Wederom botst de Europese Unie vol met een van zijn lidstaten. Zoltán Kovács, woordvoerder van de Hongaarse regering laat stevige woorden vallen in reactie op een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Daar wordt een klacht van het land teruggewezen over de migratie quota’s, men moet akkoord gaan met de door de EU opgelegde aantallen migranten die van bovenaf aan de verschillende landen zijn toegewezen. Hongarije is van de voornaamste critici van het EU-beleid omtrent de immigratie-invasie.

In een vraaggesprek met de Engelstalige website Visegradpost laat Kovács weten dat men deze uitspraak van de EU interpreteert als een politieke beslissing en niet als een juridische. De Hongaarse regering zal dan ook verder gaan met deze beslissing van de EU te bestrijden. Men vindt het beleid indruisen zowel tegen de belangen van de Europese Unie als die van Hongarije en is daarom vast in de overtuiging dit met ieder voorhanden middel tegen te gaan.

De open brief aan Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie over dit onderwerp en de beslissing van het Hof;

Zoltán Kovács laat nogmaals de positie van Hongarije doorschemeren en waarom men zich tegen dit beleid keert. Volgens hen kan migratie en zeker illegale migratie geen oplossing zijn voor de problemen waarmee Europa worstelt. Men keert zich dan ook tegen de Eurocraten die dit wel als positief beleid zien en hiervan een toekomst voor de Europese Unie van verwachten.

Tevens is er ook verschil van inzicht over de rol van Hongarije als randland van de Unie. Men heeft een hek gebouwd om niet alleen het land zelf, maar ook de EU te beschermen tegen de invasie van immigranten. Men had verwacht dat de rekening hiervan wel naar de EU kon worden gestuurd, zeker omdat men in de commissie van solidariteit sprak. Hier wordt echter geen gehoor aan gegeven.

Hongarije zal echter haar beleid en kritiek niet wijzigen, zo laat Kovács expliciet weten.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “Hongaarse regering: Hongarije is geen immigratieland en wil dit ook niet worden”

 1. ONZE embryonaal aanwezige Vlaanderen Vrijstaat in ONS Fort Europa is evenmin een “immigratieland” en wil dit uiteraard nooit worden. ONS Vlaanderen dient immers gereserveerd als legaat voor ONZE telgen en ergo niet verkwanseld aan die tsunami van asielKOLONISTEN.

 2. Het einddoel van de zionisten die hierachter zitten is, de nieuwe wereld orde, onder hun leiding een communistische wereldregerong met meesters en slaven! De Islam is slechts een middel om de mensen tegen elkaar uit te spelen, wat hun verzwakt en die samenzweerders vrij spel geeft!


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

 3. De Hongaarse immigratiemaatregelen veralgemenen in heel Europa is de enige strategie die Europa nog van de ondergang op termijn kan redden.
  Hopelijk volgen nog talrijke landen het voorbeeld van Hongarije en Polen en wordt er paal en perk gesteld aan de ongebreidelde immigratie uit Afrika en Azië.
  Enige SELECTIEVE immigratie van een beperkt aantal WELWILLENDE immigranten van ENIG NIVEAU hoeft daarom nog niet expliciet uitgesloten te worden.(Onze actuele geboortecijfers zijn inderdaad te laag om onze Europese samenlevingen rimpelloos in stand te houden.)
  Indien wij het voorbeeld van Hongarije niet volgen zullen onze klein-,en achterkleinkinderen zonder enige twijfel geconfronteerd worden met een achterlijke islamitische samenlevening zoals wij die nu reeds kennen in landen bezuiden ons.Een religieuse dictatuur dus.
  Laten wij hopen dat het reeds nu niet te laat is….of dat wij ons niet aan de vooravond van een destructieve burgeroorlog bevinden.(De islamitische oorlogspraktijken kennende !!???)
  HET IS WERKELIJK ONBEGRIJPELIJK DAT BLIJKBAAR DE MEERDERHEID IN BELGIE EN IN EUROPA ZICH NIET BEWUST IS VAN DEZE SITUATIE EN BLIND NAAR DE ONDERGANG MARCHEERT…

 4. De EU-commissarissen hebben het altijd over “de lidstaten van de EU” maar …
  mogen die aangesloten staten nog wel lid-staat zijn ? Of bedoelen ze eigenlijk vazalstaat ?
  Graag juridische duidelijkheid heren en dames.

 5. Die hongaren weten hoe het hoord! Alle lof voor hun!

  1. Orban is GENIAAL !

 6. Het is voorwaar niet de eerste keer dat het Hongaarse volk door Europa in de steek wordt gelaten, maar misschien waren de huidige politici in de EU en in la belgique nog te jong om daar weet van te hebben? Hoeveel jonge en minder jonge doden heeft die Europese non-solidariteit Hongarije toen gekost?…

Trending

%d bloggers liken dit: