Recent vond er, door een student richting journalistiek aan de Artevelde Hogeschool, een vraaggesprek plaats met onze hoofdredacteur en de hoofdredacteurs van ‘t Pallieterke, Sceptr en Doorbraak. Een 20-tal lijntjes van de onderstaande, onversneden en integrale uitgave zijn verschijnen in Scoop, een magazine dat verspreid wordt onder journalisten en studenten journalistiek. Veel leesplezier! (Wie het vraaggesprek in Scoop wil lezen, kan het magazine gratis bestellen door hier te klikken)
sc1kl.png

Kan u zelf nog even kort de kernwaarden toelichten?

U vindt hierover alles terug via deze verwijzing: klik hier.

Op welke brede thema’s focussen jullie?

Onze focus ligt in de essentie bij de kernthema’s van de verschillende organisaties die de Vlaamse beweging rijk is. Dat gaat van het respect voor de Nederlandse taal en de bezorgdheid over Brussel en de Rand, over de erg uiteenlopende verzuchtingen aangaande de vreemdelingenproblematiek, tot de frustraties inzake de desinformatie die de mainstream media (MSM) verkondigen. Hierover vind je ongetwijfeld ook al een aantal zaken terug in onze missieverklaring.

Welk nieuws krijgt voorrang bij jullie? Op basis van wat selecteren jullie?

Het is natuurlijk zo dat iedere auteur zijn accenten legt. Aangezien we met 100% vrijwilligers werken, is het niet evident om aan bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek te doen. Wij moeten het dus hebben van enerzijds onze eigen contacten in pakweg het Europees parlement, of in de verschillende rechtse partijen in binnen- en buitenland en anderzijds zullen we nieuws brengen dat de mainstream media weigeren te brengen, wegens voor hen irrelevant of teveel ‘tegen hun eigen agenda’.

Bijvoorbeeld over Syrië – en meer bepaald Aleppo – circuleerden er al enkele dagen euforische foto’s van feestende Syriërs na de bevrijding van de stad, terwijl de MSM het steeds bleven hebben over mistoestanden waardoor mensen Aleppo zouden blijven ontvluchten. Wij tonen op dat ogenblik die feestbeelden in plaats van de bedenkelijke bewering dat Aleppo nog steeds de hel op aarde zou zijn. Uiteraard hebben wij ook onze connecties in Syrië die ons verhaal kunnen bevestigen op dat moment.

 Schemert er altijd een bepaalde voorkeur door in jullie nieuws?

Uiteraard. Wij hebben een uitgesproken rechtse visie. We zouden over alles kunnen schrijven dat in de wereld gebeurt, ook apolitiek, maar dan vanuit een rechts perspectief. Wanneer een vechtpartij in Ninove plaatsvindt waarbij vreemdelingen de oorzaak zijn, zoals recent het geval was, dan schrijven wij bewust dat het vreemdelingen waren, aangezien dit onze visie bevestigt dat een significant deel van de in Vlaanderen verblijvende vreemdelingen zich niet weet aan te passen aan onze normen en waarden. We draaien in feite de rollen om van de MSM, aangezien zij bewust zouden verbergen dat het vreemdelingen waren, om niet aan stemmingmakerij te doen.

En toch letten wij er eveneens op om de islam an sich niet aan te vallen, maar vaststellen dat de islam blijkbaar een aanlokkelijke voedingsbodem is voor radicale sujetten, dat zullen we dan weer wél vermelden.

Over de vele aanslagen die gepleegd werden de laatste jaren moet je ziende blind zijn om te ontkennen dat er een rechtstreekse link is met de islam. En toch duurt het bij de MSM keer op keer erg lang vooraleer zij de woorden ‘islam’ en ‘terrorisme’ in de mond durven nemen. Het zou in eerste instantie steeds gegaan zijn om ‘lone wolves’ of ‘gestoorde mensen’. Dat is al te gek voor woorden. En toch letten wij er eveneens op om de islam an sich niet aan te vallen, maar vaststellen dat de islam blijkbaar een aanlokkelijke voedingsbodem is voor radicale sujetten, dat zullen we dan weer wél vermelden. Het ene impliceert niet meteen het andere.

Kan je rijk worden met ReAct of is het meer een idealistisch product?

