Wie de voorbije weken een Standaard Boekhandel-winkel binnenliep, kon er niet aan voorbij. Bij de afdeling ‘politiek en actualiteit’ keek Tom Van Grieken de bezoeker vrank en vrij in de ogen. Het boek straalt radicalisme uit. De jonge Vlaams Belang-voorzitter schaart zich aan de kant van de Vlaamse burger die zich door de hedendaagse politiek niet vertegenwoordigd voelt. ‘Een tegen allen’, want ook de N-VA als regeringspartij krijgt de kritiek veel te beloven, maar weinig te geven. Maar anderzijds kiest Van Grieken voor stijl. Geen provocatie om de provocatie, geen aanstootgevende titel zoals ‘F*ck de zijlijn’. Het rechts-nationale spectrum heeft voldoende sterke argumenten en de tijdsgeest met zich om het maatschappelijke debat naar zich toe te trekken.

Toen de auteur zich na de rampzalige verkiezingen van 2014 tussen de ruïnes van de partij aan het hoofd stelde, koesterde hij drie ambities. De eerste was een nieuwe stijl: radicaal maar stijlvol (zie hierboven). ‘Geef de tegenstander niet de kans om de focus te leggen op een provocatieve vorm, eerder dan de correcte boodschap.’ Het moet gezegd dat Van Grieken langzaam maar zeker zijn eigen stempel drukt op de marketing van zijn partij en met succes. Ten tweede moeten nieuwe mensen de partij komen versterken. Gezichten van jongere en minder oudere politici die de oude garde kunnen versterken en een brug leggen naar de toekomst. Het is nog timmeren aan ‘generatie Van Grieken’ al heeft het met de Kortrijkse kopman Wouter Vermeersch (oud-politiek secretaris Lijst Dedecker) al een goudhaantje vast. Als derde en laatste beloofde de VB-voorzitter nieuwe ideeën, ingebed in de traditie van het radicale Vlaams-nationalisme. Hoe beter dit te realiseren dan met een eerste boek?

We vertellen geen geheimen dat de uitgeverswereld het rechts-nationale gedachtegoed niet bepaald gunstig gezind is. Zonder dat een uitgever ooit een letter van het boek had gelezen, stootte Van Grieken op een ‘njet’ van elke grote Vlaamse uitgever. In het Vlaanderen van de 21e eeuw hoeven geen ketterse boeken verbrand, ze geraken simpelweg niet eens uitgegeven. Het ergerlijke is dat de lezer ook geen aanstootgevende stellingen zal lezen. Ook de inhoud van het boek ademt Tom Van Grieken zijn houding: radicaal, maar stijlvol. Twee dingen die meteen opvallen zijn de dikte van het boek en de brede waaier aan onderwerpen die aan bod komen. In een tijd dat 100 bladzijden vaak gerecycleerde, eerder verschenen columns volstaan om te spreken van een politiek boek, mikt de VB-voorzitter hoger. Het resultaat is ruim 350 bladzijden met hoofdstukken die elders nog niet zijn verschenen. De auteur heeft oog voor de ingrediënten die de partij groot maakten en actueler dan ooit blijven: het falende immigratiebeleid, de doodlopende piste van het confederalisme, de noodzaak van een kordaat veiligheidsplan dat een einde maakt aan terreur en anarchie.

Mei ’68, het einde van de Koude Oorlog en de aanslagen van 11 september 2001 zijn slechts enkele mijlpalen die de Europese politiek grondig hebben hervormd. De traditionele breuklijn socialisme-kapitalisme is allang achterhaald. Europa had sinds de 19e eeuw zijn welvaart en welzijn opgebouwd rond een sterk natiegevoel. Democratische inspraak en sociale zekerheid boden ook de sociaal zwakkeren de kans om zich te ontwikkelen. Sinds enkele decennia komt dit model onder druk. De democratie wordt uitgehold, referenda worden genegeerd en de stem van het volk wordt onder het scheldwoord ‘populisme’ belachelijk en zwart gemaakt. Supranationale instituties als de Europese Unie, de Verenigde Naties en het Internationaal Monetair Fonds zwaaien de plak. Massa-immigratie is een tweede belangrijke reden waarom de democratie en sociale zekerheid worden uitgehold. Het systeem wordt betekenisloos, respectievelijk onbetaalbaar en onaanvaardbaar. Het pleit sterk voor de auteur dat hij deze nieuwe breuklijn erkent en ook zijn antwoorden hierop zijn breed en gedurfd. Enkelen haalden ook al de pers. Pleidooi voor de heroprichting van een rijkswacht en legerdienst/ gemeenschapsdienst, een rechtstreeks verkozen president voor Vlaanderen, een referendum over het EU-lidmaatschap, een vertrek uit de NAVO. In totaal telt het boek meer dan 200 beleidsvoorstellen.

Het lijkt erop dat de zaadjes zijn geplant. Een politicus als Bart De Wever blijft tot nader order bij zijn standpunt dat geen enkel VB-voorstel zal worden gesteund. Ook Groen zweert bij het aftandse ‘cordon sanitaire’. Geen van beide kan echter wijzen op ranzige voorstellen in het boek. Intussen vindt het boek wel ruim zijn intrede bij het publiek. De auteur heeft alvast het cordon médiatique weten te breken en ook inzake distributie is het deugddoend dat elke vestiging van Fnac en Standaard Boekhandel het boek in voorraad heeft. De derde druk loopt op zijn laatste benen. Daarbij deed het voorwoord van VUB-professor Jonathan Holslag ook veel voor het bekend maken van het boek. Als politici weigeren te luisteren naar de ideeën van de VB-voorzitter, is het aan haar kiezers om hen terecht te wijzen. Het verstarde klimaat van politiek-correctheid kan enkel maar uitgedaagd worden. Voldoende redenen en kanalen om het boek te kopen en het een plaatsje te geven in uw reiskoffer of bibliotheek.

Toekomst in eigen handen – opstand tegen de elites
Tom Van Grieken
Uitgeverij van Praag
352 bladzijden
20 euro
Op voorraad bij Standaard Boekhandel, Fnac of te bestellen via tomvangrieken.be,
bol.com of amazon.de (die laatste heeft sinds kort ook een Nederlandstalig aanbod)

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “[BOEK] Toekomst in eigen handen – Tom van Grieken”

Trending

%d bloggers liken dit: