IJzerwake 2017 stelt affiche voor: ‘Op eigen kracht naar Vlaamse macht’

ijzerwake2017De organisatoren van de jaarlijkse IJzerwake hebben zopas de affiche voor de volgende editie voorgesteld.  Terwijl de inhoud duidelijk rechtlijnig Vlaamsnationaal blijft lijkt het erop dat de verpakking stilaan een broodnodige opfrisbeurt krijgt:  de affiche toont een ‘Superman’-achtige man, die een fiere Vlaamse leeuw toont met de boodschap: ‘ Op eigen kracht naar Vlaamse macht!’  De betekenis daarvan is duidelijk: de Vlaamse natie mag haar groei naar onafhankelijkheid niet laten afhangen van een ‘draagvlak’, een staatshervorming, laat staan van Europese goedkeuringen.

De IJzerwake heeft er een uitstekend jaar opzitten.  Terwijl de IJzertoren veranderd is in een geldmachine, de IJzerbedevaart afgeschaft is en ook het festival ‘Ten Vrede’ ten onder ging, werd door IJzerwake vorig jaar met vereende krachten een tweede weide aangekocht.  De toekomst van het evenement is daarmee verzekerd.

Dit jaar wordt ook een bijzonder nieuw element aan het programma toegevoegd.  Naast het programma van de IJzerwake zelf, en het IJzertreffen met voedsel en drank georganiseerd door het VNJ, breidt het IJzerwakedorp met verkoopstands dit jaar uit met een eigen podium, ‘Ijzerfolk’, waar (volks)muziek, zang en dans de toon zullen aangeven.  Al zeker volkskunstgroep Ossaert uit Sint-Niklaas zal een fraai optreden verzorgen.

De IJzerwake evolueert zo nog meer dan voordien tot dé startdag van de ganse Vlaamse beweging, waar de bakens worden uitgezet voor het nieuwe politieke jaar.  Nu al vrijhouden dus:  zondag 27 augustus 2017, 11 uur, Steenstraete, Zuidschote bij Ieper!  Meer info: website IJzerwake.

ijzerwake2017

dscn2969dscn3010dscn3015