Groningse studenten en docenten keren zich tegen verengelsing van hun universiteit

Deze week bereikte de zware kritiek de publieke opinie toen zowel universitair docenten als de studenten zich lieten horen tegen de verengelsing en internationalisering van de Rijksuniversiteit Groningen. (RUG) De stad in het noorden van Nederland, met de prominente universiteit van de regio, wordt door de opeenvolgende regeringen gedwongen snel te verengelsingen. Dit gaat met name ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Een ander hekel punt heeft volgens de critici van doen met de totaal doorgeslagen internationalisering.

Aanleiding voor de grootschalige kritiek op het beleid van de internationalisering van de RUG was de reactie van het bestuur op een opiniestuk van universitair docent Eelco Runia vorige week in dagblad NRC. Daarin hekelde de historicus met zware bewoordingen de internationalisering van de universiteit. Dat ging voor de docent zelf zover en met dusdanig zware gevolgen, dat hij definitief besloot om de universiteit de rug toe te keren.

Vanwege het wegkijken van deze inhoudelijk kritiek door het bestuur, zijn de studenten ook in het geweer gekomen. Tientallen onder hen blokkeerden afgelopen vrijdag de ingang van de leslokalen, waardoor het bestuur wel uitleg moest komen geven over de situatie. Volgens de studenten was er sprake van een slappe en onjuiste reactie van het bestuur. De onderbouwde kritiek van Runia is voor velen in goede aarde gevallen. Men wil dan ook dat het bestuur iets doet tegen de vergaande verengelsing van de universiteit.

Dit alles kreeg ook bijval van andere universitaire docenten. Ontwikkelingspsycholoog Gerrit
Breeuwsma liet onomwonden weten dat het Nederlands weer gewoon de voertaal moet worden op de RUG. Dat er ook talloze kwalijke kanten zitten aan de internationalisering, zoals Nederlandse universiteiten die actief op zoek gaan naar buitenlandse studenten. Daarbij weet Breeuwsma dat veel docenten het Engels niet eens goed machtig zijn en daarom de informatieoverdracht niet goed verloopt.

One comment

Comments are closed.