Racistische negerin loopt leeg in vakbondsblad

Ene Anousha Nzume heeft een zondebok gevonden voor het gegeven dat ze een hele hoop maatschappelijk ontwikkelingen niet begrijpt. Dat heeft ze opgeschreven in een boek met de titel ‘hallo witte mensen’ en mag in het vakbondsblad van de FNV hierover wat vertellen. De FNV is een Nederlandse vakbond, die vroeger voor arbeiders opkwam, maar tegenwoordig baantjes biedt aan linkse politici en om de tafel zit met multinationals. En dan af en toe ook nog reclame maakt voor mensen die tegen racisme strijden, wit racisme of zoiets, wat dit dan mag betekenen.

Deze mevrouw spreekt van ‘witte onschuld’ en weet dat er vanwege het koloniale verleden oneerlijke machtstructuren en handelsverdragen zijn. Dat zou dan nog altijd effect hebben op de manier van denken en handelen. Het hele vraaggesprek is een bijeenraapsel van dergelijke beweringen en wijst meer in de richting van boosheid, omdat Afrikanen nog nooit wat hebben bereikt én dat kan uiteraard niet aan henzelf liggen.

In Sint-Maarten was de bevolking na de orkaan even niet onder de ‘witte knoet’ en toen.. nou ja, kijk zelf maar;

5 comments

  1. Je zou zeggen dat madam terug naar het land van haar voorouders zou willen gaan. Maar nee, ze blijft lekker zitten bij de witte monsters.

    Sterker nog; heel afrika probeert naar hier te komen.

    Heel vreemd allemaal.

    1. Absoluut waar!! Als ik op een feestje ben waar de muziek me niet aanstaat, moet ik me bij elkaar pakken en naar een ander feestje gaan. Ik moet dan niet met mijn frustratie en andere hersenschimmen mensen tegen elkaar opzetten (en bijgevolg een zondebok vinden), omdat de muziek me niet aanstaat op het feestje. Dat zou oneerlijk en ook puur boosaardig zijn. Helaas zit Nederland zo wél in elkaar en de mensen die de muziek niet mooi vinden krijgen van de discjockey alle gehoor en klinkt het: “u vraagt wij draaien”, en vertrokken zijn we, de zaadjes voor haat en onbegrip zijn beplant en groeien tierig. Iedereen begrijpt wel dat “muziek” in mijn bijdrage synchroon staat voor onze normen, waarden en gebruiken. De d.j. is onze regering, en mss in het verlengde ook wel een deel van onze samenleving. De degenen die de muziek niet mooi vinden op het feestje (waar ze nota bene ZELF gekozen hebben om dat feestje te bezoeken!) blijven van de d.j. maar gehoor krijgen en koste noch moeite wordt gespaard om het de mensen die klagen naar de zin te maken. Allemaal ten koste van de mensen die het feestje gebouwd en gemaakt hebben tot wat het is… I rest my case…

  2. Autochtonofoob racisme is kennelijk ook een blinde vlek op UNIA’s netvlies ; het is zeker niet alleen een Hollands politiek-correct ontaard fenomeen, dergelijke intentionele, selectieve blindheid. NOG zieker is het gesteld met autochtonofobe discriminatie , politiek-correct gedegenereerd gecamoufleerd als “positieve discriminatie”(sic) of nog manifest perverser als …”positieve actie”(sic), zoals deze tegen de autochtone borst stuitende discriminatie geformuleerd wordt in UNIA’s PoCo-bargoens wartaal. Wat zou er dan toch zo “positief”(zijn) aan autochtonen intentioneel achteruit te steken ten voordele van allochtonen en dan nog wel van overheidswege ? De Overheid pleegt toch flagrante, pure & onversneden autochtonofobe discriminatie door WEL subsdies te verbrassen aan een “Minderheidsforum” maar evenwel GEEN cent te gunnen aan enigerlei….. “Meerderheidscentrum” ! Nochtans wordt door diezelfde Overheid bij autochtonen het hoogste debiet aan een veelvoud van allerlei belastingen afgeperst, afgetroggeld, afgetapt en afgestroopt wegens onze numerieke meerderheid. Kennelijk dient deze gedwongen financiële aderlating tot onmiskenbare : “politiek-correcte stank als autochtone dank” . Onthouden in het stemhokje !

Comments are closed.