Poging samenstellen Nederlands kabinet op eisen GroenLinks vastgelopen

Deze maandagavond liet informateur Tjeenk Willink weten dat ook de laatste onderhandelingen voor het samenstellen van een nieuw Nederland kabinet zijn gestrand. Een meerderheidscoalitie tussen de politieke partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks blijkt dus definitief niet tot de mogelijkheden te behoren. Gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer werd duidelijk dat GroenLinks vergaande eisen op tafel heeft gelegd over de oplossing van de stroom van immigranten en men extreme gedachten heeft hoe dit op te lossen, waardoor de partijen niet samen verder konden.

In het tussenverslag van Tjeenk Willink valt te lezen dat de informele gesprekken met de fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zich direct op het eerste breekpunt migratie richtten en specifiek over de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije en de mogelijkheid van vergelijkbare afspraken met andere landen. Daarbij wilde GroenLinks sowieso nog meer migranten en andere gelukszoekers tot Nederland toelaten.

De afgelopen week is hard gezocht naar een compromis op dit onderwerp, maar de kloof bleek andermaal te groot. Tjeenk Willink had een eindvoorstel in elkaar gezet met daarin het maximaal mogelijke aan garanties voor afspraken tussen de Europese Unie en Noord-Afrikaanse landen.

Wat betreft het vervolg van de zoektocht naar een nieuw kabinet liet Tjeenk Willink op de persconferentie van maandagavond weten dat hij blijft streven naar een meerderheidskabinet. De reden dat hij blijft inzetten op een meerderheidskabinet, is dat dit volgens de informateur nodig is voor het oplossen van de grote vraagstukken. Dan moet men denken aan klimaat, sociale scheidslijnen en internationale ontwikkelingen.

Vanuit het deel van de Tweede Kamer was men enthousiast over het stopzetten van de onderhandelingen. ‘Geweldig nieuws! Géén GroenLinks. Hoogste tijd nu voor onderhandelingen mét de PVV’, liet Geert Wilders weten via via Twitter. Henk Krol van 50Plus vindt dat hij nu aan de beurt is om de plek van Jesse Klaver aan tafel in te nemen.

One comment

  1. In het kader van het stimuleren der kenniseconomie hadden alle wethouders van Groen Links en fractieleider Jesse Klaver publiekelijk kenbaar kunnen maken hoeveel asielzoekers men bij hen thuis opvangt en uit eigen inkomen financiert. Waarom hebben deze mensen gekozen om dit na te laten? Wat zijn de jaarlijkse kosten van asielopvang voor alle belastingbetalers? Waarom zwijgt Groen Links hierover? De staatsschuld is nu reeds 450 miljard euro.

Comments are closed.