ReAct is een 100% idealistisch project. In de vijf en een half jaar dat wij bestaan, werd nog geen enkele auteur betaald voor zijn of haar diensten. Ik lach er soms mee dat ik stilaan een Mercedes verwacht voor mijn gepresteerde diensten als hoofdredacteur, maar meer dan een Matchbox zal er niet inzitten vrees ik. Uiteraard werd een verdiensysteem al enkele keren besproken, meer bepaald om ‘bekende’ auteurs aan te trekken, maar uiteindelijk denk ik dat het ons siert dat we met een aantal vrijwilligers op iets meer dan vijf jaar meer dan 6 miljoen lezers wisten aan te trekken. Dat zijn er gemiddeld meer dan een miljoen per jaar.

Het moet gezegd, dat sterkt ons in ons vertrouwen en ons enthousiasme. Viel Feind, viel Ehr! Zeker in onze ideologische positie.

Bovendien zijn we er zeker van dat de aard van de artikels ‘eerlijker’ zijn wanneer je met vrijwilligers werkt die uiteindelijk hun naam te grabbel gooien voor allerhande organisaties die ons liever zien zwijgen of zelfs willen laten verbieden. Het hoeft geen betoog dat ReAct de wind van voren krijgt, gezien de inhoud en de stijl van onze artikels. Meermaals werden auteurs van ReAct op extreemlinkse microblogs, die weliswaar gelezen worden door enkele MSM, met naam en toenaam vermeld, met maar één doel voor ogen: het brandmerken van de auteur in kwestie bij de huidige en toekomstige werkgevers. Het moet gezegd, dat sterkt ons in ons vertrouwen en ons enthousiasme. Viel Feind, viel Ehr! Zeker in onze ideologische positie.

Hoe genereren jullie inkomsten, hoe werkt jullie verdienmodel, is er een loonlijst?

Het vorige antwoord onthult al het één en ander aangaande deze vraag natuurlijk. Onze enige inkomsten komen van de advertenties die je op onze webstek vindt. Daarmee betalen we de jaarlijkse kost van de webstek en de webnaam. Heel af en toe plaatsen we zélf een advertentie, bijvoorbeeld in het boekje van de IJzerwake of van het Vlaams Nationaal Zangfeest in de Antwerpse Lotto Arena. Bewust kiezen we er ook voor om onze artikels niet achter een betaalmuur te verschuilen. Aangezien we uiteindelijk toch een maatschappelijke visie meegeven, zou het onverstandig zijn om daar geld voor te vragen. Dat is alsof pakweg de Open Vld of de PVDA inkom zouden vragen aan de bezoekers van hun congressen en meetings. Dat werkt contraproductief. Een open vizier, dat is waarmee wij de wereld ingaan.

Scepter, ’t Palieterke en Doorbraak. Vissen jullie niet allemaal in dezelfde vijver?

Neen. En u zal die vraag ook gesteld hebben aan Sceptr en die andere blog. Om heel eerlijk te zijn, Sceptr heeft tijdens de oprichtingsperiode ook met ons gesprekken gevoerd. Niet zozeer om een samenwerking of een concurrentiebeding, maar wél om de markt even af te toetsen. Vrij snel werd duidelijk dat onze wegen uiteenlopen. Niet zozeer ideologisch – zijnde conservatief rechts, wat beiden aangaat – maar wel de aard van de artikels en de invalshoek van de behandelde thema’s. Misschien vullen we elkaar aan, dat zal de toekomst uitwijzen. Een Sceptr is bijvoorbeeld meer gericht op het geopolitieke en kàn dat ook, aangezien het daar de specialisten voor heeft. Bovendien kan Jonas zijn medewerkers een betaling aanbieden, wat – zoals eerder vermeld – bekendere auteurs aantrekt. Als Sceptr het goed aanpakt, zou het een volwaardig medium kunnen worden, waar rekening mee gehouden moet worden.

Voor een betoging van 500 man moet men weken op voorhand mobiliseren. […] ReAct bereikt met diezelfde boodschap van (en over) die betoging echter iedere dag opnieuw tussen de 1500 en 2000 lezers en zo worden die organisaties en hun militanten wél gehoord.

ReAct brengt naast de klassieke brave Vlaamse en algemene thema’s bovendien nieuws uit de Vlaamse beweging (TAK, VVB, NSV, Voorpost, KVHV, …) En net dàt maakt ons uniek in Vlaanderen. Bereiken we daardoor méér lezers dan een Sceptr of anderen? Neen, zeker niet, maar het geeft die vele duizenden vrijwillige militanten wél een stem. En dat geeft een enorme appreciatie. De schouderklopjes die we daarvoor kregen de afgelopen jaren doen ons echt deugd. Ik bekijk het zo: voor een betoging van 500 man moet men weken op voorhand mobiliseren. Indien de MSM het niet oppikken, geeft dat voor de deelnemers aan die betoging een wrang gevoel. ReAct bereikt met diezelfde boodschap van (en over) die betoging echter iedere dag opnieuw tussen de 1500 en 2000 lezers en zo worden die organisaties en hun militanten wél gehoord.

Zijn er nog lezers genoeg op de rechterflank in Vlaanderen? De concurrentie in acht genomen. Welk lezerspubliek komt aan zijn trekken bij jullie?

Onze redactie doet het niet voor het aantal clicks. Ons bereik is op gewone dagen een 1500-2000 lezers en op topdagen richting de 10.000. We weten dat dat – gezien de aard van het beestje – best veel is. We hanteren dan ook de taal van de man in de straat. Geen semi-academisch gepalaver, maar volkstaal. Geen wollig taalgebruik, maar de harde feiten. En dat willen veel mensen lezen. Dat begrijpen ze ook. En alles wordt sowieso juridisch getoetst, dus niets is strafbaar wat op onze webstek verschijnt. Anders hadden we dat al lang aan de lijve ondervonden, gelet op de vele bloedhonden die ReAct dagelijks lezen, op zoek naar een foutje.

Mijn goede vriend en volksvertegenwoordiger Jan Penris zei me daar ooit over: “Wie bang is voor zijn schaduw, blijft maar beter uit de zon!”

ReAct heeft ook geen enkele schroom om over de NPD, de Gouden Dageraad en andere rechtse bewegingen en partijen in Europa te schrijven. Ook het Italiaanse CasaPound krijgt van tijd aandacht op onze webstek. Waarom? Omdat al die mensen hun bewegingen organiseren vanuit een nationalistische ingesteldheid. Op sociaal vlak gaan zij over tot directe actie(s). Wanneer er in Italië bijvoorbeeld een natuurramp plaatsvindt, dan zijn zij er als de kippen bij om de mensen uit de nood te gaan helpen. Tijdens de winter voorzien vele nationalisten in gans Europa daklozen en mensen die het moeilijk hebben van dekens, eten en andere attenties om hen te laten voelen dat ze niet vergeten worden. Ook dàt is rechts nationalisme.

En daar niet over schrijven omdat ze door hun politieke tegenstanders (en helaas ook gevestigde nationalistische partijen) worden afgeschilderd als zijnde neonazi of fascist, zou wel erg inconsequent zijn. Mijn goede vriend en volksvertegenwoordiger Jan Penris zei me daar ooit over: “Wie bang is voor zijn schaduw, blijft maar beter uit de zon!” En gelijk heeft hij. ReAct denkt vooruit en kijkt niet teveel achterom. Kort gesteld: wij geven alles en iedereen die handelt vanuit de rechts-nationalistische ideologie een stem.

Trends en Knack sluiten in de brede zin aan bij de rechterflank. Waar willen jullie op termijn mee concurreren?

Knack rechts noemen is waarschijnlijk een schrijffout, hun bijna dagelijkse ongefundeerde aanvallen aan het adres van Trump bewijzen dat. Trends is een economisch erg interessant blad. Beiden zullen nooit concurrenten zijn voor ReAct. Hiermee verwijs ik naar het vorige antwoord. De niche is in alle opzichten een andere.

sc2.png

Kan je vertellen hoe het allemaal is begonnen ReAct? Hoe is dat idee er gekomen, wat is concreet allemaal gebeurd om te staan waar jullie nu staan?

Een vriend van me, Yves, had een blog en ook ik had een blog. Hij bereikte 500 lezers per dag en ik eveneens. De thema’s waren echter dezelfde, maar het publiek overlapte maar gedeeltelijk. De rekensom was dus snel gemaakt: 500 + 500 = 1000. De naam refereerde ludiek naar Joods Actueel, omdat we die webstek (weekblad in eerste instantie) met veel scepticisme gadesloegen en geregeld moesten bulderlachen met de hysterische uitvallen van hun hoofdredacteur Freilich wanneer hij weer eens een ‘bewijs’ had gevonden van ongebreideld nazi-gedrag van deze of gene, wat dan totaal van de pot gerukt was.

De naam refereerde ludiek naar Joods Actueel, omdat we die webstek met veel scepticisme gadesloegen en geregeld moesten bulderlachen met de hysterische uitvallen van hun hoofdredacteur Freilich

Het concept sloeg vrij snel aan en na een tijdje vervoegde Rob Verreycken onze rangen, gevolgd door enkele radicale oud-Vlaams Blok politici zoals Francis Van den Eynde en Roeland Van Walleghem. Om het geheel, conform onze Heel-Nederlandse ingesteldheid, af te maken, vonden we enkele Nederlanders (Sjors Remmerswaal en Paul Peeters) bereid om mee te werken. Mensen komen, mensen gaan en na de nodige hoogtepunten en dipjes staan we waar we nu staan: een stabiele nieuwswebstek die bekend is in de ganse Vlaamse en Heel-Nederlandse beweging (en uiteraard bij links en extreem-links).

Waar spiegelen jullie zich aan buitenland? Kan je ook voorbeelden geven?

Spiegelen is veel gezegd. Qua inhoud en doorzettingsvermogen kijken we enorm op naar het Duitse weekblad Junge Freiheit. Wat zij presteren qua oplage en niveau is ongezien. Qua stijl wilden we evolueren richting GeenStijl, maar we beseffen dat de hardheid en directheid van hun taal, artikels en video’s niet gesmaakt wordt in Vlaanderen. Helaas. We zijn ook een strategie aan het uitwerken om meer video’s op de webstek te krijgen. Korte filmpjes zijn de toekomst en mits het juiste gebruik van de sociale media ligt daar misschien wel één van onze doorgroeimogelijkheden.

Kijken jullie naar Nederland voor een potentieel lezerspubliek?

Ons lezerspubliek bestaat – als we de statistieken mogen geloven – voor bijna 50 % uit Nederlanders. Het aanwerven van onze ‘Kezen’, zoals ik ze noem, heeft dus wel degelijk vruchten afgeworpen. Dat percentage zou overigens op termijn kunnen stijgen aan de kant van de Noorderburen, aangezien zij toch met iets meer zijn dan de Vlamingen.

Overwegen jullie het om allianties te maken met andere websites?

Neen. Op eigen kracht vooruit. Zo blijven we ook volledig onafhankelijk.

Ons lezerspubliek bestaat – als we de statistieken mogen geloven – voor bijna 50 % uit Nederlanders. Het aanwerven van onze ‘Kezen’, zoals ik ze noem, heeft dus wel degelijk vruchten afgeworpen.

Staan jullie in contact met andere media?

Zoals gezegd hebben we contact met Sceptr. Heel wat auteurs van Sceptr zijn dan ook persoonlijke vrienden van ons. Ook bij Junge Freiheit hebben we goede contacten, hetzelfde wat ’t Pallieterke betreft, waar we af en toe een artikel – dat het weekblad niet haalde – van publiceren. Met de MSM hebben we geen contacten, al is dat niet principieel.

Korte balans 2016: Wat ging goed bij jullie, wat had minder succes.? Welke onderwerpen keerden vaak terug? Wat domineerde het nieuws?

2016 was voor ReAct een vreemd jaar. Onze auteurs en ikzelf hadden minder tijd om te besteden aan de webstek. Dat leidde tot dagen zonder berichten. Gelukkig liggen onze lezers daar niet van wakker, aangezien ook zij weten dat wij vrijwilligers zijn. Vanaf het moment dat we terug regelmatig artikels schreven, waren ze meteen allemaal terug op het appèl. Zelfs toen we maar weinig schreven, haalden we trouwens nog een duizendtal lezers per dag. En dat kunnen niet allemaal linkse mediawatchers, staatsveiligheid en juristen geweest zijn. Op een jaar tijd kwamen er bovendien toch weer een 1500 volgers bij op Facebook

