[VIDEO] New Years Eve: Street Jihad in Warzone Western Europe (ENG)

react-brand-auto-brussel-oud-2016(NL) Terwijl duizenden Europeanen feest vieren veranderen moslims de binnensteden van West-Europa in oorlogszones, waar de straatjihad wordt uitgevochten met straatgeweld, vernielingen, het in brand steken van voertuigen, het aanranden en verkrachten van Westerse vrouwen en het aanvallen en verjagen van brandweer en politie. Vergeet het fake news van de leugenpers; hier zijn de échte beelden.

We hebben de video in het Engels gemaakt, omdat deze beelden wereldwijd zouden moeten gezien worden; men moet inzien dat de burgeroorlog in West-Europa al begonnen is.  Wij zetten niet aan tot haat: wij willen enkel dat de feiten bekend raken, zodat eindelijk oplossingen worden bedacht en toegepast.

(ENG) While thousands of Europeans party, muslims change the inner cities of Western Europe in war zones, were a street jihad is fought with violence, destruction, putting fire to hundreds or cars, the sexual assault and rape of Western women, and attacks on fire fighters and police.  Forget the fake news of the Main Stream Media (MSM): this is the real footage.  We made this video in English, because the world should see this; they have to understand that civil war in Western Europe has already begun. We do not incite to hatred: we want the facts to be known, so that solutions can be developed and applied.

10 comments

  1. met de verzwegen waarheden kan men dagelijks een krant vullen …

  2. Feitelijk is dat een oorlogstoestand en de vraag is slechts: WAAROM WORDT ER NIET TERUGGESCHOTEN ??? Hoelang nog?

  3. Er geldt in ons land sinds 1974 ononderbroken en IMMIGRATIESTOP, destijds met democratische meerderheid gestemd . Waarom wordt die niet toegepast, ook om muzelmanse fanatici UIT ZELFVERDEDIGING buiten te houden ? Waarom moet de Wetgevende Macht wetten stemmen als de Uitvoerende Macht die achteraf politiek-correct negeert ?

  4. Goed werk! Een filmke is gemakkelijk te delen en spreekt voor zich. Toch nog een beetje werken aan het geluidsvolume hier en daar.

    Ze hebben onze verdedigingswapens ingepikt, nu wil men het vuurwerk ook stilaan verbieden onder het mom van diervriendelijkheid. Welke vrijheidsberoving volgt nog?

Comments are closed.