Deze week is na zo’n 200 dagen overleggen en knutselen een regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bekend gemaakt. De titel van het document is ‘Vertrouwen in de toekomst – Regeerakkoord 2017-2021’ en is een overzicht van de beleidspunten met een budgettair overzicht om dit te onderbouwen. De aankomende minister-president Mark Rutte liet weten dat “gewone, normale Nederlanders er flink op vooruit gaan” met dit beleid, oppositiepartijen waren echter zeer kritisch. Enkele plannen van de nieuwe regering Rutte III die opvallen.

Meer geld naar ontwikkelingshulp
Er wordt meer geld uitgetrokken om aan Afrikaanse landen weg te geven. De uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking worden eenmalig met één miljard euro verhoogd. Bij de hulp aan landen zal meer aandacht worden besteed aan migratie, terreur en klimaatverandering. De relatie met Afrikaanse landen wordt opnieuw bekeken. Jordanië, Irak en Libanon worden ‘focuslanden’.

Nog meer censuur
Het nieuwe kabinet wil wat men zelf noemt ‘antidemocratische organisaties’ harder aanpakken. Er wordt gewerkt aan een expliciet verbod in de wet op clubs die de democratische rechtsstaat omver willen werpen. Daarnaast blijft belediging niet alleen strafbaar, maar gaat men zelfs de strafmaat voor haatzaaien verdubbelen van 1 naar 2 jaar. Dat gaat dan over wat men noemt ‘Het beledigen van mensen of groepen om wie of wat zij zijn.’

Belastingwijzigingen
Men gaat sleutelen aan de belasting toegevoegde waarde (BTW) die op allerlei producten zit. Het laagste btw-tarief wordt van 6 naar 9 procent verhoogd. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden meer geld kwijt is aan zaken als voedsel, de kapper of de bioscoop. De dividendbelasting van 15 procent wordt geschrapt, dit is de belasting die bedrijven betalen op de winst die ze uitkeren aan hun aandeelhouders. De vennootschapsbelasting gaat omlaag van 25 naar 21 procent. De hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek worden jaarlijks stapsgewijs verlaagd.

Geert Wilders van Nederlands grootse oppositiepartij de Partij voor de Vrijheid in reactie op het regeerakkoord Rutte III;

Naast deze plannen telt het regeerakkoord nog talloze andere zaken. Zoals het bestaande idee om Nederland ‘duurzaam’ te maken en als startpunt het klimaatverdrag van Parijs te nemen. Het aanpakken van de klimaatverandering is de slagzin. Men wil in 2030 meer reductie van broeikasgassen dan de Europese Unie. Dit alles zou Nederland minder afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten en gas uit Rusland maken. Echter zonder te verklaren hoe we dan aan energie raken, wel spreekt men van ‘nieuwe energiebronnen’ zonder dit te duiden.

Zoals wel verwacht gaat de nieuwe regering ook de investeringen in Defensie fors opvoeren. De investering loopt op tot ruim 1,5 miljard euro per jaar. Dat is duidelijk op vraag van de NAVO en de EU, waarbij men ook expliciet zegt zich aan te sluiten bij het ‘planningsproces’ van onze ‘internationale partners’. Het doel is een veelzijdig inzetbare krijgsmacht.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: