De studenten van de NSV! betoogden door Antwerpen, alles was aanwezig behalve volk…

Gisterenavond betoogde de Nationalistische Studentenvereniging, kortweg NSV!, door de Antwerpse studentenbuurt. “Europa ontwaakt, het establishment kraakt”, was het thema van de jaarlijkse optocht. Alle elementen waren aanwezig: vlaggen, plakkaten, spandoeken en een nietszeggende tegenbetoging. Maar één element ontbrak dit jaar meer dan andere jaren: een respectabel minimum aanwezigen en dat vinden we erg jammer, maar niet onlogisch.

nsvb17.jpg

De studenten van de NSV! organiseren jaarlijks een betoging rond een actueel thema. Aangezien de Vlaamse ReAct-redactieleden stuk voor stuk bij of rond de NSV! zijn opgegroeid, koesteren wij een ingebakken symphatie voor deze jongens en meisjes met hun grijze petten en hun zwart-wit-rode lintjes. We stellen dan ook met pijn in het hart vast dat de NSV! er niet meer in slaagt om op hun betogingen meer dan 100 aanwezigen te verzamelen.

Betogingen van de NSV! zijn wel degelijk relevant (zelfs met minder dan 100 man) aangezien het de andere studenten aanzet tot discussies over de thema’s van de NSV! en uit discussies vloeien nieuwe ideeën en inzichten. De media halen de NSV!’ers ook steeds, al is dat wel vooral te danken aan het schorriemorrie dat (meestal aan de andere kant van de stad dan waar door de NSV! betoogd wordt) hysterisch en wild om zich heen schoppend (figuurlijk en nogal vaak ook letterlijk) door de straten trekt.

De voorbije jaren trok Pegida, dat deels aansluit bij de standpunten van de NSV!, 500 en 600 man voor betogingen in Antwerpen en ook de nationalistische partij Vlaams Belang betoogde eind februari met niet minder dan 300 mensen door de Antwerpse Luchtbal. Hoe kan het dan dat de NSV! amper tussen de 80 à 90 aanwezigen op de been kan brengen in dezelfde stad? En hierbij wordt dan nog de stevige ordedienst van Voorpost gerekend. Waar zat iedereen? En mea culpa, want we waren zelf niet aanwezig.

We gaan de analyse niet maken, maar hopen alleszins dat de NSV! dat wel (eindelijk eens) doet. De belangrijkste vraag die we hier wel gaan stellen en die hopelijk opgenomen wordt bij de nabespreking van de betoging is: is een jaarlijkse betoging nog wel van deze tijd? Daarnaast schort er ons inziens iets fundamenteel met de propagandamachine. Een affiche en een evenement aanmaken op Facebook volstaan duidelijk niet. Op onze Oranjedag woensdag vielen de meeste mensen uit de lucht toen we verwezen naar de NSV!-betoging: “Wanneer is die misschien…?”, QED.

Komaan, vrienden van de NSV! Er is veel werk aan de winkel! Onze webstek bijvoorbeeld staat open voor vraaggesprekken, propaganda en noem maar op. Je hoeft maar aan te kloppen! Ons bereik groeit dagelijks (We gaan richting 7000 volgers op Facebook! Zevenduizend!) dus maak daar gebruik van. Het zijn maar enkele tips die we uit een groeiende bezorgdheid meegeven. Semper fidelis!

3 comments

  1. Mijn studentenpet is veel te smal geworden voor mijn 68-jarige dikkop en ik durfde toch niet met een hoofddoek op meelopen in de stoet ! Desalniettemin ben ik als supporter wel komen kijken , dan kon ik achteraf op de Ossenmarkt immers nog een pot gaan drinken.

  2. Ik ben bijna een halve eeuw gestopt met “student” zijn…..Indien ik zou meegelopen zijn, zou iedereen denken dat ik het wereldrecord “bissen” verbroken had…

  3. We leven in een drukke maatschappij. Werk, familie, vrienden, school, kinderen (al dan niet met hobby’s). En niet vergeten de vele nevenactiviteiten van de mens.
    Is niet altijd gemakkelijk om dan nog de batterijen op te laden om s’avonds 80 km verder te gaan ‘betogen’.

Comments are closed.