Complotgekkie Gloria Wekker wint Nederlandse vrouwenprijs van Ministerie

Afgelopen maandag werd in de Amsterdam de Joke Smit-prijs toegekend, dit is een tweejaarlijkse Nederlandse regeringsprijs en oeuvreprijs. De winnares is de bekende zwendelhoogleraar Gloria Wekker die volgens de juryleden de prijs heeft verdiend ‘vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland.’ Het is een prijs vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en werd dan ook uitgereikt door minister Ingrid van Engelshoven.

Deze mevrouw Wekker houdt er allemaal briljante theorieën op na, die kort zijn samenvatten als dat alle problemen in de wereld voortkomen uit de gedragingen van witte mensen (lees Europeanen) en deze mensen zich van hun verdorven karakter onvoldoende bewust zijn. Zo zou er ook geen rekenschap worden afgelegd voor de negatieve aspecten van het verleden. Denk aan de kolonisatie periode, waarbij Europeanen talloze ziekenhuizen, wegen en scholen hebben aangelegd in Afrika en elders in de wereld, zonder dit goed te overleggen met niet-witten.

Het uitreiken van de prijs kwam uiteraard op enorme kritiek te staan, omdat nergens iets te vinden valt over de onderbouwing (onderzoek en bronnen enzo..) over de naar voren geschoven opvattingen van mevrouw Wekker. Ze kan dus niet helemaal niet hardmaken dat er overal ‘wit racisme’ is, maar strooit wel consequent met allerlei zware termen en standpunten. Dit zijn dus eigenlijk gewoon meningen. Zo had iedereen wel al moeten weten dat Afrika een bloeiend continent zou zijn, waar het niet voor onze bemoeienissen geweest, dan hadden er zeker honderden Afrikanen op de maan hebben gestaan.

Opvallend aan de keuze voor de prijswinnaar is dat dit vanuit het Nederlandse Ministerie komt en dus vanuit de overheid zelf. Het zal dus niet lang meer duren voordat de hele cultuurmarxistische woorden- en begrippenlijst overal op U wordt losgelaten. Begrippen als ‘wit voorrecht’ en ‘wit racisme’ en andere uit Amerika overgekomen woordcombinaties zullen weldra gemeengoed zijn.

2 comments

  1. Uit de Nederlandse internetkrant TPO mocht ik vernemen dat deze bekroonde “mensenwetenschapster” wel zware problemen blijkt te hebben met overal de kop opstekend “wit” racisme, maar helemaal géén graten ziet in seks met kinderen. Maar… euh, mevrouw Gloria in Excelsis, welke kleur van vel horen die misbruikte kinderen dan te hebben? Graag antwoord per omgaande s. v.p.!

Comments are closed.