Vandaag werd in het Vlaams Parlement even stilgestaan bij de sluiting op 17 oktober aanstaande van de Jungle in Calais. Meer bepaald Stefaan Sintobin, West-Vlaams volksvertegenwoordiger, stelde een actuele vraag over de aanpak door de Vlaamse regering van de 10.000 asielzoekers die door de opruiming van het beruchte kamp mogelijks richting de Vlaamse Kust en Zeebrugge zouden trekken. De Brugse socialistische burgemeester gelooft niet in de vooropgestelde aanpak en trekt nu al zijn paraplu open: “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om dit op te lossen.”

jcm

Sintobin (VB): “Natuurlijk bestaat bij ons, zeker ook in West-Vlaanderen – maar ik denk dat het voor iedereen geldt – de vrees dat de illegalen de grens zouden oversteken om te proberen om via Zeebrugge in Engeland te geraken. Hun enige bedoeling wanneer de Jungle wordt gesloten, is in Engeland geraken. De dichtste haven is dan Zeebrugge. Ik kan u nu al zeggen dat bijvoorbeeld in Jabbeke of Zeebrugge nu al mensensmokkelaars bezig zijn om mensen te ronselen om ze naar Engeland over te brengen, wat natuurlijk voor economische schade zal zorgen in de haven van Zeebrugge.

Zowel de Open Vld als de N-VA traden Sintobin bij in zijn bezorgdheid en ook minister Homans gaf aan dat de Vlaamse regering er zoveel mogelijk aan zal doen om deze problematiek aan te pakken. Hiervoor staat het in rechtstreeks en constant overleg met de West-Vlaamse gouverneur en met het federale niveau die deze kwestie opvolgt. Bovendien voorziet de regering alvast privé-bewaking op enkele parkings langs de E40. Dat dit de problemen zou kunnen verplaatsen werd door Sintobin en de N-VA aangehaald en erkend door minister Homans. Het lijkt er dus op dat Vlaanderen wel degelijk bezorgd is om de nakende problemen met illegalen.

Maar dat was buiten de socialistische burgemeester van (Zee)Brugge gerekend. Wanneer hij door Sintobin werd aangesproken op het feit dat er nu al illegalen rondlopen in Zeebrugge en dat er bovendien mensensmokkelaars nu al een het ronselen zijn voor de reis naar Engeland, reageerde Renaat Landuyt (sp.a) wel erg gepikeerd. Sintobin vroeg enkel maar aan de rode burgemeester of hij alstublieft deze illegalen wilde oppakken en overleveren aan de dienst Vreemdelingenzaken. Niet meer, niet minder. Hij wees met andere woorden de Brugse burgervader op zijn wettelijke plicht: het oppakken van mensen die niet in orde zijn met hun papieren.

Landuyt: “Voorzitter, dit is een flagrant voorbeeld van een persoonlijk feit. Ik word hier zowaar verantwoordelijk gesteld voor alle problemen van het land, dat kan ik zo niet laten. Het is niet omdat ik niet tussenkom, dat ik niet heb gehoord dat ook het Vlaamse niveau met minister Weyts op kop, het nodige zal doen om ondersteuning te verlenen. Nu is het niet aan mij om dit toe te juichen, gelet op mijn enig wantrouwen of dit in de praktijk ook effectief zal gebeuren.” Landuyt ontwijkt met andere woorden zijn verantwoordelijkheden als burgemeester en dient zo bewust de linkse agenda die erin bestaat om zoveel mogelijk vreemdelingen op een zo kort mogelijke tijdsspanne het land in te sluizen. Plichtsverzuim heet dat.

Verwijzing naar dit onderdeel van de plenaire vergadering.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “Nu al illegalen in Zeebrugge, sp.a-burgemeester Brugge: “Niet mijn verantwoordelijkheid!””