De vraag stellen wat hét thema van dit jaar was, is als een open deur intrappen. De aanslagen gepleegd door moslims domineerden ontegensprekelijk het nieuws. Helaas voor de slachtoffers en voor het veiligheidsgevoel in gans Europa. Maar hoe je het echter draait of keert, de media maken in belangrijkheid en cijfermatig een enorme sprong vooruit met die betreurenswaardige gebeurtenissen. Zo leer je de verschillende media ook kennen. De kloof tussen de MSM en de alternatieve media was nog nooit zo groot. Media die schreven over ‘islamitisch terrorisme’ – wat het ook is – wonnen aan geloofwaardigheid, terwijl alle andere media, de gevestigde media, verdronken in de bedekkende termen en leugenachtige verklaringen.

Media die schreven over ‘islamitisch terrorisme’ – wat het ook is – wonnen aan geloofwaardigheid, terwijl alle andere media, de gevestigde media, verdronken in de bedekkende termen en leugenachtige verklaringen.

Wat voor ons dan weer een topjaar maakte van 2016, waren de vele overwinningen van ‘rechts’ op het politieke wereldtoneel. De Brexit, de verkiezing van Trump, de bijna 50% die Hofer in Oostenrijk behaalde, het FN dat in Frankrijk de grootste werd in de peilingen van de presidentsverkiezingen, de PVV die blijft groeien, … Al die zaken zijn onrechtstreeks mede tot stand gekomen door het Fake News-gedrag van de MSM. Hoe harder de MSM liegen en brullen dat ‘rechts’ het kwaad op aarde is, hoe meer de mensen een afkeer krijgen van heel die kliek. En geheel terecht uiteraard! Wereldvreemdheid, al dan niet bewust, wordt sowieso vroeg of laat afgestraft. Eerst in de verkoopcijfers van de gedrukte MSM en vervolgens, als het blijft doorgaan met de leugens, in politieke resultaten. En dat vinden wij erg mooi, zelfs wanneer we er niets persoonlijk bij winnen.

Waar willen jullie in december 2017 staan. Wat zijn de werkpunten en naar waar willen jullie naar evolueren?

Zoals eerder gesteld, we werken een beleid uit dat meer naar het bewegende beeld moet evolueren. Voor de volle 100% focussen op de sociale media, want daar gebeurt het anno 2017. Een aantal nieuwe auteurs aantrekken staat ook op de planning en tegelijkertijd bevriende media zoals Sceptr niet voor de voeten lopen. Zij berijden de snelweg, wij het bospad, maar op het einde van de rit komen we aan in hetzelfde vrije Europa. Dat is het uitgangspunt.

Een aantal nieuwe auteurs aantrekken staat ook op de planning en tegelijkertijd bevriende media zoals Sceptr niet voor de voeten lopen. Zij berijden de snelweg, wij het bospad, maar op het einde van de rit komen we aan in hetzelfde vrije Europa.

Willen jullie ook op andere fronten actief zijn. Youtube, Facebook, Twitter, mobiel, …?

Zelfde verhaal als hierboven. We zijn al op de meeste sociale media actief overigens. Bijna 5.500 volgers op Facebook (ondertussen bijna 5.600 n.v.d.r.), met een wekelijks bereik rond de 30.000 en op Twitter een 600-tal volgers. YouTube zullen we evolueren eens we met onze filmpjes gestart zijn.

sc1.png

Waarom zijn de media te links? (Voorbeeld geven als het kan) Hoe hebben jullie dat nieuws dan benaderd?

Het ‘linkse’ bij de media is het overdreven mainstream handelen, het moraliserend en arrogant voorliegen van de bevolking. Het verbloemen van de berichtgeving, waardoor feiten volledig uit hun context gehaald worden. Voorbeelden gaf ik al naar aanleiding van de vele aanslagen of van het nieuws omtrent Aleppo. Het meest ergerlijke feit van het afgelopen jaar was met voorsprong de reportage in Tremelo, waar de VRT even wilde ‘bewijzen’ dat het racisme bij de Vlaming ingebakken zit. Dat was de-gou-tant! We vragen ons trouwens af of dat juridisch wel allemaal in orde was. Deontologisch gezien was dit in ieder geval één van de meest schandelijke vertoningen ooit in journalistiek Vlaanderen. En dan nog betaald met ons en uw belastinggeld.

