In het hoofdredactioneel commentaar van de laatste nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging gaat men in op de stappen die worden genomen tegen de verengelsing van het hoger onderwijs door het BON. (Beter Onderwijs Nederland) Er wordt middels een verhelderend overzicht aan de lezers duidelijk gemaakt in hoeveel opleidingen van de verschillende Nederlandse Universiteiten de taal van Vondel is afgedankt voor het Engels. Taalverdediging roept dan ook op om de petitie van BON te ondertekenen.

Na het omslagartikel lezen we meer over de gevolgen van de verengelsing in het onderwijs en welke uitwerking dit heeft op het kennisniveau van studenten en professoren. De schrijver spreekt er van een “…spoor van vernieling die door het honger onderwijs trekt.” Uit eigen ervaring kon de schrijver waarnemen dat de verandering van de studies naar de Engelse taal tot gevolg had dat studies van hoog niveau van de ene op de andere dag nog maar nauwelijks begaanbaar waren voor studenten en professoren. Men stond “…ineens met de mond vol tanden.”

Elders in het blad verbaast men zich over de rol van de Nederlandse Koning die het voor elkaar kreeg om op staatsbezoek aan Italië het publiek aldaar in het Engels toe te spreken, dus zowel niet in de taal van de Italianen noch in die van de Nederlanders. Sergio Mattarella, de President van Italië sprak gewoon in het Italiaans.

Het blad valt op door een brede waaier aan onderwerpen, uiteraard allemaal van doen met het wel en wee van de Nederlandse taal. Er is tevens veel aandacht voor de staat België, waar inmiddels alle officieren van het leger worden verengelst. Of voor de achterstelling van de Nederlandstaligen in de stad Brussel die vaak van doen hebben met een eentalige Franse benadering met name vanuit de lokale overheid.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Taalverdediging sluit zich aan bij actie tegen verengelsing hoger onderwijs”

 1. Vroeger was het leven eenvoudig, men trok gewoon zijn “kledij” aan om een “trofee” in ontvangst te gaan nemen en dit dan daarna desgewenst te vermelden ter “actualisering” van het dagboek. De politiek-correcte ontaarding verplicht PoCo pipo”s/pipa’s er evenwel toe om nu een “outfit” aan te trekken vooraleer een “award” te gaan ontvangen en achteraf hun dagboek te gaan “updaten”.
  Ik raad dragers van een tandprothese af het woord “award” uit te spreken want ik heb het net vruchteloos geprobeerd en mijn “vals gebit” ligt nu op mijn schoot gedonderd met een begeleidende tongverstuiking als “collateral damage” heu…ik bedoel als “randschade” in mijn moedertaal.

 2. Opmerkelijk hoeveel lokale en bovenlokale overheidsinitiatieven tegenwoordig
  een Engelse titel of meertalige titels (zie bijvoorbeeld onze elektronische identiteitskaart) dragen, OOK waar de N-VA tot de meerderheid behoort.
  Hoe kan men dan taaleisen stellen en afdwingen in bijvoorbeeld de Randgemeenten ?

  1. Ook in Mechelen is de verengelsing bezig!! Op bijna 1 van drie uitstalramen vindt men anglofiele reclame. Nochtans is NVA bevoegd voor de middenstand en zou hier wat kunnen aan doen of alleszins toch pogen. Toen ze oppositie voerden hadden ze wel meer commentaar te geven….

  2. Daarom werd een “Personeelschef” hokus PoCo-pokus pats een…. “Human Resource Manager” die niks meer “toepassen” mag maar het moet “implementeren” (to implement).

Trending

%d