Vervolging islamkritiek: activiste gaat in hoger beroep

Deze week verscheen op de webstek van journalist Joost Niemöller het nieuws dat activiste Raffie Chohan in hoger beroep is gegaan tegen een uitspraak van de rechter. Ze werd veroordeeld vanwege een toespraak bij PEGIDA Nederland waarbij ze in het openbaar kritiek uitte op de godsdienst islam en dan komt in Nederland al snel de censuurwetgeving om de hoek kijken. De rechter heeft Chohan voor haar uitspraken veroordeeld tot een geldboete van € 800, waarvan € 400 voorwaardelijk.

Tijdens de bewuste demonstratie van PEGIDA Nederland is aldus het strafbaar feit begaan. Specifiek ging het om de volgende zin; “Een andere reden om Moslims te verachten en te haten is om hun krankzinnige ideologie, want het is nooit een religie van vrede”. De kritiek van haar advocaat is dat er zonder enige toelichting door de rechter is geoordeeld dat haar toespraak bestond uit ‘racistische en beledigende teksten.’

In de woorden van Chohan zelf:

Op 11 oktober 2015 hield ik een voordracht op de demonstratie voor PEGIDA Nederland in Utrecht. Het OM heeft me vervolgd voor enkele uitspraken die ik daar gedaan heb. In oktober 2016 heeft de rechtbank in Utrecht me veroordeeld tot een boete van 800 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Ik ga daartegen in beroep. Het is een principezaak; ik vecht voor de vrijheid van meningsuiting, en dat gaat iedereen in Nederland aan. Het is niet alleen een boete, maar een spreekverbod dat je opgelegd wordt voor de komende 2 jaar. Betalen van de boete betekent eigenlijk dat je “schuld” bekent en volgens mij ben ik niet schuldig.

Wilt u haar verdere procesgang ondersteunen?

KLIK dan hier.

4 comments

  1. Het vaderland heeft de waarde die de burgers ervan bereid zijn om ervoor te geven. Opdat het volk datgene krijgt wat het verdient. Strijd daarom! Opdat uw volk, uwer cultuur en wortels niet verloren gaat. Strijdt zonder mededogen want dat heeft de multiculteralist ook niet, en strijdt genadeloos. Slaat den vijand dood! Op den Romeinsen manier. Drie genersties werpe u in het vuur. Alleen dan zult u slagen.

  2. “Racistische…..teksten” ????? Dolle politiek-correct geobsedeerde rechter meent dus dat Muzelmannen een apart….. “mensenras” zouden zijn ? Anders zou er immers geen sprake kunnen zijn van vermeend…..”racisme”(sic) !

Comments are closed.