Toespraak Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ‘Staat van de Unie 2017’

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker gaf gisteren, op woensdag 13 september 2017, zijn jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement. Het was de derde Staat van de Unie van Juncker. In deze toespraak geeft de Commissievoorzitter ieder jaar aan welk beleid de Europese Commissie het komende jaar wil gaan voeren. Juncker ziet twee duidelijke keuzes; of samen achter een positieve agenda verzamelen of ieder voor zich. Hij hoopt een Europa te bouwen dat beschermd, versterkt en verdedigd.

In toespraak wordt gesproken van een Europa dat zijn burgers resultaten leveren kan. Europa is meer dan enkel een binnenmarkt, geld en de euro. Juncker heeft het meerder malen over grondwaarden. Dat zijn vrijheid, gelijke rechten en rechtsstatelijkheid. De Commissie heeft in het afgelopen jaar talloze voorstellen gedaan om de EU naar hun ideaalbeeld te vormen. Juncker noemt vijf van deze voorstellen;

• De Europese handelsagenda versterken; niet door de Europese infrastructuur te beschermen, wel door meer transparantie bij investeringen
• De economie sterker en concurrerender maken; industriepolitiek bestaande uit innovatie, digitalisering en vermindering Co2 uitstoot
• Leidend bij bestrijden van klimaatverandering; het klimaatakkoord van Parijs volgen.
• Europeanen op de digitale snelweg beschermen; aanpak terroristische propaganda en radicalisering bestrijden. Bescherming tegen virtuele aanvallen. Er komt een EU-agentschap voor virtuele zekerheid
• Migratie blijft op agenda; gemeenschappelijke grenzen horen samen te vallen met gemeenschappelijke grensbescherming.

Migratie
Europa is geen fort en mag dat ook nooit worden, wel wil men migratie onder controle brengen. Italië speelt belangrijke en positieve rol. Hongarije wordt niet genoemd, wel het verdrag met Turkije. Europa heeft verantwoordelijkheid voor de huidige situatie in Libië. Men heeft een voorstel voor een legale route van migranten naar Europa. De analyse is dat Afrika een jonge bevolking heeft en de Europeanen verouderen en daarom hebben wij volgens de voorzitter nieuwe mensen nodig.

Economie
Juncker maakt zich zorgen over de uitbuiting van werknemers, er zouden geen tweederangs moeten zijn, daarom toezicht voor verbetering van arbeidsmarkt. Dat toezicht geldt ook voor producten binnen de Europese Unie. Het Europese stabiliseringsmechanisme wil men naar een monetair fonds ombouwen. Binnen de commissie moet iemand zich gaan bezighouden met het aansturen van alle financieringsinstrumenten.

Uitbreiding Schengenlanden
Terloops spreekt Juncker van; “Om de eenheid te versterken, moet Europa inclusiever worden.” De voorzitter wil dat op korte termijn landen als Roemenië, Bulgarije en Kroatië toegang krijgen tot het Schengengebied en dus ook in de EU mogen reizen. Turkije wordt in de nabije toekomst uitgesloten van lidmaatschap, met als reden staatsrechtelijke, justitie en onze grondwaarden.

Commentaar
Vandaag de unie van morgen voorbereiden, ze horen we dan. Woorden als terrorisme bestrijden en een Europese verdedigingsunie klinken in het verhaal wel goed. Maar het is zoals veel in deze toespraak tegenstrijdig. Men spreekt over grondwaarden en vrijheden, maar wil dan wel ‘anti-Europese’ partijen beletten hun bankrekeningen aan te vullen met steungelden, door regels voor politieke financiering opnieuw te bekijken.

Een enorme misser is de industriepolitiek, want die is er helemaal niet. Men wil alleen meer transparantie en doet niets om fundamentele onderdelen van de Europese economie (infrastructuur als energie, havens) te beschermen en dus buiten de vrije markt te houden. Het is vrije handel en met toezicht vanuit de EU.

De absolute knaller is natuurlijk de legale migratieroute, wat in werkelijkheid een dodemansweg is, voor ons dan wel te verstaan. Men kiest met haar bevolkingsspolitiek dus voor migratie, niet voor Europese families met kinderen of bevolkingsvermindering. Na een jaar van geweld en terrorisme als gevolg van de immigratie uit Afrika is dat een verbijsterende keuze. Wat dan ook niet werd genoemd waren de islamitische aanslagen in Europa van het afgelopen jaar.

Ondanks de enorme onvrede onder de Europeanen wordt er op geen van de belangrijke onderwerpen door de Europese Commissie van de huidige koers afgeweken. Men geeft ook expliciet aan op dezelfde koers te blijven. De ingeslagen weg ‘positieve agenda’ is onbespreekbaar, critici wordt verweten dat ze niet willen meedoen. Dit alles betekent dus nog meer van hetzelfde en een recept voor veel ellende.

3 comments

  1. De volkomen overbodigheid van het belastingsgeld opschrokkend EU.S.S.R. Potverteerders Circus Profitariaat EEN TE MEER bewezen !

  2. Kortom, leve de Europese Commissie, leve de Immigranten … en de rest moet zijn muil houden

Comments are closed.