EU-apparatsjik Frans Timmermans wil structureel Afrikaanse immigratie

Topfunctionaris van de Europese Unie Frans Timmermans laat in aanloop van de komende immigratie-top van 14 december met regelmaat van zich horen. Volgens hem moet er een structureel immigratiebeleid komen, want “Migratie blijft een permanent element van het leven”. Ook moet er volgens de EU-apparatsjik een veelomvattende aanpak van de immigratiestromen komen. Het is bekend dat Timmermans een groot voorstander is om de grenzen open te zetten en miljoenen Afrikanen naar Europa toe te halen, via een zogenoemde legale immigratieroute, zonder dat de Europeanen hier enige democratische inbreng over hebben.

Het topoverleg van 14 en 15 december wordt gehouden door de Europese Raad en heeft als titel ‘oplossingen vinden voor de immigratiedruk’. De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, een voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. Er wordt op dit onderwerp een botsing verwacht tussen een aantal grote landen, met de Visegrádgroep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) als belangrijke tegenstanders van de immigratie-invasie.

Het immigratiebeleid van de Europese Unie bevat vooralsnog de volgende onderdelen;

* Samenwerking met landen van doorgang en oorsprong
* De EU-grenzen versterken
* Immigratiestromen beheren en smokkelactiviteiten afremmen
* Het Europese asielsysteem hervormen
* Voorzien legale immigratiewegen
* Aanmoedigen van de integratie van illegalen

De voormalig Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken en voorstaande lid van de PvdA Frans Timmermans is sinds zijn aantreden als de Vicepresident van de Europese Commissie een luid voorstander van wat men een goede kringen ‘de grote vervanging’ noemt, ofwel het vervangen van Europeanen door Afrikanen op ons eigen continent. Eerder dit jaar ontstond er wereldwijd ophef over de extreme uitspraken van Timmermans in het Europese Parlement, toen hij heel openlijk sprak over het verdwijnen van de Europeanen als onhandelbaar einddoel.

6 comments

  1. Zo’n man zou voor de rechter moeten komen of erger, maar we zijn getemd.

  2. De Persona non grata in de @EU moet dat nooit beslissen voor @Nederland .

Comments are closed.