Voorpost protesteerde in Den Haag tegen komst van nieuwe moskee

De nationalistische actiegroep Voorpost heeft gisteren in Den Haag tegen de komst van een moskee geprotesteerd. In de wijk Leyenburg van de stad is men voornemens om een kerk om te bouwen tot moskee. Het gaat om de Thomaskerk in de Harmelenstraat. De organisatie verspreidde eerder duizenden folders in de buurt om hiertegen te waarschuwen. Gisteren informeerde de organisatie de inwoners tijdens een informatieavond in de buurt over de opvattingen van Voorpost over de komst van moskeeën en de verder islamisering van de samenleving. Er werd gretig gediscussieerd met de buurtbewoners en de actiegroep kon in alle rust haar standpunten naar voren brengen.