 1. Zet de para’s in , bajonet-op-het-geweer ! Wij betalen toch ook belasting voor een Defensie-apparaat. Waarom sleurde de Marine met de “Godetia” dan asielkolonisten van uit Libië BINNEN ipv ze met ALLE militaire middelen BUITEN te houden, ik herhaal : met ALLE militaire middelen ? Waarom jaagt de Landmacht niet op illegalen, ter uitzettting ? Waarom nog belasting betalen voor een vermeend Defensieapparaat dat zijn kerntaak “Defensie” politiek-correct verkwanselt tot pure en onversneden xenofiele PERMISSIVITEIT ? Sinds de verplichte legerdienst werd opgeheven schijnen vooral jonge mensen niet meer te beseffen wat territoriumstrijd ter ZELFVERDEDIGING impliceert. Indringers dienen met alle militaire middelen BUITEN gehouden te worden uit ONS land ! Zou het dan niet meer gelden dat het Strafwetboek illegaal verblijf en collaboratie daarbij als een “misdrijf” beschouwt en er celstraf op zet of heeft de politiek-correcte, xenofiele ontaarding dat OOK al uitgegomd ? Waarom ik dit laatste vraag ? Omdat er toch 2 éénmalige (sic) “regularisaties” gebeurd zijn, waardoor sommige plegers van het “misdrijf” illegaal verblijf niet gesanctioneerd maar BELOOND(sic) werden voor hun overtreding ! Met deze maatregel pleegde de Overheid flagante “discriminatie op basis van (nationale) afkomst” vermits dat “Belgen” die een (ander) soort misdrijf plegen WEL gesanctioneerd worden, indien gevat , WIJ WEL !

 2. “Sintobin (VB): “Natuurlijk bestaat bij ons, zeker ook in West-Vlaanderen – maar ik denk dat het voor iedereen geldt – de vrees dat de illegalen de grens zouden oversteken om te proberen om via Zeebrugge in Engeland te geraken.”

  Ik begin me meer en meer vragen te stellen bij die stelling: ‘om te proberen … Engeland te bereiken.” Gaat het er niet – in het groot bekeken – om, om voor de islam bruggenhoofden op te werpen?

  Door wie worden die negers bestuurd, om in Calais en op andere plaatsen in die streek, een wetteloos dorp op te richten? In het begin wisten ze misschien nog niet dat een oversteek naar Engeland quasi onmogelijk was, maar nu weten ze toch al beter? Die gasten gebruiken hun i-phone beter dan wijzelf. Ze beschikken zelfs over apps en sites die hen alles vertellen over de mogelijkheden om zoveel geld te trekken uit in onze landen. Deze apps worden ook door links – groen in B en in NL gebouwd en verspreid. Wat ze incasseren aan opvang, centen en andere mogelijkheden, dat beschouwen ze dan als voorafbetaling op de aankomende dhimmi-belastingen die de islam ons ongetwijfeld zal gaan opleggen.

  Aan JM Tyteca: niets verbaasd ons nog tegenwoordig! Mocht er dan nog een extreemlinks complot achter zitten, tot daar aan toe! Echter, zoveel blijkbaar normaal begaafde mensen (normaal en hoger begaafd, pers en universitairen) scharen zich achter de illegalen en de kolonisatie: 1) ofwel als weldoeners 2) ofwel als weldoeners.

  De eerste soort weldoeners zijn hoofdzakelijk blonde vrouwen (van 50 / 60 jaar) die, in plaats van een daguitstapje te plannen, een camionetteke vol eten en wat (physieke) troost willen brengen aan die armetierige afrikaanse vluchtelingen. Een uiting van weldoenerij en naïeve onwetendheid. (ik ken er zo één). Zij uiten zich ook in de vele initiatieven om vreemdelingen ter wille te zijn. Het organiseren van multiculturele feesten … het wordt allemaal met een centje van het stadsbestuur of de overheid gesteund, en alleen gevolgd door de incrowd van het links-groene ideaal.

  De tweede soort weldoeners zijn diegenen die het voor de (terecht) naar-het-geluk zoekende mensen mogelijk maken om hun geliefde doel, de rijke landen, te bereiken. Zij spiegelen hun klanten sprookjes voor … nee. Ik geloof daar niet zo in. Zelfs dié mensen, die vermaledijde ‘mensenhandelaars’, zullen hun klanten de dan-geldende waarheid vertellen, immers, alle gegadigden hebben ook een i-phone en kunnen alles controleren.

  Die gasten die hier proberen te immigreren hebben ook hun redenen: hun landen zijn in complete chaos, onder meer omdat de islam ze probeert te overmeesteren én omdat hun eigen (soms zelfs verkozen) overheid zo corrupt is als de pest. Vluchten, vechten … wie kan er nog vechten tegen een vijand (overheid) die alle macht in de handen heeft? Dus, voor die gasten is het vluchten geblazen. Ik begrijp dat en zou hetzelfde proberen.

  En dat die zogenaamde vluchtelingen bijna hoofdzakelijk jonge viriele mannen zijn? Dat is ook heel begrijpelijk. Een (afrikaanse) familie zal niet haar oudste méméke afgevaardigen naar Europa, maar zijn sterkste zoon. In de eerste plaats om geld over te maken, in de tweede plaats om de rest van de familie te kunnen laten overkomen. Niets verkeerds aan, als die gastlanden dat toelaten.

  Maar dat is allemaal vanuit een ‘links’ standpunt bekeken. Omdat ik nog altijd meester ben van mijn eigen huis, moet ik echter grenzen stellen om mijn, en mijns gezins, veiligheid te kunnen waarborgen.

  Wat doen we als er teveel muizen/ratten/katten/honden/canadese ganzen, vossen of brulkikkers onze eigen (fauna)-cultuur bedreigen? Ze worden simpelweg vernietigd of gechipt, om de toekomst van onze fauna/flora niet te bedreigen. Hoe zit het met de dierenliefhebbers, die voor de diabetes van een kat meer zorgen vertonen dan over hun eigen ouders die in een rusthuis zitten te verkommeren tot de dood zich aanmeldt? Wij hebben het recht om ons te wapenen tegen culturen die onze (middeleeuwse) levenswijsheden willen onderwerpen aan hun eigen recht.

  Het kan hard klinken, maar ik wil niet intstaan voor de armoede van een ander. Ik wil mezelf kunnen verzorgen, mijn familie, maar ik wil niet zorgen voor de halve wereld die aan mijn deur komt kloppen. Ik wil dat niet en ik kan dat niet.

 3. Ben verrast dat zelfs op deze site hier de spraakverwarring tussen asiel en migratie woekert. De duizenden in Calais zijn migranten die naar de UK willen. Ze zijn al 6000 km op veilige grond in Europa.
  FL

  1. jean marie TYTECA

   Beste Filip,
   De tienduizenden illegalen in Frankrijk en België die naar het VK wensen te reizen, wensen GEEN asiel , maar willen zich vrij te kunnen bewegen in het VK , weliswaar met alle sociale voordelen. Misschien kan dit verhelderd werken daar zij tijdens hun verblijf aldaar zich niet met officiële papieren moeten kunnen verantwoorden.

  2. “Migranten” hebben geldige verblijfs visa . Wie dat niet kan voorleggen verblijft ILLEGAAL !

 4. Straks ziet Zeebrugge er even mooi uit als het multiculturele Parijs. Hier een leuke video:

 5. jean marie TYTECA

  Als gepensioneerde Schengengrenscontroleur kan ik de laksheid van de Fedpol in vraag stellen.
  Reeds in 1995 meldde ik aan mijn politionele overste in Oostende dat er tijdens de nacht illegalen werden overgebracht vanuit Nieuwpoort naar Engelse stranden, op dat ogenblik bleek Oostduinkerke en De Panne eveneens oversteekplaatsen te zijn. Dit werd gewoon genegeerd, zelfs met getuigenissen. Mijn overplaatsing van Oostende naar Nieuwpoort werd gewoon geweigerd. Toen ik in 2000 tot 2010 verscheidene inlichtingen verkreeg van mensensmokkel via Nieuwpoort , werd ik in 2009 door de Fedpol op valse gegevens met pensioen gesteld door de arbeidsrechtbank. De mensensmokkel is reeds jaren aan de gang en wordt door onbekwame advocaten,magistraten, in de hand gewerkt. De recente uitspraken van de correctionele rechtbank in Veurne tonen duidelijk hun betrokkenheid hieraan.
  Ondertekend,
  Tyteca Jean Marie

Trending

%d bloggers liken dit: