Bijna 1 op 2 werklozen in Duitsland allochtoon

De massale instroom van niet-Europeanen naar Duitsland van de afgelopen jaren hebben ook de problemen op de arbeidsmarkt verergerd. De propagandamachine van de Duitse regering suggereerde dat er talloze arbeidskrachten onder deze migranten zaten, die direct aan het werk zouden kunnen. Dit is dus een leugen gebleken. Volgens de Duitse arbeidsdienst, de Bundesagentur für Arbeit is 43,3 procent van alle werklozen in Duitsland allochtoon. In sommige deelstaten in het westen van Duitsland loopt dit zelfs tegen de 60 procent aan.

Een scherpe conclusie valt dan ook al te maken, dat naast de al aanwezige allochtonen ook de nieuw ingestroomde migranten nauwelijks een baan vinden. Er zijn nog twee andere redenen; meer vrouwen gaan werken omdat er minder zich aan het gezin toewijden en er komen blijvend werknemers uit andere EU-landen bij. Hoewel beide groepen zich op een bloeiende economie storten is een uitdijend werknemersbestand het gevolg van een blijvende toestroom en dus meer keuze voor de werkgevers.

Zoals ook elders in West-Europa verschillen de werkloosheidscijfers enorm per immigrantengroep. Zo heeft bijvoorbeeld in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar van de Chinezen 88 procent een baan, voor Turken is dat hier slechts 16 procent. Opvallend is bij de cijfers dat zelfs de invasie van migranten vanaf het jaar 2015 nog maar ten dele in de statistieken is verwerkt, dus is er een grote kans dat de cijfers er nog dramatischer voorstaan dan nu al het geval is.

De bondskanselier van Duitsland Angela Merkel is momenteel op verkiezingstournee en liet weten dat ze zich meer voor langdurig werklozen wil gaan inzetten. Merkel maakt zich druk dat kinderen opgroeien in families met langdurig werklozen en dat ze dan niet eens weten wat werken is. Oppositiepartij AFD is op dit punt keihard over het beleid van de regering, men vindt dat de cijfers bewijzen dat de huidige migratie- en integratiepolitiek is mislukt.

2 comments

  1. En dan blijven die volksverraders zeggen dat die immigranten voor de pensioenen gaan betalen. Van waanzin gesproken.

  2. Zal wel zijn , ze zijn ginder gaan lopen omdat men over werk sprak en zijn gevlucht naar hier dus hoe meer men over werk praat hoe sneller ze ook gaan weg lopen

Comments are closed.