In veel peilingen gedurende de weken richting de verkiezingsdag staat de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders nek aan nek aan kop met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) van Mark Rutte. Om diverse redenen waren eerdere debatten niet doorgegaan en het was aldus wachten op de eerste botsing tussen beide politici. Dat was gisteren het geval bij een één op één debat van het programma 1vandaag op de Nederlandse publieke omroep. De vonken vlogen eraf. Morgen is de verkiezingsdag.

De bewuste uitzending werd door de programmaleiding tot een spektakel omgetoverd, met een voor- en nabeschouwing, peilingen en een goed gevulde zaal met publiek. Ongeveer 30 minuten gingen beide politici met elkaar in debat over een drietal onderwerpen, te weten economie, zorg en immigratie. Men leidde het debat in met een korte uitwisseling over de recent diplomatieke ruzie tussen Nederland en Turkije.

Nederland kwam met Turkije in botsing omdat het land hier verkiezingsbijeenkomsten wilde organiseren. Volgens Wilders zijn zeer veel Turken in Nederland enkel op dat land gericht en hij noemde dit een ‘vijfde colonne’. Rutte verklaarde zijn handelswijze met het uitwijzen van de Minister van Gezinszaken en zet er nu op in om de gespannen relatie te de-escaleren. Wilders vond dat Erdogan inmiddels al zover is gegaan met dreigementen en ziet graag dat Nederland ook Turkse ambassadeurs gaat uitzetten.

Het eerste onderwerp van het debat betrof of het economisch herstel te danken is aan dit kabinet. Wilders wees erop dat belastingen zijn verhoogd, het eigen risico voor de zorgverzekeringen hoger is en dat er banen zijn verdwenen en dus mensen helemaal niets merken van een herstel. Rutte wees op de hernieuwde banengroei en stak het verhaal af dat er een economische crisis was en dat men niet anders kon dan zware bezuinigingen doorvoeren om het land er weer bovenop te helpen.

Over de bezuinigingen in de zorg en of daar de ouderen en de langdurig zieken de dupe van zijn. Volgens Rutte niet, er zou enkel zijn bezuinigd op de huishoudelijk zorg om zo de rest te ontzien. Wilders wees daarentegen op de talloze sluitingen van de verzorgingstehuizen en de vele ontslagen daarop volgend, waarmee de werkdruk voor zorgpersoneel nog zwaarder is geworden. Hij vergelijk deze kwestie met de goede situatie van gevangenen, die beter af lijken te zijn dan onze ouderen.

Wordt door Nederlandse identiteit door de massale immigratie bedreigd, was het laatste onderwerp van discussie. Volgens Wilders wordt er door de Europese Unie werk van gemaakt om massaal mensen over de Middellandse Zee naar Europa te pendelen. Rutte denkt door in landen als Mali en Afghanistan veiligheid te brengen deze stroom tegen te gaan. Hij viel Wilders aan op zijn uitspraak om de Koran te verbieden, Wilders pareerde dit door te wijzen op de voortschrijdende islamisering van Nederland.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “#Verkiezingen2017: Het debat van Rutte tegen Wilders”

Trending

%d