Nieuwjaarstoespraak Viktor Orbán en het Hongaarse verzet

Viktor-Orban-2De Hongaarse premier hield ook dit jaar een krachtige toespraak, waarin hij de bedreigingen voor de Hongaren uiteenzette, het afgelopen jaar doornam en aangaf dat de regering een nieuw nationaal beleidsplan aan het ontwerpen is. Deze oproep voor het beschermen van de Hongaren en het verbeteren van hun leefomstandigheden schokte opnieuw een groot deel van de bureaucraten van de Europese Unie, maar verklaart waarom Orbán in eigen land zo populair is.

Viktor Orbán ziet vijf belangrijke aanvallen op het geluk en het welvaren van de Hongaren. De eerste is de druk vanuit Brussel om de prijzen van nutsvoorzieningen omlaag te drijven. De tweede kwestie is die van migratie naar de Europese Unie, waarbij Orbán wees op de bloedige realiteit en de realiteit dat ondanks de terreur migranten nog altijd zonder restricties binnen de EU kunnen reizen. De positie van Hongarije is dan ook dat migranten eerst moeten worden vastgehouden en naar hun asielaanvraag moet worden gekeken.

Een fragment van de bewuste toespraak:

Een opvallende oproep in de toespraak werd gedaan tot het bestrijden van de internationale organisaties die trachten invloed uit te oefenen op het interne beleid van landen. Orbán noemt hierbij met naam de bekende oligarch George Soros, groot geworden in de geldspeculatie, die met zijn stichtingen ook in Hongarije een rol speelt. Hij wijst er nogmaals op dat de organisaties van Soros bewust bezig zijn om honderdduizenden migranten Europa binnen te loodsen.

De overige bedreigingen hebben van doen met belastingbeleid en het scheppen van werkgelegenheid, en de noodzaak om beide competitief te houden. Ook hier ziet Orbán de druk van de EU om beide te reguleren en zelfs grotendeels weg te halen bij de individuele lidstaten. De premier van Hongarije ziet weloverwogen in nationale soevereiniteit een gepast antwoord op alle genoemde bedreigingen.

In de toespraak blikte Orbán ook terug op het afgelopen jaar en was kritisch voor de ideologie van de zogenaamde ‘open samenleving’ die democratie en open debat wegveegt en dit door de politiek-correcte democratie vervangt. Hij merkt daarbij zeer scherp op dat zodra de ‘verkeerde’ partij ergens wint de kosmopolieten plotsklaps hun toon veranderen en suggereren dat daar geen democratie meer zou bestaan.

3 comments

  1. Kennedy, Martin Luther King, Lennon en Pim Fortuyn zijn ook dood. Daarom hadden ze nog geen ongelijk. Het is maar goed dat er nog voortrekkers zijn met haar op hun kl…, pardon, tanden.

  2. Ik heb ook gehoord, dat hij de joods-Amerikaanse Wallstreet banken eruit wilde doen, zoals indertijd, Hitler, Gadaffi, Sadam Hoessein en Hugo Chavez, ze zijn allemaal gedemoniseerd en dood! Ik ben benieuwd hoelang Orban dan nog leeft!

Comments are closed.