Aparte islamitische scholen? Het Vlaams Blok-70 puntenprogramma zegt: doen! En terecht!

Luckas Vander Taelen, de verrechtste Groene Brusselaar is bezorgd om een islamitisch scholennetwerk en pleit vandaag in De Tijd voor een neutraal scholennetwerk zoals in Frankrijk. Omdat ‘neutraal’ en religie niet verzoenbaar zijn – wat ook niet hoeft – herinneren wij iedereen die zich enigszins ‘rechts’ of ‘nationalist’ noemt er even aan dat het vermaledijde 70 puntenprogramma van het verboden, boze en – volgens zuurpruimen en sneeuwvlokjes – rassiestische en fassiestische Vlaams Blok een ideale oplossing aanbiedt voor Allah Akbar-kindjes. Het volstaat om puntje 19 even vanonder het stof te halen:

VB7019.jpg

19. OPRICHTING VAN EEN APART ONDERWIJSNET VOOR ISLAMITISCHE VREEMDELINGENKINDEREN

De toename van het aantal vreemdelingenkinderen in het onderwijs brengt heel wat problemen met zich mee. De cultuurkloof, de ontworteling en de leerachterstand van vreemdelingenkinderen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wanneer wij islamitische vreemdelingenkinderen verplichten zich via het onderwijs te integreren en te assimileren in onze maatschappij, dan verbreken wij op een autoritaire en kunstmatige manier de band met de eigen cultuur. Daarom is het noodzakelijk dat er werk gemaakt wordt van een eigen, autonoom onderwijsnet voor islamitische vreemdelingenkinderen. Dit islamitische onderwijsnet is een onderwijsnet dat naast de bestaande netten opgericht dient te worden. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling van de oprichting van een apart onderwijsnet en de uitwerking van onderwijsprogramma’s die nauw aansluiten bij de cultuur- en leefwereld van deze kinderen, om de islamitische vreemdelingenkinderen voor te bereiden op de reïntegratie in en de terugkeer naar hun landen van herkomst. Hoewel de keuzemogelijkheid van de ouders om hun kinderen naar het vrij-, gemeenschaps- of islamitisch onderwijs te sturen uiteraard vrij is en moet blijven, is het Vlaams Blok ervan overtuigd dat de oprichting van een dergelijk onderwijsnet, mits de nodige omkadering en ingepast in een globaal terugkeerplan, onmiddellijk een zeer grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op de doelgroep.

Wees dus als rechts-nationalist-tot-in-de-kist niet boos als moslimjongens en -meiskes met de koran onder de arm en gescheiden van sekse richting de eigen scholenl trekken. Het is immers een goede zaak, want integratie lijkt wel een stilaan bewezen illusie.

4 comments

 1. Gemengde gevoelens hierover: wanneer je spreekt van islamscholen voor vluchtelingen die na bepaalde tijd terugkeren naar hun land… akkoord. Spreek je van islamscholen voor de derde en vierde generatie ‘gastarbeiders’ waar nooit een deftig terugkeer beleid voor gevoerd is… neen! Dat is een gevaarlijke tijdbom plaatsen in onze eigen maatschappij. Er is nu al weinig of geen controle op de islamleerkrachten, wie gaat idd de controle over die scholen op zich nemen? De moslimexecutieven? een lachertje. Naast de Gülenscholen, gaan de wahhabis de eersten zijn om hier islamitische scholen op te richten, gesponsord door het rijke SA en Qatar… het kan toch echt niet de bedoeling zijn dat we dit toelaten… gaan ouders alvorens hun kind op zo’n school in te schrijven eerst een verklaring van terugkeer (binnen afzienbare tijd) moeten ondertekenen? Dus neen, een totale migratiestop, grenzen sluiten, strengere maatregelen voor het belgisch burgerschap, GEEN kiesrecht, en ook geen islamitische scholen voor wie hier in ons landje wenst te blijven.

 2. Per definitie niet iets waar ik tegen ben, dat oude 70-puntenplan. Verre van, maar, eerlijk is eerlijk, toen was het al niet mogelijk. Vandaag de dag zou het beteken dat het Islamitische onderwijsnetwerk in Brussel of Antwerpen groter zou zijn dan de andere netwerken. Dat is nu eenmaal de demografische realiteit. Gesteld natuurlijk dat de moslims hun kinderen massaal daarheen zouden sturen! Maar dat durf ik betwijfelen… Kijk naar Rijksnederland, daar bestaan al diverse Islamitische scholen. Is de Islamitische druk op het reguliere onderwijs er echt al door afgenomen? Natuurlijk niet. Niet in het minst omdat ook voor veel moslims het reguliere net nu eenmaal hoger aangeschreven blijft. Maar kijk ook naar ons eigen Vlaanderen: Al ooit gehoord van Lucerna scholen? Het 70-puntenplan in de praktijk!

  Kijk, het positieve effect van deze vorm van gescheiden ontwikkeling dat er in zou bestaan dat onze scholen zo gevrijwaard zouden kunnen worden van Islamitishe invloeden kan alleen bereikt worden als moslims verplicht worden over te stappen. Gesteld dat het mogelijk was, gesteld dat we dat konden forceren, dan moeten we toch eerst eerlijk aan elkaar durven vragen wat onze prioriteit echt is? Willen we verdere islamitische verzuiling of willen we remigratie? Ik weet dat ik remigratie wil en mijn energie liever daarin steek want de immigratiedruk vanuit islamistische landen is vandaag zo extreem hoog dat iedere nieuwe school of moskee alleen maar de Islamitische zuil versterkt. Met andere woorden, vandaag zou de uitvoering van punt 19 van het 70-puntenplan niet resulteren in het makkelijker uitvoeren van de laatste punten van het 70-puntenplan. Integendeel! En ja, dat is een drama!

  We verdoen, onder druk van het post-moderne denken, onze tijd aan nutteloze discussies. Academici als Jaap Dronkers hebben empirisch afdoende bewezen dat hoe meer etnisch divers klassen zijn hoe minder hoog het onderwijsniveau is. Maar die etnische diversiteit komt er niet alleen door de Islamisering hoor. Neen, er is veel meer migratie. Maar bovenal, er is een zeer zwakke eigen samenleving. Ons onderwijspersoneel, onze jongeren zijn veel minder de dragende en schepende elementen, zijn veel minder de leiders. Ze zijn de volgers, zij zijn degenen die ondergaan om uiteindelijk te vergaan.

  Wat ons bij de valse discussie van Van Der Taelen & co brengt, de valse discussie over de neutraliteit. Want moet iets neutraal worden? Neen, want onze eigen cultuur is per definitie niet neutraal. Nooit geweest. Onze cultuur draagt onze vlag, draagt onze kleur. Als we iets neutraal willen maken dan doen we dat niet uit verlichtingsdenken maar vanuit de filosofie van Levinas & co dat we ons moeten aanpassen aan de Ander. Dat we tegemoet moeten komen aan de Ander in de hoop dat de Ander ons ook tegemoet komt. Neutraliteit is voor ons dus eigenlijk ook aanpassing. Het ter dele onszelf uitgommen in de valse hoop dat de Ander dat ook doet, dat de Ander ons tegemoet zal komen zoals wij hem tegemoet komen. In het midden, in de volstrekte neutraliteit rest er slechts die postmoderne lege mens. De wens waar wij niet meer wij zijn en zij niet meer zij.

  Uiteindelijk echter zal alleen onze mens leeg blijken. Ontdaan van het beschermende en vormende pantser van zijn identiteit zal die lege mens zwak geworden zijn en onder de voet gelopen worden door de Ander. Dat is het existentiële probleem waar wij voor staan: Onze eigen zwakte. We kunnen beter eerst zelf in onze scholen onze eigen cultuur uitdragen, dat is een veel betere dam tegen de Islamisering! Het schrikt moslims, en vreemdelingen tout court, meer af als we fier ons eigen zijn, geen verandering dulden, dan dat we ons eigen ‘neutraliteit’ gaan opleggen om vervolgens voor die Anderen eigen scholen in steen en beton in onze samenleving te bouwen.

 3. Ik ben wel een beetje bang dat e r geen controle mogelijk zal zijn op deze
  scholen zomin zoals over de moskeeen en terugkeer zal ook niet gebeuren
  Maar Erdogan zal de leiding nemen en onze cultuur zal overheerst worden !
  Mede door de medewerking van al de laffe partijen en zelfs de Kerk.

Comments are closed.