George Soros heeft 11 Belgische partners die zijn agenda dienen, waaronder 1 N-VA’er

Eerder deze week berichtten we over de Sorosleaks (lees hier), ofwel de gelekte interne informatie die aantoont hoe de miljardair George Soros zijn centen aanwendt om de progressieve en identiteit-vernietigende agenda wereldwijd door te voeren. Vandaag geven we u de namen van de elf Belgische ‘partners’ van Soros waaronder ook een N-VA’er en uiteraard enkele liberalen, een ‘groene’, een CDH’er en een aantal socialisten.

osep.png

De term ‘partners’ klinkt misschien wat overdreven, maar de Open Society Foundation (OS) van Soros maakte een lijst op onder de titel ‘Reliable allies in the European Parliament (2014 – 2019)‘, vertaald: ‘Betrouwbare partners in het Europees Parlement (2014-2019)’. Met andere woorden een lijst van parlementairen die  – na grondig onderzoek door de OS van hun parlementair werk en visies – voldoende betrouwbaar geacht worden om de politieke agenda van Soros te dienen en daarvoor ongetwijfeld benaderd worden.

In de lijst werden hun functies opgenomen (minister, senator, politieke carrière, …), maar eveneens waarom ze partners zouden kunnen zijn van de OS. Zoals we weten is voor Soros de progressieve agenda belangrijk, dus het zijn die thema’s die moeten overeenkomen met de bezigheden van de bewuste parlementairen. We voegden deze toe in onderstaande lijst. Daar gaan we:

Lijst van de 11 Belgische betrouwbare partners van de Open Society Foundation (voorheen Open Society Institute) in het Europees Parlement

Wallonië

 • Arena Maria (PS) – Interessant voor asielkwesties, sociale dialoog en sociale rechten, TTIP, (…) en de strijd om gendergelijkheid.
 • Bayet Hugues (PS) – Interessant voor sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten.
 • Tarabella Marc (PS) – Interessant voor publieke aankopen, tegen sociale dumping en sociale- en milieuthema’s. Verder zet hij zich in voor gendergelijkheid, sociale rechten en de belangen van werknemers.
 • Deprez Gérard (MR) – Interessant voor mensenrechten, asiel en migratie.
 • Lamberts Philippe (Ecolo) – Interessant voor financiële reglementen, fiscale ‘eerlijkheid’, post-crisis economie, onderzoek en industrie, transparantie en sociale rechten.
 • Michel Louis (MR) – Omwille van zijn strijd om de mensenrechten, zijn kennis van recht en zijn pro-Europese houding vindt OS hem belangrijk gezien zijn belangrijke en leidinggevende functies in het Europees Parlement.
 • Rolin Claude (CDH) – Deze voormalige vakbondsleider van ACV/CSC (ook zo vermeld door OS) krijgt een vermelding vanwege zijn strijd voor de Europese Staalindustrie en verder interessant voor de werklozenstrijd in de industriesector.

Vlaanderen

 • Van Brempt Kathleen (sp.a) – Interessant voor sociale rechten (strijd tegen armoede), jongerenkwesties, opportuniteiten voor gelijkheid, energie, klimaats- en milieukwesties. Als extra wordt vermeld dat ze lid is van de commissie ontwikkelingssamenwerking en dat ze met een delegatie naar het Arabische schiereiland Arabië ging. Hoe ze zich in beide gaat profileren is voor het OS nog onduidelijk.
 • Neyts-Uyttebroeck Annemie (Open Vld) – Belangrijk voor de OS gezien haar sterke invloed in de commissie buitenlandse zaken, veiligheid en defensie van het EP aangezien ze bij alle dossiers betrokken is. Ze krijgt een extra vermelding omdat ze banden heeft met de Amerikaanse Democratische Partij.
 • Verhofstadt Guy (Open Vld) – Interessant voor recht, Europese integratie, het Europese nabuurschap waarbij Rusland in het bijzonder wordt vermeld, basisrechten, post-crisis economie, financiële reglementering en institutionele zaken aangaande de EU. Extra vermelding: “Fel progressief, pro-Europees en federalist, maar zal zich uitsluitend richten op de meest politiek belangrijke dossiers.
 • Demesmaeker Mark (N-VA) -Interessant voor media en onderwijs, regionale autonomie, sociale rechten, een minimumloon in de ganse EU en LGBTI-rechten. Extra vermelding: “Sterke verdediger van de splitsing van België, maar kan worden ingeroepen inzake grondrechten en media-gerelateerde kwesties.

 

De volledige lijst van de OS bevat 226 namen uit verschillende EU-landen van voornamelijk liberalen, socialisten en groenen. Dat een N-VA’er opgenomen werd in deze lijst is een bedenkelijke eer voor de grootste partij van het land. Het verklaart wél waarom de N-VA prominent aanwezig was tijdens de afgelopen Gay Pride in Antwerpen, één van de maatschappelijke thema’s waar George Soros op inzet. Ook een staatszaak maken in het federaal parlement van transgendertoiletten is een gevolg van deze progressieve politieke ingesteldheid.

We herhalen dat George Soros mag steunen wie hij wil en centen mag geven aan wie hij wil, maar wie een conservatief, nationalistisch ideaal nastreeft, weet nu voor wie hij of zij zeker niet moet stemmen bij de volgende Europese, federale en regionale verkiezingen. Een verwittigd man is er immers nog steeds twee waard.

3 comments

 1. Gewillige en onderdanige butlers van Soros’ pro-Zionistische Lobby ???????

Comments are closed.