Islampropaganda op VRT door Mohammed El Bachiri: ‘jihad van liefde’ is onzin, zegt islamkenner Koenraad Elst

reactislampropagandadeafspraakTerwijl de gruwelijke islamitische terreuraanslagen elkaar in Europa opvolgen, met het aan flarden rijden van 12 bezoekers van een Kerstmarkt in Duitsland als recent voorbeeld, kent de leugenpers maar één oplossing voor de terecht steeds groter wordende afkeer van het volk voor de haatreligie islam: de politiek correcte propaganda nog verder opdrijven.

Terwijl de Vlaamse families van de slachtoffers van Zaventem en Brussel dan ook onbekend blijven, voerde staatszender VRT ene Mohammed El Bachiri op, een Franstalige allochtoon die vervolgens een lange propagandatoespraak in het Frans ten gunste van de islam mocht afsteken in ‘De Afspraak’.

 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/deafspraak/2.47948?video=1.2851952

Of Mohammed, die dus zélf vernoemd werd naar de oorlogsmisdadiger die de islam stichtte, die tekst helemaal zelf heeft opgesteld, daar geloven wij nu eens geen snars van, zie.  Maar wellicht nog interessanter is dat islamkenner Koenraad Elst zoals steeds goed onderbouwd afrekent met zoveel ‘kumbaya’ over een ‘jihad van de liefde’.

‘Bijgaand een redelijk mooie en alleszins goed bedoelde verklaring vanwege een moslim die de echte islam aan den lijve ondervond toen hij zijn vrouw bij een islamitische aanslag verloor. Ze zou echter nooit door onze staatszender voor uitzending geselecteerd zijn als ze de logische gevolgtrekking uit die ervaring gemaakt had. Na uitvoerig naar het Grieks-Romeinse stoïcisme (ataraxia, “gelijkmoedigheid”) en het moderne humanisme verwezen te hebben, bekent deze Mohamed el Bachiri zich immers nog steeds tot de religie die hem zijn vrouw gekost heeft, namelijk de islam.

iskEchter, zijn poging om “djihaad” in verband te brengen met “liefde” is strijdig met alles waar de djihaad bij grondlegger Mohammed voor staat. Bij hem betreft hij eenduidig de gewapende strijd, compleet met verkrachting, ontvoering, afpersing en losgeld, eenzijdige massamoord, roofbuit en andere dingen die vandaag allemaal strafbaar zijn. Nooit en nergens brengt Mo hem in verband met “liefde”. Dat “God liefde is”, komt uit het Nieuwe Testament, maar staat volstrekt nergens in de Koran (wat zeepbellenblazer Bart Peeters daar ook over mag denken). Ook die andere smoes, dat de “grote djihaad” eigenlijk een innerlijke strijd tegen de ondeugd betreft, gaat helemaal niet terug op Mohammed, en is dus niet islamitisch.

Wat overigens niet wegneemt dat er wel degelijk al jaren een zogenaamde “love jihad” bestaat. Daarmee bedoelt men dan, de verovering van de hele wereld en inlijving van de hele mensheid (in de Koran uitdrukkelijk als doel geformuleerd) bespoedigen door lichtzinnige meisjes uit een andere gemeenschap verliefd te maken en, gebeurlijk maar niet noodzakelijk via huwelijk, tot bekering tot de islam te verleiden. Het verleent een moslim binnen de moslimgemeenschap heel wat prestige als hij een niet-moslimbruid aan de haak slaat. Of zijzelf zich bekeert, is niet eens het belangrijkste, wel dat hun kinderen als moslim grootgebracht worden. Dan heeft haar baarmoeder als werktuig gediend om de macht van de islam te vergroten. De jongste decennia zijn reeds duizenden meisjes van ongelovige of andersgelovige achtergrond zo tot voorste aanvalslinie van het islamitische veroveringsplan omgeturnd. Dat, en niet de naïeve kumbaya-utopie uit bijgaande rede, beantwoordt aan de sinds lang gevestigde term “djihaad van liefde”.”

 

12 comments

 1. Jihad = “Inspanning gericht op het realiseren van een bepaald doel”
  Dat Jihad door velen gebruikt wordt voor geweld en oorlog wil niet zeggen dat je het niet meer in de oorspronkelijke waarde kan gebruiken (herstellen).

  Zijn vrouw is ook niet gedood door de Islam, maar door terroristen die de Islam misbruiken om hun eigen machtstrijd en terreur goed te praten.

  Het is duidelijk dat hij Humanisme bovenaan de prioriteiten plaats (en dit zie ik terug bij de enkele moslims die ik ken) en dat kan ik alleen maar toejuigen (los van mijn eigen visie over gelijk welke religie). Nu zijn er blijkbaar ook veel mensen die Humanisme vrezen en afdoen als linkse bullshit.

 2. De overtalrijke “Hate Speech” verzen tegenover “Kafir”, ongelovigen , die zwart-op-wit vermeld staan in Bijbel-van-de-Haat ; de Koran, tonen onweerlegbaar aan dat al wat deze muzelman lult en lalt in pure en onversneden “TAQIYYA” gedrenkt is ! Op een dergelijke mohamedaanse propaganda booby trap, treden alleen naieve politiek-correct geïndoctrineerden. Zij doen maar….

 3. Beste,

  Een mening of zelfs afkeer hebben van een religie, cultuur of groep mensen is ieders recht… ook al is dit misschien niet erg constructief of enigszins kortzichtig.

  De boodschap van Mohamed El Bachiri omschrijven als islam propaganda vind ik echter grenzen aan het achterlijke… (*)
  Zijn boodschap is een oproep tot medemenselijkheid over objectieve én subjectieve grenzen van religie en cultuur.

  “Rechts en actueel” is een term die toch niet echt de lading dekt… Ik vind mezelf ook best rechts en actueel, maar kan me helemaal niet vinden in bovenstaande retorieken. Fundamentalisme, van welke aard ook, is inderdaad een groot gevaar voor de samenleving. Misschien is het zinvol om het woord “fundamentalist” eens hardop uit te spreken de volgende keer dat je in de spiegel kijkt… wie weet kan het louterend werken…

  Een erg gelukkig 2017 gewenst – en dat meen ik oprecht

  (*) bij het uitdrukken van opinies, vind ik het zinvol om gebruik te maken van de woorden “ik vind”, “ik meen” of “ik denk” – zo vermijd je dat je een boodschap verkeerd geïnterpreteerd kan worden als feitelijke informatie en geef je wat uitnodiging voor interpretatie aan de lezer of toehoorder – misschien een tip voor het nieuwe jaar? :)

  1. “Ik vind, ik meen, ik denk” dat gij niet beseft wat TAQIYYA inhoudt !

 4. “JI-HAAT” is het antoniem van “Liefde” ! “Ji-Haat van liefde” is even realistisch als “droog water” !

 5. Opnieuw wordt de duim gebruikt door enkele éénhersencellige linkse gebrainwashte medemensen. Hoeveel van hen zouden zich al de moeite getroost hebben om zich buiten de MSM te begeven en geprobeerd hebben een eigen mening te vormen door zelf een minimaal onderzoek te doen naar de ware koran en zijn verzen ?

 6. islam betekent letterlijk ONDERWERPING.

  En de zogenaamde islamitische vrede waar ze altijd over praten betekent:

  Zodra alle tegenstand van islam is vernietigd zal er vrede zijn…
  Kort gezegd; zodra de hele wereld islamitisch is heerst er vrede.

  Pure waanzin!

 7. Probeer dat maar eens wijs te maken aan een VRT-VTM-gehersenspoeld mens, je zult versteld staan van zijn reacties …

 8. Het is al lang geweten, de grenzen moeten dicht. Met meer dan 2.000.000 mensen van vreemde origine in ons land is het meer dan genoeg. Zonder ons daarbij af te vragen wat het de sociale zekerheid kost en hoe erg dit de leefbaarheid van Vlaanderen schaadt.
  Om onlogische redenen durft nog altijd geen enkele politieker dit voorstellen.
  Maar het is te laat, het is met ons en met Vlaanderen gedaan, en met het Belgiekske is dat nu al het geval.
  Ik meen echter dat het ergste nog moet komen. Ik vrees dat in plaats van een zwarte zondag we binnenkort alleen maar bruine dagen zullen kennen. Met dank aan de groenen en de sossen.

 9. Jihad = heilige oorlog. De heilige oorlog van de liefde klinkt inderdaad nogal raar.

Comments are closed.