Deze woensdag liet informateur Gerrit Zalm aan de pers weten weten wat precies de stand van zaken is nu ongeveer drie weken met de onderhandelaars gepoogd is om een nieuw kabinet te vormen. Zalm liet weten dat hij goede hoop heeft dat hij met de vier partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tot een regeerakkoord kan komen. De onderhandelaars gaan nu eerst drie weken met vakantie. De komende weken gaat informateur Zalm verder met zijn werk ter voorbereiding op de verdere onderhandelingen in augustus. Hij gebruikt daarbij de contacten met het ministerie van Financiën, het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tot nu toe is er nauwelijks informatie naar buiten gekomen over wat er inhoudelijk zoal wordt besproken en waar de vorderingen zijn gemaakt. Zalm liet wel weten dat de sfeer goed en informeel is en dat het belangrijk is dat men voor alles goed de tijd neemt. Daarbij zou gedurende het verloop het vertrouwen in elkaar sterker zijn geworden en werden de afgelopen weken alle onderwerpen besproken. Soms diepgaand en soms vluchtig. Wel staat vast dat een nieuwe regering een krappe budgettaire ruimte heeft en men zal zeker moeten bediscussiëren waar gaat kan bezuinigen.

Een wijziging in het proces tot vorming van een regering is dat tot 2012 de (in)formateur(s) door het staatshoofd werden benoemd. Sinds 2012 is het de Tweede Kamer die de informateurs benoemt. Wel wordt de Koning regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de gesprekken over de kabinetsformatie. Informateur Zalm is dan ook afgelopen donderdag 20 juli bij koning Willem-Alexander op bezoek gegaan om hem bij te praten.

Dat het allemaal niet met een sneltreinvaart verloopt blijkt wel uit het feit dat de onderhandelaars het niet is gelukt een pakket aan plannen voor doorberekening naar het CPB te sturen. De partijleiders hadden gehoopt de uitkomsten na hun vakantie te hebben, zodat ze zich een beter beeld kunnen vormen van de gevolgen die eventuele maatregelen hebben voor de economie, de overheidsfinanciën en de portemonnee van burgers en bedrijven.

Blijft natuurlijk de vraag staan of het ditmaal wel gaat lukken. Achter de schermen durven de partijen het nog niet te zeggen of ze er samen uit gaan komen, zo wordt her en der in de media bericht. De komende weken hebben de onderhandelaars vakantie. Op woensdag 9 augustus gaan de onderhandelingen verder.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Voortgang samenstellen van Nederlandse regering stokt”

  1. Ratteke Maurice

    EEN DOODGEBOREN KIND IN WORDING

  2. Waarom het moeilijk maken als het eenvoudig ook kan! Schakelt PVV mee in het gareel!!!

Trending

%d