Nederlandse terrorismebestrijdingsdienst wijst op dreiging voor islamitische aanslagen

De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft deze week een rapportage (PDF-bestand) gepubliceerd over het dreigingsbeeld in Nederland. Daarin worden de dreigingen omschreven die de maatschappij zouden kunnen ontwrichten. Er is in dergelijke rapportages historisch altijd een behoorlijke rol weggelegd voor extreemlinks terrorisme, maar dit is vandaag de dag bijna helemaal vervangen door geweld en de dreiging vanuit islamitsische hoek.

Nog altijd is extreemlinks actief met het oproepen en gebruiken van geweld tegen rechtse politici en activisten en dat is iets dat ook het NCTV opvalt. Het gaat dan om bedreigingen, intimidatie en bekladdingen van huizen van (kandidaat-)politici. Met name worden ook de Amsterdamse anarchisten genoemd, die zelfs opereren in internationaal verband en zich bezighouden met grootschalig vandalisme en brandstichtingen.

Een groot punt van zorg zijn de islamitische jihadisten die in Nederland rondlopen en tot nu toe niet overgaan tot geweld, maar dat zou kunnen veranderen als er geharde jihadisten uit Syrië terugkeren. Vorig jaar werden vijf terugkeerders geteld, dit jaar pas één. In totaal zijn 50 Syriëgangers teruggekeerd, de meesten al jaren geleden. Sommigen worden beschouwd als gevaarlijk en worden in de gaten gehouden. In Syrië en Irak verblijven nog circa 190 Nederlandse uitreizigers.

Van de meer dan duizend naar de EU teruggekeerde jihadisten waren er een aantal betrokken bij aanslagen in westerse landen. De personen die een aanslag pleegden, zouden met die opdracht zijn teruggestuurd door de Islamitische Staat (IS). Dit jaar zijn in westerse landen tot nu toe zeker tien aanslagen gepleegd met een islamitisch motief.

De dienst vat het zelf als volgend samen;

Het jihadistisch terrorisme in het Westen houdt aan. Sinds begin dit jaar zijn hierbij tientallen mensen om het leven gekomen. De meeste aanslagen lijken door ISIS geïnspireerd en worden gepleegd met eenvoudig te verkrijgen middelen als messen en voertuigen. Daarnaast blijft de dreiging bestaan van gecoördineerde aanslagen door ISIS of Al Qai’da. ISIS heeft mogelijk nog steeds enkele tientallen operatives tot zijn beschikking in Europa. Dit alles zorgt er voor dat de dreiging in Nederland hoog blijft, de kans op een aanslag is reëel (niveau 4 van de 5). Dat staat in het 45ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV.

Een nieuw fenomeen waarover de NCTV zich zorgen maakt, is het verschijnsel van paramilitaire knokploegen in Turkije. Een van die groepen heeft volgens het rapport ook een Nederlandse afdeling opgericht. Die groep zou mogelijk in de toekomst in Nederland kunnen worden ingezet voor gewelddadige acties tegen tegenstanders van president Erdogan.

Het dreigingsniveau blijft niveau 4 op een schaal van 5. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er een aanslag wordt voorbereid. Recente aanslagen in omringende landen werden gepleegd met gemakkelijk beschikbare middelen als messen en vrachtwagens.

https://www.nctv.nl/binaries/170623_DTN45_DEFv3_tcm31-267345.png

5 comments

  1. Tot dusver is Holland er nog steeds aan ontsnapt, volhouden zo !

Comments are closed.