Turken en Koerden in Nederland? Zo ja, hoe wordt hier op geanticipeerd? Ziet u ook breder mogelijkheden om te voorkomen dat Turkse spanningen naar Nederland worden geïmporteerd?

Voorpost ageert tegen Turkse propaganda

De Turkse publicist Adnar Oktar, bekend als antiwesters, homofoob, sekteleider en seksgoeroe schreef het boekje ‘De verraderlijkheid en de wreedheid van de PKK’ en werd in duizenden brievenbussen verspreid afgelopen weekeinde.

Met de verspreiding van dit boekje wordt nogmaals bewezen dat een escalatie tussen Turken en Koerden op ons grondgebied niet ver af is. Het is niet de eerste keer dat er in Europa conflicten worden uitgevochten door bevolkingsgroepen uit oorlogsgebieden die steeds weer voor problemen zorgen.

Wie de Turkse geschiedenis overschouwt ziet veel dramatische gebeurtenissen, te veel om op te noemen. Vandaag de dag zijn de duistere praktijken uit de jonge republiek Turkije nog steeds schering en inslag. Nog geen drie jaar geleden werden verschillende Koerdische dorpen en steden in Turkije van de kaart geveegd door Turks militair ingrijpen.

De EU wist ervan, maar verkoos te focussen op de vluchtelingencrisis en het akkoord die het met het Turkse regime sloot, namelijk de visumvrijheid voor de Turken.
De visumvrijheid wil Erdogan gebruiken om honderdduizenden Koerden in Europa te dumpen. Daarmee verliezen de Koerden niet enkel hun vaderland maar zal ook de burgeroorlog tussen de Turken en Koerden naar onze straten geïmporteerd worden.

Turkije uit Europa en sluit de grenzen!