#Verkiezingen2017: Groningse woede en regering Rutte

De vergaande gevolgen van de gasboringen in de provincie Groningen, te weten het verzakken van huizen, gaan toch een rol spelen in de landelijke verkiezingen. De boosheid die in het noorden van Nederland leeft, speelde eerder enkel in de provinciale politiek een grote rol en de ellende bleef voor de rest van het land behoorlijk goed verborgen. Ook Minister-president Mark Rutte werd gedwongen om zijn beleid over deze kwestie te verdedigen. Nog 8 dagen tot aan de verkiezingsdag.

Zij die in de provincie Groningen wonen, voelen zich door de landelijke overheid in de steek gelaten. Vooral de inwoners die leven in de gaswinningsgebieden worden geconfronteerd met allerlei problemen. Want met de gasboringen, waar met de gasopbrengsten doorheen het land allerlei projecten zijn betaald, zijn in de bewuste gebieden de huizen gaan verzakken. De kritiek is dat men het verantwoordelijke bedrijf te lang heeft laten doorgaan met boren en zich vervolgens nauwelijks om het welzijn van de mensen bekommert.

Mark Rutte zat gisteren in een uitzending op de televisie, waarbij hij dit beleid moest verdedigen. Het werd een treurige vertoning. “Het Kabinet heeft het enorme belang onderschat om huizen in Groningen te verstevigen” aldus Rutte. Men zou wel elke week bezig zijn met de problemen van de Groningers. Het waren deze opmerkingen van de VVD-lijsttrekker die de mensen in de televisiestudio alleen nog maar kwader maakten.

De ellende van de gasboringen is maar één voorbeeld van de bijna gebruikelijke werkwijze van de regering onder Mark Rutte. Zodra de problemen komen, na eerst lang te hebben weggekeken, dan gaat men pas aan de slag en komen vaak de excuses. Een ander voorbeeld hiervan is het mogelijke bezoek van Turkse ministers voor de verkiezingen aldaar en het zoeken van stemmen in Nederland.

We hebben immers in Nederland een grote groep Turken met twee paspoorten wonen (250.000 stemgerechtigden) en die zijn cultureel en juridisch verbonden met hun thuisland. De kwestie van een Turkse verkiezing had de regering dus moeten zien aankomen. De kiezer lijkt deze gebreken ook niet te waarderen. Zowel Mark Rutte zijn VVD als de regeringspartner PvdA doen het belabberd in de peilingen.