De MSM in Europa (en in de Verenigde Staten) dienen de leidende politieke stromingen. De wil van Merkel, van Verhofstadt en De Gucht, van George Soros en ga zo maar door. Ze doen er alles aan om de ultra-liberale en multiculturele heilstaat aan te prijzen.

Maar de omschrijving ‘links’ gaat natuurlijk niet over de manier waarop nieuws gebracht wordt, maar wel wat het doel van dat soort berichtgeving is, de vooraf uitgestippelde agenda zeg maar. De MSM in Europa (en in de Verenigde Staten) dienen de leidende politieke stromingen. De wil van Merkel, van Verhofstadt en De Gucht, van George Soros en ga zo maar door. Ze doen er alles aan om de ultra-liberale en multiculturele heilstaat aan te prijzen. Heel wat ‘nieuws’berichten hebben in die zin dezelfde rood-blauwe draad: er is nood aan een ethische normvervaging en vreemdelingen doen nooit iets verkeerd, ze zijn immers het slachtoffer van ons blanke en Westerse superioriteitsgevoel en bijgevolg kunnen enkel Vlamingen – in ons geval – beschuldigd worden van racisme en discriminatie. Een Vlaming die een Marokkaan neerslaat: racisme, een Marokkaan die een Vlaming neerslaat: niets te maken met racisme, meer zelfs, de Vlaming had het zelf gezocht en bovendien betrof het een ‘jongere’ die die Vlaming neersloeg. Dat soort onzin typeert het ingebakken linkse denken bij de MSM.

Wat is rechts volgens u? Durft u, uzelf rechts te noemen tegenwoordig want het heeft een nogal negatieve bijklank.

We kozen 6 jaar geleden, bij de eerste besprekingen over een nieuwswebstek, bewust voor de term ‘rechts’ in onze naam. Net omdàt het die negatieve bijklank had. U zegt het zelf: het heeft “nogal” een negatieve bijklank. Dat wilden wij aantonen: rechts zijn of denken is niet verkeerd, rechts zijn of denken is normaal, net zoals links zijn en denken normaal zou kunnen zijn. Iedereen moet zichzelf rechts kunnen noemen, daar hoeft geen schaamtegevoel bij. En zodoende poogden wij door middel van de vele artikels om aan te tonen dat ‘rechts’ niet draait om de adoratie voor de jaren ’30 en het verspreiden van onversneden racistische onzin. Want ook de term ‘racisme’ dekt al lang de lading niet meer.

En zodoende poogden wij door middel van de vele artikels om aan te tonen dat ‘rechts’ niet draait om de adoratie voor de jaren ’30 en het verspreiden van onversneden racistische onzin. Want ook de term ‘racisme’ dekt al lang de lading niet meer.

De Duitse nationalistische partij NPD ontsnapte recent aan een algemeen verbod om nog langer te mogen bestaan als politieke partij, maar de rechter deed tijdens de slotconclusie wel een erg opvallende uitspraak, namelijk dat de term ‘volksgemeenschap’ wel degelijk een racistische term is. Wel, daar vallen wij bij ReAct stijl van achterover! Maar verschieten doen we daar niet meer van. Er wordt gegoocheld met termen om de mensen bewust in verwarring te brengen en te doen zwijgen. En de MSM doen daar gretig aan mee. En zo krijg je dan de typerende openingszin die je steeds vaker hoort bij het begin van een relaas: “Ik ben geen racist, maar …”

Uitgaan van de volksgemeenschap en het individuele belang ondergeschikt maken aan het volksbelang. Dàt is rechts zijn voor ons.

Voor ons is rechts zijn het liefhebben van de volkeren. Alle volkeren, van de Vlamingen tot de Hottentotten, van de Bretoenen tot de Palestijnen. En al hetgeen daarbij komt kijken. Uitgaan van de volksgemeenschap en het individuele belang ondergeschikt maken aan het volksbelang. Dàt is rechts zijn voor ons. Of anders gesteld, al datgene wat de multiculturele en liberale lobbyclubjes verwerpen, zonder daarbij het sociale onder de mat te willen vegen. Rechts zijn is nationaal denken en sociaal handelen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d